• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
THTR 320
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Katılımcıların oyun metinlerini farklı eleştiri ve çözümleme yöntemleriyle ele alabilmeleri, oyunlara farklı bakış açılarıyla yaklaşabilmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Seminerin kuramsal içeriği  klasik komediler ve mizah üzerine yoğunlaşmaktadır. Aristofanes, Moliere, Gogol, Çehov, Lorca gibi yazarlardan seçilen incelenecek oyunların yorumbilim ve alımlama açısından metin çözümlemesi yapılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Uygulama, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Oyunlarda metin stratejilerinin ve iletişim modellerinin analitik bir yaklaşımla saptanması.

 

5 1,3 A,B
Uyarlamalara, sahne dramaturjisine yönelik yeni dramaturjik öneriler geliştirme yetisinin kazanımı.

 

2 1,3 A,B
Oyun metinlerinde yorumbilim, alımlama ve yapısöküm yöntemlerini kullanabilme yetisi.

 

5 1,3 A,B

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mizah, Kara Komedi üzerine kuramsal bilgi ve tartşmalı konuşma

 

 
2 Aristofanes- Lysistrata oyun çözümlemesi  
3 Klasik komedi ve Moliere- Tartüf  oyun çözümlemesi

 

 
4 Nazım Hikmet Tartüf 59 oyununa hazırlanacak öğrenciler- komedi-politika ilişkisi ve uyarlama karşılaştırması  
5 Klasik komedi ve Moliere- Cimri oyun çözümlemesi  ve Moliere’in mizah anlayışı

 

 
6 Gogol- Müfettiş oyun çözümlemesi  
7 Lorca- Don Kristobita ile Dona Rosita’nın Acıklı Güldürüsü oyun çözümlemesi

 Lorca-Don Perliplin ile Belisa’nın Bahçede Sevişmesi ve Lorca’nın mizah anlayışında groteskin önemi ve anlamı.

 

 
8 Lorca- Kızkurusu Gül Hanım oyun çözümlemesi ve

 

Oktay Arayıcı-Rumuz Goncagül (tematik karşılaştırma- gelenek, geleneksel olan ve sınırlılıklar)

 
9 Arasınav-  
10 Çehov- kısa oyunlar –Teklif/  Ayı –Çehov’un mizah anlayışı  
11 Çehov- kısa oyunlar- Tatyana/ Düğün

Brecht- Düğün

 
12 Dario Fo- Borazanlar, Trampetler Bırtlar oyun çözümlemesi ve video izlenmesi  
13 Dario Fo- Ödenmeyecek Ödemiyoruz- Fo’nun mizah anlayışı  
14 Haldun Taner- Keşanlı Ali Destanı oyun çözümlemesi ve mizah- geleneksel olan ve taşlama, eleştiri ve Genel Değerlendirme  

 

Kaynaklar

Ders Notu  

 

Kuramsal Kitaplar: Oyunlar:

Aristofanes- Lysistrata

Moliere- Tartüf 

Nazım Hikmet Tartüf 59

Moliere- Cimri

Gogol- Müfettiş

Lorca- Don Kristobita ile Dona Rosita’nın Acıklı Güldürüsü

 Lorca-Don Perliplin ile Belisa’nın Bahçede Sevişmesi

Lorca- Kızkurusu Gül Hanım

Oktay Arayıcı-Rumuz Goncagül

Çehov- kısa oyunlar –Teklif/  Ayı

Çehov- kısa oyunlar- Tatyana/ Düğün

Dario Fo- Borazanlar, Trampetler Bırtlar

Dario Fo- Ödenmeyecek Ödemiyoruz

Brecht-Düğün

Haldun Taner- Keşanlı Ali Destanı

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Seminerin konusuyla ilgili film, sahneleme örnekleri için projeksiyon, dizüstü bilgisayar, vcd ve dvd’ler, kaynakçadaki kitaplar, ders notu

 

Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav    
Ödev    
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İnsanlık tarihinin toplumsal, ekonomik, siyasal ve özellikle de kültürel mirası ile bağlantı kurma becerisi         *
2 Tiyatro ve oyunculuk alanında tarihsel birikim ve deneyimi tanıma ve bu birikim ve deneyime eleştirel olarak yaklaşabilme, yorumlama ve kullanma becerisi       *  
3 Tiyatro ve oyunculuk alanında yaratıcı fikir, proje,gösterim,performans, vb. tasarım becerisi   *      
4 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, insan ve toplum odaklı, kültürel duyarlılığı olan proje, gösterim, performans, vb. önerileri geliştirme becerisi         *
5 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki sanatsal yaratım sürecini tanımlayabilme, bu süreci ayrıntılı olarak, söz  ya da yazı ile betimleyebilme becerisi.         *
6 Disiplinlerarası çalışmalarda, özümsemiş oldukları bilgi ve becerileri, uygulama sürecinde kullanabilme becerisi.       *  
7 Edinilmiş bilgi ve deneyimler arasında bağlantı kurarak ele aldığı malzemeyi yaratıcı bir biçimde yorumlama becerisi.         *
8 Oyunculuk alanında, ses ve beden olarak enstrümanının mutlak egemenliğine sahip olabilme becerisi.          
9 Oyunculuk alanında, düşünce biçimi, ruhsal dünyası ile toplumun düşünme ve duyumsama biçimi arasındaki ilişkiyi görebilme, tanımlayabilme ve bunlardan yararlanarak enstrümanının ifadesini geliştirebilme becerisi.         *
10 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki tasarımlarını çağdaş oyunculuk ve tiyatronun ilke ve gelişmelerini kullanarak, oyunculuk performansına aktarabilme becerisi.   *      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 12 1 12
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 0 0 0
Sunum 0 0 0
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     60
Toplam İş Yükü / 30     2
Dersin AKTS Kredisi     2

 

Hiçbiri