• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
GRA 101
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilere grafik tasarımı uygulamalarını yapabilecekleri temel vektörel bilgisayar programı bilgisi kazandırmak.
Dersin İçeriği: 

BİLGİSAYARDA VEKTÖR GRAFİĞİ dersinde öğrencilere Adobe Illustrator programı ya da eşdeğeri vektörel tasarım programını tasarım amaçlı kullanmak öğretilir. Bilgisayar programına bir tasarım aracı olarak hakim olabilmesi amaçlanan öğrenciye, çalışma alanı oluşturma, temel vektörel çizim araçları, paneller, katmanlar, path özellikleri, görsel ekleme ve maskeleme, renk paleti, fırçalar ve illüstrasyon araçları, cetveller ve ızgara sistemi ile sayfa düzeni hazırlama, alan tipografisi yerleştirme, geometrik şekiller ve paneller aracılığı ile form ve bıçak oluşturabilme, baskıya ya da dijital medyaya hazır hale getirerek doğru formatta tasarımı ve uygulamayı sonlandırma öğretilir. Ayrıca diğer programlarla senkronize çalışabilmeleri için doküman formatları ve kaydetme özellikleri hakkında da bilgi verilir. Bu dersi alan öğrenci, grafik tasarıma yönelik sembol, amblem, logo gibi tasarlama, sayfa düzeni oluşturma, bıçak çizimi oluşturma, temel anlamda vektörel illüstrasyon yapma, baskıya ya da dijital ortama grafik sağlama becerilerini kazanır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sınav 2.Sunum 3. Ödev 4. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Grafik Tasarıma dair temel bilgilerin kullanımı 1,2,12 1,2 1,3,4
Bilgisayar destekli tasarım yapabilme becerisi 5,7 1,2,5 1,3,4
Alan araştırması yapabilme 10,6 2,4,5 1,3,4
Tasarımlarını dijital veya basılı materyallere dönüştürebilme 1,2,4 2,3 3,4
Tasarım problemlerine çözüm üretebilme becerisinin geliştirilmesi 3,4 2,3 3,4

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Adobe Illustrator yazılımına giriş. Arayüzün tanıtımı ve örnek tasarımların incelenmesi. Baskı hazırlıkları ve renkle ilgili temel bilgilerin aktarılması. Yok
2 Temel geometrik formlar ile hizalama, renk ve kompozisyon çalışmaları. Cetvel ve ölçüm araçlarının kullanımı. Yok
3 Çizim araçları karmaşık şekiller oluşturmak. (Pathfinder paneli) Yok
4 Kalem ve fırça aracı ile çalışmalar. Piksel tabanlı dökümanların vektöre dönüştürülmesi. Var
5 Gradient boyama araçları ve renk paletinin yönetimi. Var
6 Tipografik çalışmalar. Metin araçlarının kullanımı. Yok
7 Dönüştürme ve deformasyon özellikleri ile kompozisyonlar oluşturma. Yok
8 Vize sınavı (Bilgisayar laboratuvarında uygulamalı sınav yapılacaktır.) Var
9 Fırça, doku ve desenlerin oluşturulması ve kullanımı. Yok
10 Efektler ile çalışmak. Yok
11 Kurumsal kimlik paftası oluşturma ve baskıya hazırlama. Var
12 3 Boyutlu nesne çizimleri. Işık, renk ve desen ayarları. Var
13 Ambalaj tasarımı. Açılımların çizimi ve baskı hazırlıkları. Var
14 Çalışmaların web tasarıma uygun hazırlanıp kaydedilmesi. Var

 

Kaynaklar

Ders Notu Öğrencilere haftalık olarak konuyla ilgili ders notları verilecektir.
Diğer Kaynaklar Adobe Illustrator programı ile temel grafik tasarım konularını içeren tüm basılı kaynaklar ve web siteleri

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler 8 Ödev
Sınavlar 1 Vize, 1 Final

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 %20
Ödev 8 %10
Seminer ve Sunum    
Proje 1 %10
Toplam 9 %40
Finalin Başarıya Oranı   %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   %100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat ve tasarım alanlarında teorik alt yapıya sahip olmak         x  
2 Temel tasarım ilkelerini uygulayabilmek         x  
3 Yaratıcı ve özgün düşünme yeteneğine sahip olmak       x    
4 Grafik Tasarım problemlerini belirleyebilmek ve çözebilmek         x  
5 Tasarım süreçlerinde güncel teknolojik araçları ileri seviyede kullanma becerisi         x  
6 Fikir, Sanat ve Tasarım eserleri hakkında mesleki ve etik sorumluluğa sahip olmak       x    
7 Sanat ve Tasarım alanındaki gelişmeleri izleme ve  yaşam boyu öğrenme yeteneği         x  
8 Fikir ve tasarımlarını etkili biçimde sunabilmek     x      
9 Ekip çalışması yapabilmek x          
10 Alana yönelik araştırma, analiz ve yorumlama yapabilmek       x    
11 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.     x      
12 Sosyal ve kültürel değerlerin bilincinde olmak ve gözetmek.   x        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (14 x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ödev 8 6 48
Seminer ve Sunum      
Proje      
Ara Sınav 1 12 12
Final Sınavı 1 12 12
       
Toplam İş Yükü     170
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,67
Dersin AKTS Kredisi     6

 

1