• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
THTR 319
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Katılımcıların oyun metinlerini farklı eleştiri ve çözümleme yöntemleriyle ele alabilmeleri, oyunlara farklı bakış açılarıyla yaklaşabilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Shakespeare’in seçilen metinlerine feminist yapısöküm stratejilerinin uygulanması da bu çözümleme yöntemlerinden biridir, ayrıca uygulamada, ele alınan oyunların yorumbilim ve alımlama açısından metin çözümlemesi de yapılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Uygulama, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Oyunlarda metin stratejilerinin ve iletişim modellerinin analitik bir yaklaşımla saptanması. 5 1,3 A,B
Uyarlamalara, sahne dramaturjisine yönelik yeni dramaturjik öneriler geliştirme yetisinin kazanımı. 2 1,3 A,B
Oyun metinlerinde yorumbilim, alımlama ve yapısöküm yöntemlerini kullanabilme yetisi. 5 1,3 A,B

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Klasik oyunların çağdaş yorumları ve feminist yapısöküm stratejileri üzerine giriş  
2 Romeo ve Juliet Oyununun temsiller, toplumsal cinsiyet, güç ilişkileri temaları üzerinden incelenmesi  
3 Hırçın Kız Oyununun temsiller, toplumsal cinsiyet, güç ilişkileri temaları üzerinden incelenmesi  
4 Bir Yaz Gecesi Rüyası oyununun temsiller, toplumsal cinsiyet, güç ilişkileri temaları üzerinden incelenmesi  
5 Fırtına Oyununun temsiller, toplumsal cinsiyet, güç ilişkileri temaları üzerinden incelenmesi  
6 Otello Oyununun temsiller, toplumsal cinsiyet, güç ilişkileri temaları üzerinden incelenmesi  
7 Otello Oyununun temsiller, toplumsal cinsiyet, güç ilişkileri temaları üzerinden incelenmesi  
8 Antonius Kleopatra oyununun temsiller, toplumsal cinsiyet, güç ilişkileri temaları üzerinden incelenmesi ve Sınav öncesi genel değerlendirme  
9 Arasınav  
10 Venedik Taciri Oyununun temsiller, toplumsal cinsiyet, güç ilişkileri temaları üzerinden incelenmesi  
11 Venedik Taciri Oyununun temsiller, toplumsal cinsiyet, güç ilişkileri temaları üzerinden incelenmesi  
12 Troilos ile Cressida oyununun temsiller, toplumsal cinsiyet, güç ilişkileri temaları üzerinden incelenmesi  
13 Hamlet Oyununun temsiller, toplumsal cinsiyet, güç ilişkileri temaları üzerinden incelenmesi  
14 III.Richard oyununun temsiller, toplumsal cinsiyet, güç ilişkileri temaları üzerinden incelenmesi ve Final Sınavı öncesi genel değerlendirme  

 

Kaynaklar

Ders Notu  
Kuramsal Kitaplar: Oyunlar:

William Shakespeare- Romeo ve Juliet/ Hırçın Kız/ Bir Yaz Gecesi Rüyası/ Fırtına / Othello /  Venedik Taciri/ Antonius ve Kleopatra/ III.Richard/ Hamlet/ Troilos ile Cressida                                   

Kuramsal Kitaplar:

Terry Eagleton- William Shakespeare, BÜ Yayınları

Jan Kott- Çağdaşımız Shakespeare, Mitos Boyut yayınları

Fakiye Özsoysal- Klasik Oyunların Çağdaş Yorumları, makale, Mimesis 8

Fakiye Özsoysal- Oyunlarda Kadınlar,  E Yayınları  /// Kate Millet-Cinsel Politika, Payel Yayınları

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Seminerin konusuyla ilgili film, sahneleme örnekleri için projeksiyon, dizüstü bilgisayar, vcd ve dvd’ler, kaynakçadaki kitaplar, ders notu
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav    
Ödev    
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İnsanlık tarihinin toplumsal, ekonomik, siyasal ve özellikle de kültürel mirası ile bağlantı kurma becerisi         *
2 Tiyatro ve oyunculuk alanında tarihsel birikim ve deneyimi tanıma ve bu birikim ve deneyime eleştirel olarak yaklaşabilme, yorumlama ve kullanma becerisi       *  
3 Tiyatro ve oyunculuk alanında yaratıcı fikir, proje,gösterim,performans, vb. tasarım becerisi   *      
4 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, insan ve toplum odaklı, kültürel duyarlılığı olan proje, gösterim, performans, vb. önerileri geliştirme becerisi         *
5 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki sanatsal yaratım sürecini tanımlayabilme, bu süreci ayrıntılı olarak, söz  ya da yazı ile betimleyebilme becerisi.         *
6 Disiplinlerarası çalışmalarda, özümsemiş oldukları bilgi ve becerileri, uygulama sürecinde kullanabilme becerisi.       *  
7 Edinilmiş bilgi ve deneyimler arasında bağlantı kurarak ele aldığı malzemeyi yaratıcı bir biçimde yorumlama becerisi.         *
8 Oyunculuk alanında, ses ve beden olarak enstrümanının mutlak egemenliğine sahip olabilme becerisi.          
9 Oyunculuk alanında, düşünce biçimi, ruhsal dünyası ile toplumun düşünme ve duyumsama biçimi arasındaki ilişkiyi görebilme, tanımlayabilme ve bunlardan yararlanarak enstrümanının ifadesini geliştirebilme becerisi.         *
10 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki tasarımlarını çağdaş oyunculuk ve tiyatronun ilke ve gelişmelerini kullanarak, oyunculuk performansına aktarabilme becerisi.   *      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 12 1 12
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 0 0 0
Sunum 0 0 0
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     60
Toplam İş Yükü / 30     2
Dersin AKTS Kredisi     2

 

 

Hiçbiri