• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
GRA 104
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilere grafik tasarım tarihini tanıtmak ve örnekler üzerinden dönemleri kavramalarını sağlamak.
Dersin İçeriği: 

GRAFİK SANAT TARİHİ dersinde, 20. yy dan günümüze Grafik Tasarımındaki gelişmeler işlenir. Grafik tasarımının gelişiminin, sanat ve kültür alanındaki hareketlere etkisi açıklanır. 20. Yy endüstriyel devriminin görsel iletişime etkisi, The Arts and Crafts, Art Nouveau akımları; 20. Yy ilk yarısı modernist dönem, Bauhaus ve Yeni Tipografi, Amerika’da modernist yaklaşımlar; Bilgi çağı ve globalleşme sürecinde tipografik yaklaşımlar, The New York School, kurum kimliği ve yeni görsel iletişim sistemleri; Postmodernizm ve grafik tasarım, Dijital Devrim ve Ötesi olarak 20 yy’dan günümüze kadar tasarım alanında yaşanmış önemli olaylar incelenerek güncel eğilimlere yön veren grafik tasarım tarihinin basilica gelişmeleri öğretilir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Örnek Çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test/Sınav B: Ödev C: Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Grafik tasarım tarihini tanıtmak ve örnekler üzerinden dönemleri kavramalarını sağlamak 1,2,3,5 1,2 2,4
Grafik tasarımının yapıtaşları hakkında bilgi sahibi olmak 2,3,4,9 1,2,3 2,3,4
Grafik tasarımı tarihi konusunda bilgi sahibi olmak ve temel tasarım ilkeleri, öğeleri ve unsurlarını birbirleriyle kullanarak tasarımlarına katkıda bulunabilme 1,2,5,9,13 2,5 2,4
Grafik tasarımı tarihine kavramsal açıdan bakılırken, tasarımlarda da sanatsal kavramları etkin biçimde kullanabilme 5,7,13,9 1,2,3 2,4
Tasarım ve sanatsal açıdan alanında araştırma, yöntem ve teknikler konusunda bilgi sahibi olmak 6,10,12,11 2, 4, 5 3,4

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Grafik Sanatlar ile ilgili Giriş  
2 Yeni Bir Meslek – Başlangıcından 19. yy sonuna GrafikTasarımı  
3 20. yy başlarında Avrupa Sanatı ve tasarıma yön veren Modern Sanat Hareketleri (Akımlar)  
4 20. yy başlarında Avrupa Sanatı ve tasarıma yön veren Modern Sanat Hareketleri (Akımlar)  
5 20. yy ortalarında Modern Sanat Hareketleri ve Grafik Tasarım  
6 Uluslararası Tipografik Stil ve New York Okulu  
7 ARA SINAV  
8 Cumhuriyet  Öncesi Grafik Tasarımın Gelişimi ve Cumhuriyet  Sonrası Grafik Tasarımın Gelişimi   
9 Türkiye’de Grafik Tasarım  
10 Avrupa’da Grafik Tasarım  
11 Grafik Tasarımda Kurumsal Kimlik ve Görsel Sistemler  
12 Grafik Tasarımda Uluslararası Dönem I  
13 Grafik Tasarımda Uluslararası Dönem II  
14 Özet ve Sonuç – Ödev Teslim  

 

Kaynaklar

Ders Notu  

A Century of Graphic Design, Mitchell Beazley

A History of Advertisement, Taschen

Diğer Kaynaklar  

Graphic Design since 1950, AGI, Thames & Hudson

Contemporary Graphic Design, Taschen

The Visual Culture Reader, Routledge

 

 

Materyal Paylaşımı

KAYNAKLAR
Ders Notu  

A Century of Graphic Design, Mitchell Beazley

A History of Advertisement, Taschen

Diğer Kaynaklar  

Graphic Design since 1950, AGI, Thames & Hudson

Contemporary Graphic Design, Taschen

The Visual Culture Reader, Routledge

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav   %30
Ödev   %10
Seminer ve Sunum    
Proje    
Toplam    
Finalin Başarıya Oranı   %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   %100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat ve tasarım alanlarında teorik alt yapıya sahip olmak         x  
2 Temel tasarım ilkelerini uygulayabilmek         x  
3 Yaratıcı ve özgün düşünme yeteneğine sahip olmak       x    
4 Grafik Tasarım problemlerini belirleyebilmek ve çözebilmek     x      
5 Tasarım süreçlerinde güncel teknolojik araçları ileri seviyede kullanma becerisi         x  
6 Fikir, Sanat ve Tasarım eserleri hakkında mesleki ve etik sorumluluğa sahip olmak       x    
7 Sanat ve Tasarım alanındaki gelişmeleri izleme ve  yaşam boyu öğrenme yeteneği     x      
8 Fikir ve tasarımlarını etkili biçimde sunabilmek         x  
9 Ekip çalışması yapabilmek         x  
10 Alana yönelik araştırma, analiz ve yorumlama yapabilmek       x    
11 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.     x      
12 Sosyal ve kültürel değerlerin bilincinde olmak ve gözetmek.       x    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (14 x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ödev 1 30 30
Seminer ve Sunum      
Proje      
Ara Sınav 1 20 20
Final Sınavı 1 20 20
       
Toplam İş Yükü     168
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,60
Dersin AKTS Kredisi     6

 

1