• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
GRA 210
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilere grafik tasarımı ve ilişkili alanlara yönelik iş akışı bilgisinin kazandırılması, sektörel bilgi aktarılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Bu derste grafik tasarım, fotoğraf, reklamcılık gibi görsel iletişim tasarımcılarının gelecekte karşılaşacakları ve uygulayacakları işlerden yola çıkılarak görsel iletişimin temel dili görsel örneklerle incelenmekte, tasarım alanındaki iş akışı öğretilmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sınav 2.Sunum 3. Ödev 4. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Grafik Tasarım ve Reklamcılık konularında teorik bilgi birikimine sahip olmak 1,4 1,2,4 1,3
Disiplinler arası düşünebilme becerisi 11,3 2,3,6 1,3
Grafik Tasarım alanında araştırma ve analiz yapabilme yetisi 10,6 2,4 1,3
Yaratıcı fikir üretebilme ve sunabilme becerisi 3,8 2,4,5 2,3
Tasarım süreçlerinin yönetimi ve planlama becerilerinin geliştirilmesi 9,4 1,4,5 1,2,3

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Reklam grafiğine giriş  
2 Yaratım süreci: Sanat yönetmeni ve yönetimi  
3 Brief oluşturma, okuma, anlama.  
4 Tipografinin kullanım alanları  
5  Reklam Fotoğrafı, fotoğraf briefi oluşturma.  
6 İllüstrasyon, illüstrasyon briefi oluşturma.  
7 Dergi, gazete, kitap,vs. basılı mecralar  
8 Vize  
9 Prodüksiyon  
10 Açıkhava mecralar, ambient ve gerilla reklamcılığı  
11 Çizgi altı mecralar  
12  Kurumsal kimlik, kurumsal tasarım, kurumsal imaj  
13 Reklam Yapımı I: Poster, broşur, basılı reklam  
14 Reklam Yapımı II: Billboard, durak, ve ambient  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Derste öğrencilerle paylaşılacaktır.
Diğer Kaynaklar Jorge Frascara (2004), “Communication design: principles, methods, and

practice,

Steven Heller and Gail Anderson, “The Graphic Design Idea Book:

Inspiration from 50 Masters’’,

Jim Krause, “Design Basics Index’’,

Emre Becer, “İletişim ve Grafik Tasarım“,

Lisa Graham, “Basics of Design: Layout and Typography For Beginners“,

Alan Swann, “How to Understand and Use Design and Layout“.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler 4 Ödev
Sınavlar 1 Vize, 1 Final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 4 %10
Ara Sınav 1 %30
Seminer ve Sunum    
Proje    
Toplam    
Finalin Başarıya Oranı 1 %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   %100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat ve tasarım alanlarında teorik alt yapıya sahip olmak         x  
2 Temel tasarım ilkelerini uygulayabilmek   x        
3 Yaratıcı ve özgün düşünme yeteneğine sahip olmak       x    
4 Grafik Tasarım problemlerini belirleyebilmek ve çözebilmek         x  
5 Tasarım süreçlerinde güncel teknolojik araçları ileri seviyede kullanma becerisi   x        
6 Fikir, Sanat ve Tasarım eserleri hakkında mesleki ve etik sorumluluğa sahip olmak         x  
7 Sanat ve Tasarım alanındaki gelişmeleri izleme ve  yaşam boyu öğrenme yeteneği       x    
8 Fikir ve tasarımlarını etkili biçimde sunabilmek         x  
9 Ekip çalışması yapabilmek         x  
10 Alana yönelik araştırma, analiz ve yorumlama yapabilmek         x  
11 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.         x  
12 Sosyal ve kültürel değerlerin bilincinde olmak ve gözetmek.       x    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (14 x toplam ders saati) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ödev 4 6 24
Seminer ve Sunum      
Proje      
Ara Sınav 1 6 6
Final Sınavı 1 6 6
       
Toplam İş Yükü     92
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,68
Dersin AKTS Kredisi     4

 

2