• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
GRA 311
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Öğrencilere grafik animasyon konusunda tasarım ve uygulama bilgisi kazandırılması amaçlanır.
Dersin İçeriği: 

GRAFİK ANİMASYON dersinde öğrencilere Hareketli grafik tasarımlar yaratma becerisi, Görüntü işleme ve kurgulama becerisi, Görsel efektler ve hareketli kompozisyonlar oluşturma becerisi kazandırılır ve Adobe After Effects programı ile grafik animasyon uygulamaları yaptırılır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sınav 2.Sunum 3. Ödev 4. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Grafik tasarım, animasyon ve film yapımı konularında temel bilgi sahibi olmak 1,2,10 1,2,3,5 1,3,4
Güncel teknolojik araçları yetkin biçimde kullanabilmek 5, 7 2,3,5 1,3,4
İki ve üç boyutlu imgeler ile video ve ses dosyalarını bir arada kullanarak tasarım yapabilme becerisi 3, 4, 11 2,3,5 1,3,4
Disiplinler arası çalışabilme ve güncel gelişmeleri takip edebilme becerisi 11, 7 3,4,5 1,3,4
Çalışmalarını etkili biçimde sunabilme becerisi 8,10 3,4,5 1,3,4

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hareketli grafik tasarımın kullanım alanlarına ilişkin örneklerin incelenmesi.  
2 Hareketli görüntüyü anlamak Kamera, Tripod, Adobe Premiere
3 Hikaye tahtası ve basit animasyonlar Adobe After Effects, eskiz defteri ve kalem
4 Basit karakter animasyonu  
5 Yazı ve hareket – banner animasyonu  
6 Hareketli billboard tasarımı  
7 Arasınav  
8 Efektler  
9 Kamera kontrolleri  
10 Tracking  
11 Rotoskop  
12 Final Projesi: Çok sahneli storyboard’un hazırlanması  
13 Final Projesi: Görsel imgelerin, video ve seslerin toplanması işlenmesi.  
14 Sahnelerin montajı ve final projesinin son haline getirilmesi  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Richard Williams - The Animator's Survival Kit, Expanded Edition_ A Manual of Methods, Principles and Formulas for Classical, Computer, Games, Stop Motion and Internet Animators - Faber & Faber (2009)

John Halas OBE, Harold Whitaker, Tom Sito - Timing for Animation-Focal Press (2009)

Lisa Fridsma, Brie Gyncild - Adobe After Effects CC Classroom in a Book (2019 Release)-Adobe Press.

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar 1 arasınav projesi, 1 Final

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev    
Ara Sınav 1 %40
Seminer ve Sunum    
Proje    
Toplam    
Finalin Başarıya Oranı 1 %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   %100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat ve tasarım alanlarında teorik alt yapıya sahip olmak       x    
2 Temel tasarım ilkelerini uygulayabilmek         x  
3 Yaratıcı ve özgün düşünme yeteneğine sahip olmak         x  
4 Grafik Tasarım problemlerini belirleyebilmek ve çözebilmek         x  
5 Tasarım süreçlerinde güncel teknolojik araçları ileri seviyede kullanma becerisi         x  
6 Fikir, Sanat ve Tasarım eserleri hakkında mesleki ve etik sorumluluğa sahip olmak       x    
7 Sanat ve Tasarım alanındaki gelişmeleri izleme ve  yaşam boyu öğrenme yeteneği         x  
8 Fikir ve tasarımlarını etkili biçimde sunabilmek         x  
9 Ekip çalışması yapabilmek   x        
10 Alana yönelik araştırma, analiz ve yorumlama yapabilmek         x  
11 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.         x  
12 Sosyal ve kültürel değerlerin bilincinde olmak ve gözetmek.       x    

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (14 x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Ödev      
Seminer ve Sunum      
Proje 5 10 50
Ara Sınav      
Final Sınavı 1 8 8
       
Toplam İş Yükü     128
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,12
Dersin AKTS Kredisi     5

 

Hiçbiri