• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
GRA 201
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
9
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilere yayın grafiği tasarımı uygulamalarını yapabilecekleri temel bilgisayar programı (Adobe In Design) bilgisi kazandırmak.
Dersin İçeriği: 

BİLGİSAYARDA YAYIN GRAFİĞİ dersinde öğrencilere Adobe In Design programı ya da eşdeğeri yayın grafiği tasarım programı öğretilir. Bilgisayar programına bir tasarım aracı olarak hakim olabilmesi amaçlanan öğrenciye, çalışma alanı tanıtılır; temel araçlar, paneller, çoklu sayfalarla çalışma, obje ve görsel ekleme, renk ve tipografi kontrolü, cetveller ve ızgara sistemi ile sayfa düzeni hazırlama, stiller ile çalışma, master özellikleri kullanma, baskıya ya da dijital medyaya hazır hale getirerek doğru formatta tasarımı ve uygulamayı sonuçlandırma bilgileri kazandırılır. Ayrıca diğer programlarla senkronize çalışabilmeleri için doküman formatları ve kaydetme özellikleri hakkında da bilgi verilir. Bu dersi alan öğrenci, yayın grafiğine yönelik çoklu sayfalarla çalışmayı gerektiren broşür, katalog, dergi, kitap gibi grafik tasarım ürünlerini oluşturabilme becerilerini kazanır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sınav 2.Sunum 3. Ödev 4. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Tipografi ve sayfa tasarımı ile ilgili tasarım kurallarını kavratmak 1,5 1,2 1,3,4
 Süreli yayın tasarımı yapabilmek 3,5,7 1,2,5 3,4
Alan araştırması yapabilmek 10, 11 1,4 3, 4
Kompozisyon ve renk bilgisini geliştirmek 1, 2 1,4 3,4
Dijital ve etkileşimli tasarım yapabilmek 5, 7, 11 2, 3 2,3,4

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Adobe Indesign yazılımına giriş. Arayüzün tanıtımı ve örnek tasarımların incelenmesi. Sayfa tasarımı ilgili temel bilgilerin aktarılması. Yok
2 Metin alanları ile çalışmak. Farklı formattaki metin dosyalarının çağırılması. Sayfa mizanpajları için şablonlar oluşturulması. Yok
3 Görsel imgelerin yerleştirilmesi. Resim alanlarını düzenlenmesi. Var
4 Yazı karakterleri ve paragraflar için stiller oluşturmak. Yok
5 Sayfa numaralarının eklenmesi,  liste, dipnot ve index sayfası oluşturma. Yok
6 Çok sayfalı dokümanlar oluşturma. Anchor özelliği ve akan metinler. Var
7 Çizim araçları ve renklendirme seçenekleri. Yok
8 Vize sınavı (Bilgisayar laboratuvarında uygulamalı sınav yapılacaktır) Var
9 Proje: Dergi tasarımı. Örneklerin incelenmesi. Mizanpaj eskizleri. Var
10 Proje: Sayfa şablonlarının oluşturulması Var
11 Proje: Metin ve görsellerin yerleştirilmesi Var
12 Proje: Karakter ve paragraf stillerinin oluşturulması Var
13 Etkileşimli belgeler oluşturmak. Yok
14 Çalışmaların farklı formatlarda kaydedilmesi ve yayın hazırlıkları Yok

 

Kaynaklar

Ders Notu Öğrencilere haftalık olarak konuyla ilgili ders notları verilecektir.
Diğer Kaynaklar Adobe Indesign programı ve süreli yayın tasarımı konularını içeren tüm basılı kaynaklar ve web siteleri

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler 8 Ödev, 2 Proje
Sınavlar 1 Vize

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 %10
Ödev 4 %10
Seminer ve Sunum    
Proje 1 %20
Toplam 5 %40
Finalin Başarıya Oranı   %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   %100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat ve tasarım alanlarında teorik alt yapıya sahip olmak         x  
2 Temel tasarım ilkelerini uygulayabilmek         x  
3 Yaratıcı ve özgün düşünme yeteneğine sahip olmak         x  
4 Grafik Tasarım problemlerini belirleyebilmek ve çözebilmek       x    
5 Tasarım süreçlerinde güncel teknolojik araçları ileri seviyede kullanma becerisi         x  
6 Fikir, Sanat ve Tasarım eserleri hakkında mesleki ve etik sorumluluğa sahip olmak     X      
7 Sanat ve Tasarım alanındaki gelişmeleri izleme ve  yaşam boyu öğrenme yeteneği         X  
8 Fikir ve tasarımlarını etkili biçimde sunabilmek       X    
9 Ekip çalışması yapabilmek   X        
10 Alana yönelik araştırma, analiz ve yorumlama yapabilmek       x    
11 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.       X    
12 Sosyal ve kültürel değerlerin bilincinde olmak ve gözetmek.     x      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (14 x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ödev 8 8 64
Seminer ve Sunum      
Proje      
Ara Sınav 1 16 16
Final Sınavı 1 16 16
       
Toplam İş Yükü     208
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,93
Dersin AKTS Kredisi     7

 

2