• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PLA 101
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Anlamak: Dizayn, resmetme, düzenleme gibi uğraşların temelini, deseni oluşturan açık koyu değerleri, sanatın kişisel yetenek ve olanaklarla doğrudan bağlantılı oluşunu ve her öğrencinin kendi kişisel gelişimi içinde üretimi. Bilmek: Klasik sanat yapıtları ve sanatçıları, desen teknikleri ve desenin çeşitliliği. Tartışmak: Klasik sanat eserlerini, sanatçıların farklı yaklaşımlarını, güncel sergileri ve sanat olaylarını.
Dersin İçeriği: 
  • Çeşitli çizim malzemeleriyle, desen tekniklerinin incelenmesi ve uygulanması. Klasik sanatçılara ait çizim örneklerinin etüt edilmesi.
  • Öğrencilerin üç boyutlu desen çizimlerini uygulaması için perspektifin temellerinin anlatılması ve uygulanması.
  • Öğrencilerin çizim becerilerinin geliştirilmesi, istenen çizimi uygulama hakimiyetine sahip olunması.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sınav 2.Sunum 3. Ödev 4. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sanat Kültürü ve Sanatsal Eleştiri konularında bilgiye sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D
2) Sanatsal malzemeleri kullanabilme ve uygulayabilme becerisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D
3) Kendi çalışmalarını sorgular, estetik farkındalığa sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D
4) Özgün yapıt üretmek için gerekli olan çok boyutlu düşünebilme, algılayabilme ve tasarlayabilme bilgisini ve becerisini geliştirir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D
5) Mesleki özgüvenle, çalışmalarını toplumu anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D
6) Araştırma yöntemleri ve teknikleri konusunda bilgiye sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D
7) Disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgiye sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D
8) Eleştirel düşünür ve çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D
9) Sanat Tarihi konusunda bilgiye sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D
10) Sanatın gerekliliği olan yaşam boyu öğrenme ve üretme kavramını özümser. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D
11) Duyusal algıyı somutlaştırma becerisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Çizim  etüd, kroki ve kopyalama nedirin açıklaması, Uygulama yöntemleri hakkında bilgi.  
2 Kalemle etüd uygulamaları. Bu uygulama ile etüt, çizim ve eskiz kavramını algılama.  
3 Dünya sanat tarihinden örnek çizimlerin anlatılması.  
4 Desen çizerek dünya sanat tarihi içindeki örneklerle karşılaştırılması ve 15 dakikalık hızlı çizim teknikleri ve aynı uygulamanın ev ödevi şeklinde verilerek tekrarı.  
5 Ödev analizi ve eskiz defterlerinin kontrolü.  
6 Hareketsiz objelerden serbest çizim veya etüdler.  
7 Dünya sanat tarihi içinde yer alan örneklerin analizi. Doğa etüdleri.  
8 Büyük boyutlu etüdler ve kompozisyonlar oluşturma.  
9 Klasik bir ustanın eserlerinden kopya.  
10 Büyük boyutlu etüdler ve kompozisyonlar oluşturma.  
11 ARA SINAV  (Oluşturulan tüm etüd ve çizimlerin değerlendirilmesi.)  
12 Kömür kalem ile büyük boyutlu çizimler.  
13 Modelden çizim.  
14 Modelden çizim.  
15 Ödev kontrolleri ve serbest çizimlere devam.  
16 FİNAL SINAVI  (Canlı modelden figür çalışması.)  

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav    
Ödev    
Toplam   40
Finalin Başarıya Oranı  1 60
Yıl içinin Başarıya Oranı  1 40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Özgün sanat eserleri üretme ve disiplinlerarası çalışabilme becerisi.         X
2 Sanat eserlerini araştırma, inceleme ve değerlendirme becerisi.         X
3 Sanat eserlerini eleştirel düşünebilme becerisi.         X
4 Sanatsal malzemelerin tekniklerini tanımlama ve uygulama becerisi.         X
5 Sanatsal alanda kendini ifade etme becerisi.         X
6 Sanatsal alanda gerekli olan teknikleri ve yenilikleri kullanabilme becerisi.         X
7 Çağın yeniliklerine ve değişimine sanatsal açıdan bakabilme becerisi.         X
8 Yaratıcılığı, görselliğe aktarabilme becerisi.         X
9 Araştırma, gözlemleme, yorumlama ve değerlendirme becerisi.         X
10 Sanatsal alanda mesleki özgüvenle birlikte, sosyal, kültürel ve toplumsal sorunları toplumla paylaşabilme becerisi.         X
11 Bir içeriği, kavramı sanat yapıtına dönüştürürken en uygun araçları seçebilme ve gereken teknik yeterliliği gösterebilme becerisi.         X
12 Doğanın, düzeni, bilgisi ve işleyişini estetik bir bakışla görme ve algılama becerisi.         X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 1 1 1
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav - - -
Ödev - - -
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü     99
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,96
Dersin AKTS Kredisi     4

 

1