• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
GRA 207
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Öğrencilere illüstrasyon teknikleri öğretilerek ve ulusal ve uluslararası başarılı illüstrasyon örnekleri gösterilerek yaratıcı görsel öyküleme ve teknik uygulama becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır.
Dersin İçeriği: 

Bu derste öğrenciler öğretilen illüstrasyon tekniklerini kullanarak verilen konuları yaratıcı bir biçimde görselleştirirler. Eskiz değerlendirmesi sonrası orijinale geçerek, malzeme (kağıt, boya, bilgisayar, kolaj vs. gibi ) ve teknikler ile tanışırlar, öğretim üyesi eşliğinde bire bir çalışarak teknik ustalık ve sanatsal bakış açısı kazanırlar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sınav 2.Sunum 3. Ödev 4. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Özgün sanat eserleri üretme becerisi 2,3,11 1,2,3 1,2,4
Grafik Tasarım alanında araştırma, inceleme ve değerlendirme becerisi 7,10 1,4,5 1,2,4
Grafik tasarıma ve boyama tekniklerine dair temel malzeme bilgisi 1,2,5 1,2 1,2,4
Sanatsal alanda kendini ifade etme becerisi 3,11 1,2 1,2,4
Çalışmalarını etkili biçimde sunabilme becerisi 8,10 4,5 1,2,4

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İllüstrasyon dersine genel giriş, illüstrasyon nedir, grafik tasarım alanındaki önemi, illüstrasyonun sanatla olan ilişkisi.  
2 İllüstrasyonda kullanılan malzemeler, illüstrasyon türleri arasındaki farklar, kurşun kalem tekniği ile çalışma  
3 Suluboya tekniği ile örneklerin incelenmesi ve alıştırmalar.  
4 Bir hikaye için eskiz yapmak ve eskizlerden birini 35x50 cm yüzeyde suluboya ile oluşturmak.  
5 Bilinen nesneleri farklılaştırmak ve suluboya ile çalışmak.  
6 Verilen konuya devam edilir. Eleştiriler ve çözüm önerileri sunulur.  
7 Kuruboya tekniği ile eskizler yapmak.  
8 Verilen konu hakkında eskizler yapmak, kuruboya ile sonuçlandırmak.  
9 Metamormoz: organik ve inorganik iki nesnenin birbirlerine dönüşmesini sağlayarak yeni bir sonuç elde etmek.  
10 Metamorfoz konusuna devam edilir. Eleştiriler ve çözüm önerileri sunulur.  
11 Herhangi bir objeye bir çizgi ilavesiyle farklı bir biçim elde etmek.  
12 Bir önceki konuya devam ediilir ve her öğrencinin 10-20 adet arası yeni fikir bulması istenir.  
13 Dergi kapağı illüstrasyonu hakkında açıklama ve örnek incelemeleri. Belirli türde bir dergi için ile kapak illüstrasyonunu yaptırılır.  
14 Kitap kapağı illüstrasyonu hakkında açıklama ve örnek incelemeleri. Bir roman için kapak illüstrasyonunu yaptırılır.  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar İllustrasyonla ilgili yayınlar, sergiler ve müzeler. Uluslararası sanatçıların eserlerini içeren web siteleri

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar 1 Vize, 1 Final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev    
Ara Sınav 1 %40
Seminer ve Sunum    
Proje    
Toplam    
Finalin Başarıya Oranı 1 %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   %100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat ve tasarım alanlarında teorik alt yapıya sahip olmak         x  
2 Temel tasarım ilkelerini uygulayabilmek         x  
3 Yaratıcı ve özgün düşünme yeteneğine sahip olmak         x  
4 Grafik Tasarım problemlerini belirleyebilmek ve çözebilmek         x  
5 Tasarım süreçlerinde güncel teknolojik araçları ileri seviyede kullanma becerisi   X        
6 Fikir, Sanat ve Tasarım eserleri hakkında mesleki ve etik sorumluluğa sahip olmak         X  
7 Sanat ve Tasarım alanındaki gelişmeleri izleme ve  yaşam boyu öğrenme yeteneği     X      
8 Fikir ve tasarımlarını etkili biçimde sunabilmek         x  
9 Ekip çalışması yapabilmek X          
10 Alana yönelik araştırma, analiz ve yorumlama yapabilmek         x  
11 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.     X      
12 Sosyal ve kültürel değerlerin bilincinde olmak ve gözetmek.       x    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (14 x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ödev      
Seminer ve Sunum      
Proje      
Ara Sınav 1 8 8
Final Sınavı 1 8 8
       
Toplam İş Yükü     128
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,12
Dersin AKTS Kredisi     5

 

Hiçbiri