• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
THTR 222
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Oyuncu adaylarını, içinde yer alacakları tiyatro yaşantısını belirleyen yakın tiyatro geçmişinin deneyimleriyle donatmak.
Dersin İçeriği: 

19. yüzyıldaki Batı etkisi altındaki modern Türk tiyatrosunun başlangıcından günümüze kadar olan Türk tiyatrosunun incelenmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Uygulama 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Türk Tiyatrosu’nun tarihsel evriminin ve günümüzdeki uzantılarının tanınması. 2 1 A,B
 

Tiyatromuzda 1950'den günümüze kadar yazılan oyunlardan örneklerin içerik, biçim ve dönemin sanatsal eğilimleri açısından incelenerek hakimiyet edinilmesi.

 

2 1 A,B
İstanbul kentinde gerçekleşen güncel sahne sanatlarına katılarak günümüzün ve yaşadığımız kentin tiyatrosu hakkında bilgi ve fikir sahibi olma.

 

5 1 A,B

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Oryantasyon  
2 Batılılaşma aracı olarak Tanzimat Tiyatrosu.  
3 Tanzimat Tiyatro’sundan oyun incelemeleri.  
4 Tanzimat Tiyatrosu’nda Melodram  
5 Osmanlı Tiyatrosu ve Güllü Agop  
6 Meşrutiyet Tiyatrosu  
7 Bir Müzahipzade Celal oyununun incelenmesi.  
8 Cumhuriyet sonrası Türk Tiyatrosu’nun tarihine genel bakış  
9 ARA SINAV  
10 1940-1960 arası Türk Tiyatrosu  
11 1960-1980 arası Türk Tiyatrosu  
12 1980-2000 arası Türk Tiyatrosu  
13 Öğrenci sunumları.  
14 Öğrenci sunumları.  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Kuramsal Kitaplar: Metin And, Osmanlı Tiyatrosu

Sevda Şener, Cumhuriyetin 75. Yılında Türk Tiyatrosu

Beliz Güçbilmez, Zaman, Zemin, Zuhur-Gerçekçi Türk Tiyatrosunda Minyatür Kurgusu

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 %25
Ödev    
Proje/Sunum 1 %25
Uygulama    
Toplam   %100
Finalin Başarıya Oranı   %50
Yıl içinin Başarıya Oranı   %50
Toplam   %100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İnsanlık tarihinin toplumsal, ekonomik, siyasal ve özellikle de kültürel mirası ile bağlantı kurma becerisi         *  
2 Tiyatro ve oyunculuk alanında tarihsel birikim ve deneyimi tanıma ve bu birikim ve deneyime eleştirel olarak yaklaşabilme, yorumlama ve kullanma becerisi         *  
3 Tiyatro ve oyunculuk alanında yaratıcı fikir, proje,gösterim,performans, vb. tasarım becerisi   *        
4 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, insan ve toplum odaklı, kültürel duyarlılığı olan proje, gösterim, performans, vb. önerileri geliştirme becerisi     *      
5 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki sanatsal yaratım sürecini tanımlayabilme, bu süreci ayrıntılı olarak, söz  ya da yazı ile betimleyebilme becerisi.       *    
6 Disiplinlerarası çalışmalarda, özümsemiş oldukları bilgi ve becerileri, uygulama sürecinde kullanabilme becerisi.            
7 Edinilmiş bilgi ve deneyimler arasında bağlantı kurarak ele aldığı malzemeyi yaratıcı bir biçimde yorumlama becerisi.            
8 Oyunculuk alanında, ses ve beden olarak enstrümanının mutlak egemenliğine sahip olabilme becerisi.            
9 Oyunculuk alanında, düşünce biçimi, ruhsal dünyası ile toplumun düşünme ve duyumsama biçimi arasındaki ilişkiyi görebilme, tanımlayabilme ve bunlardan yararlanarak enstrümanının ifadesini geliştirebilme becerisi.   *        
10 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki tasarımlarını çağdaş oyunculuk ve tiyatronun ilke ve gelişmelerini kullanarak, oyunculuk performansına aktarabilme becerisi.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 12 1 12
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 0 0 0
Sunum 0 0 0
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     60
Toplam İş Yükü / 30     2
Dersin AKTS Kredisi     2

 

2