• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
THTR 221
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Oyuncu adayını kendi tiyatro gelenekleriyle tanıştırmak.
Dersin İçeriği: 

Başlangıcından 19. yüzyılda Batı etkisi altındaki modern Türk tiyatrosunun başlangıcına kadar olan Türk tiyatro tarihi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Uygulama 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Türk Tiyatrosu’nun tarihsel evriminin ve günümüzdeki uzantılarının tanınması. 2 1 A,B
 

Tiyatromuzda 1950'den günümüze kadar yazılan oyunlardan örneklerin içerik, biçim ve dönemin sanatsal eğilimleri açısından incelenerek hakimiyet edinilmesi.

 

2 1 A,B
İstanbul kentinde gerçekleşen güncel sahne sanatlarına katılarak günümüzün ve yaşadığımız kentin tiyatrosu hakkında bilgi ve fikir sahibi olma.

 

5 1 A,B

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Oryantasyon  
2 Türk Tiyatrosu’nun kültürel kaynakları.

Köy Seyirlik oyunların ortak özellikleri.

 
3 Köy Seyirlik oyunların türlerine bakış.  
4 İslam dünyasının tek dramatik türü: Taziye  
5 Halk Tiyatrosunun genel özellikleri  
6 Geleneksel Türk Tiyatrosu’nda “Hokkabaz” “Çengiler, Köçekler, Curcunabazlar”  ve “Meddah”.  
7 Geleneksel Türk Tiyatro’sunda Meddah ve Kukla Tiyatrosu  
8 Gölge Tiyatrosu: Karagöz-Hacivat  
9 Gölge Tiyatrosu: Karagöz-Hacivat  
10 ARA SINAV  
11 Ortaoyunu  
12 Ortaoyunu  
13 Geleneksel ve Çağdaş Tiyatro biçimlerinin karşılaştırılması.  
14 Genel değerlendirme.  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Kuramsal Kitaplar: Metin And, Oyun ve Büğü

Metin And, Geleneksel Türk Tiyatrosu

  Şükrü Elçin, Anadolu Köy Ortaoyunları

Nihal Türkmen, Ortaoyunu

Sevinç Sokullu, Geleneksel Türk Tiyatromuzun Çağdaş Türk Tiyatrosundaki Yeri

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 %25
Ödev    
Proje/Sunum 1 %25
Uygulama    
Toplam   %100
Finalin Başarıya Oranı   %50
Yıl içinin Başarıya Oranı   %50
Toplam   %100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İnsanlık tarihinin toplumsal, ekonomik, siyasal ve özellikle de kültürel mirası ile bağlantı kurma becerisi         *  
2 Tiyatro ve oyunculuk alanında tarihsel birikim ve deneyimi tanıma ve bu birikim ve deneyime eleştirel olarak yaklaşabilme, yorumlama ve kullanma becerisi         *  
3 Tiyatro ve oyunculuk alanında yaratıcı fikir, proje,gösterim,performans, vb. tasarım becerisi   *        
4 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, insan ve toplum odaklı, kültürel duyarlılığı olan proje, gösterim, performans, vb. önerileri geliştirme becerisi     *      
5 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki sanatsal yaratım sürecini tanımlayabilme, bu süreci ayrıntılı olarak, söz  ya da yazı ile betimleyebilme becerisi.       *    
6 Disiplinlerarası çalışmalarda, özümsemiş oldukları bilgi ve becerileri, uygulama sürecinde kullanabilme becerisi.            
7 Edinilmiş bilgi ve deneyimler arasında bağlantı kurarak ele aldığı malzemeyi yaratıcı bir biçimde yorumlama becerisi.            
8 Oyunculuk alanında, ses ve beden olarak enstrümanının mutlak egemenliğine sahip olabilme becerisi.            
9 Oyunculuk alanında, düşünce biçimi, ruhsal dünyası ile toplumun düşünme ve duyumsama biçimi arasındaki ilişkiyi görebilme, tanımlayabilme ve bunlardan yararlanarak enstrümanının ifadesini geliştirebilme becerisi.   *        
10 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki tasarımlarını çağdaş oyunculuk ve tiyatronun ilke ve gelişmelerini kullanarak, oyunculuk performansına aktarabilme becerisi.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 12 1 12
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 0 0 0
Sunum 0 0 0
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     60
Toplam İş Yükü / 30     2
Dersin AKTS Kredisi     2

 

2