• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
GRA 407
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilere ileri düzey fotoğraf çekim ve dijital görsel üretim/fotoğraf işleme teknikleri hakkında bilgi verilerek, uygulamalar yaptırılır.
Dersin İçeriği: 

KURGUSAL FOTOĞRAF dersinde öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmelerine yönelik kurgusal fotoğraf planlama ve çekim teknikleri, dijital manipülasyonlar, çakıştırmalar, birleştirmeler, başkalaştırmalar gösterilir ve uygulatılır. İmge konusu teorik olarak ele alınarak görselin bu denli güçlü olduğu bir ortamda görsel üretmenin ve üzerinden iletişim kurmanın etkinliği örneklendirilir. Öğrencinin imaj bankaları yerine kendi çekimini gerçekleştirmesi konusunda bilgi kazanması ve cesaretlendirilmesi amaçlanır. Kurgusal fotoğraf çalışmaları için fikir geliştiren, eskizler yapan öğrenci, seçilen eskizlerini çekim ve işleme tekniklerini kullanarak uygular ve sunar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sınav 2.Sunum 3. Ödev 4. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Fotoğraf çekim tekniklerine dair bilgi sahibi olmak 1, 5, 11 1, 2, 3 1, 3, 4
Görsel imgeler yoluyla fikirlerini iletebilme becerisi 2, 3, 8 1, 2, 3, 5 1, 2, 4
Güncel tasarım teknolojilerini etkin biçimde kullanabilmek 5, 7 1, 2, 5 1, 3, 4
Farklı disiplinlerde araştırma ve analiz yapabilmek 1, 10, 11 1, 4, 5 1, 2
Temel sanat ve tasarım bilgisine sahip olmak 1, 2, 3 1, 2, 5 1, 3, 4

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders hakkında genel bilgilendirme  
2 Kurgusal Fotoğrafın Tarihçesi; Fotoğrafın Sanat Alanına Girişi  
3 Kurgusal Fotoğrafta Ön Yapım Aşaması; Anlık Olanı Tasarlamak  
4 Stüdyo Ortamına Giriş; Fotoğrafçının Özel Çalışma Alanı  
5 Aydınlatma ve Çekim Teknikleri; Işıkla Çizilen Form  
6 Kurgusal Fotoğrafta Elektronik Manipülasyon  
7 Kurgusal Fotoğrafta Anlatı ve Tür  
8 Kurgusal Fotoğraf Türleri ve Örnekleri Üzerinde Tartışma  
9 Öğrenci sunumu / Eskiz / Fotoğraf Tasarım ve Uygulama / (Natürmort/Still-Life) / Uygulamaların Yorumlanması  
10 Öğrenci sunumu / Eskiz / Fotoğraf Tasarım ve Uygulama

(Natürmort Still-Life) / Uygulamaların Yorumlanması

 
11 Öğrenci sunumu / Eskiz / Fotoğraf Tasarım ve Uygulama / (Portre) Ödevlerin Değerlendirilmesi  
12 Öğrenci sunumu / Eskiz / Fotoğraf Tasarım ve Uygulama / (Portre) Ödevlerin Değerlendirilmesi  
13 Öğrenci sunumu / Eskiz / Fotoğraf Tasarım ve Uygulama / (Dijital Manipülasyon) Ödevlerin Değerlendirilmesi  
14 Öğrenci sunumu / Eskiz / Fotoğraf Tasarım ve Uygulama / (Dijital Manipülasyon) Ödevlerin Değerlendirilmesi  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar “Fotoğraf-Resim İlişkisi İçinde Kimlik Arayışı” – Prof. Yusuf Murat Şen

“Çağdaş Fotoğraf Sanatında Anlatımcı Yaklaşım” – Yrd. Doç. Tuna Uysal

 

 

  Barrett, Terry, “Fotoğrafı Eleştirmek”, Hayalbaz Yayınları, İstanbul, 2009

Berger, John-Mohr, Jean, “Anlatmanın Bir Başka Biçimi”, Çev:Osman Akınhay, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2007

Barthes, Roland, “Anlatıların Yapısal Çözümlemesine Giriş”, Çev:Mehmet Rifat, Sema Rifat, Yky, İstanbul, 2005

Brunet, François, “Photography And Literature”, M.H Abrams'ın “Edebiyat Teorisi”Nden Alıntı, Reaktion Books, 1999

Campany, David, “Cinematic”, P.168-171, Mit Press,April 20, 2007

Cobley, Paul, “Narrative”, Routledge Prints, London, 2001

Cotton,Charlotte,“The Photograph As Contemporary Art”,Thames&Hudson,London,2009

 

Ford, Colin, “An Early Victorian Album:The Photographic Masterpieces (1843-1847) Of David Octavius Hill And Robert Adamson”, Newyork, 1976

Gombrich, E.H, “Sanatın Öyküsü”, Çev:Erol Erduran, Ömer Erduran, İstanbul,1999

Haworth-Booth, Mark-Paul, J.;”Camille Silvy: River Scene, France” (Getty Museum Studies On Art), Getty Museum Publications, 1993

Kismaric, Susan-Respini, Eva; ”Fashioning Fiction:In Photography Since 1990”, Moma, New York, 2004

 

Köhler, Michael (Ed.), ”Constructed Realities:The Art Of Staged Photography”, Edition Stemmle, Zurich, 1995

 

Krauss, Rosalind E., ”Fotoğrafı Yeniden Keşfetmek”, Çev:Kemal Atakay, “Fotoğraf Neyi Anlatır?” Kitabından, Hayalbaz Kitaplığı, İstanbul, 2007

 

Newhall, Beaumont, “History Of Photography”, Moma, New York, 1982

Szarkowski, John, “Looking At Photographs:100 Pictures From The Collection Of Moma”, Moma, New York, 1999

Topçuoğlu, Nazif, “İyi Fotoğraf Nasıl Oluyor Yani?”, Yky, İstanbul, 1992

Topçuoğlu, Nazif, “Fotoğraf Ölmedi Ama Tuhaf Kokuyor”,Yky, İstanbul, 2000

Wall, Jeff, “Marks Of Indifference:Aspects Of Photography In,Or As, Conceptual Art”, Los Angeles, Museum Of Contemporary Art, 1995

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler 3 Proje, 3 Ödev
Sınavlar 1 Vize, 1 Final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 3 %15
Ara Sınav 1 %20
Seminer ve Sunum 1 %5
Proje    
Toplam    
Finalin Başarıya Oranı   %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   %100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat ve tasarım alanlarında teorik alt yapıya sahip olmak         x  
2 Temel tasarım ilkelerini uygulayabilmek         x  
3 Yaratıcı ve özgün düşünme yeteneğine sahip olmak         x  
4 Grafik Tasarım problemlerini belirleyebilmek ve çözebilmek       x    
5 Tasarım süreçlerinde güncel teknolojik araçları ileri seviyede kullanma becerisi         x  
6 Fikir, Sanat ve Tasarım eserleri hakkında mesleki ve etik sorumluluğa sahip olmak         x  
7 Sanat ve Tasarım alanındaki gelişmeleri izleme ve  yaşam boyu öğrenme yeteneği         x  
8 Fikir ve tasarımlarını etkili biçimde sunabilmek         x  
9 Ekip çalışması yapabilmek   x        
10 Alana yönelik araştırma, analiz ve yorumlama yapabilmek       x    
11 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.       x    
12 Sosyal ve kültürel değerlerin bilincinde olmak ve gözetmek.     x      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (14 x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ödev 3 6 18
Seminer ve Sunum 1 6 6
Proje      
Ara Sınav 1 6 6
Final Sınavı      
       
Toplam İş Yükü     114
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,56
Dersin AKTS Kredisi     5

 

Hiçbiri