• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
GRA 106
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilere reklam fotoğrafı çekim esaslarının öğretilmesi ve stüdyoda farklı ürünlerin fotoğraf çekim uygulamalarının yaptırılması amaçlanır.
Dersin İçeriği: 

REKLAM FOTOĞRAFI dersinde öğrencilere stüdyo içerisinde yapılabilecek reklam fotoğrafları hakkında bilgi verilir. Stüdyo ortamında yerleştirme, ışıklandırma, çekim bilgileri verilir. Bu dersi alan öğrenci cam, plastik, karton, ahşap, metal, kumaş gibi doku ve yüzeyleri, çeşitli form ve ambalajları fotoğraflama becerisi kazanır. Öğrenciye farklı malzemeler ile çalışmanın yanı sıra, fotoğraf çekiminde farklı kompozisyonlar oluşturma bilgisi ve deneyimi kazandırılır. Ayrıca reklam kampanyaları için gerekebilecek obje, figür, gıda vb stüdyo çekimleri öğretilir. Öğrencilerin, proje derslerine yönelik reklam fotoğrafı bilgisi ve reklam fotoğrafı çekim becerisi geliştirilir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sınav 2.Sunum 3. Ödev 4. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Fotoğraf ekipmanlarının tanıtılması ve kullanımı 1,5,9 1,2,6 1,3,4
Kompozisyon ve ışıklandırma biçimlerinin araştırılması 1,2,3 1,2,6 2,4
Fotoğrafın farklı türlerine ait çalışmalar yapılması 3,4,6 1,2,3 2,4
Fotoğrafın tarihsel gelişiminin anlatılması 1,11,12 1,4 1,2
Fotoğrafı değerlendirme ve yorumlama becerilerinin geliştirilmesi 10,8 1,2,4,5 2,3,4

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Öğrencilerle tanışma, ders içeriği hakkında bilgilendirme.  
2 Reklam fotoğrafçılığına ilişkin temel fotoğraf bilgilerinin verilmesi, sanatsal fotoğraf ile ticari fotoğraf kavramlarının

sorgulanması.

 
3 Reklam fotoğrafında kurgulama. Stüdyo ve dış mekan çekimlerinden örneklerin incelenmesi.  
4 Dış mekan reklam fotoğrafı tasarım ve uygulamala.  
5 Reklam fotoğrafında stüdyo kullanımı. Stüdyo ekipmanlarının tanıtılması.  
6 Kompozisyon kuralları hakkında bilgi ve uygulama  
7 Stüdyo ışıklarıyla çalışma ve farklı ışık kaynaklarının bir arada kullanımı.  
8 Uygulamalı vize sınavı.  
9 Reklam fotoğrafında ilk uygulama için konu seçimi.  
10 Çekimlerin haftalık değerlendirmesi.  
11 Reklam fotoğrafında ikinci uygulama için konu seçimi.  
12 Çekimlerin haftalık değerlendirmesi.  
13 Reklam fotoğrafında üçüncü  uygulama için konu seçimi.  
14 Çekimlerin haftalık değerlendirmesi.  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Çizgen,Gültekin. Renk Dünyamız:101 Kompozisyon 101 Yorum, Say Yayınları 2006 Ergin, Erhan. Her Yönüyle Fotoğrafçılık Tekniği, İnkılap Kitabevi Kelby, Scott. Dijital Fotoğrafçının El Kitabı, Cilt 1- Cilt 2, Alfa Yayınları Mıchael Langford, Yaratıcı Fotoğrafçılık, İnkılap Kitabevi.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler 3 Proje, 5 Ödev
Sınavlar 1 Vize, 1 Final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev 5 %10
Ara Sınav 1 %20
Seminer ve Sunum    
Proje 3 %10
Toplam    
Finalin Başarıya Oranı 1 %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   %100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat ve tasarım alanlarında teorik alt yapıya sahip olmak         x  
2 Temel tasarım ilkelerini uygulayabilmek         x  
3 Yaratıcı ve özgün düşünme yeteneğine sahip olmak       x    
4 Grafik Tasarım problemlerini belirleyebilmek ve çözebilmek     x      
5 Tasarım süreçlerinde güncel teknolojik araçları ileri seviyede kullanma becerisi         x  
6 Fikir, Sanat ve Tasarım eserleri hakkında mesleki ve etik sorumluluğa sahip olmak       x    
7 Sanat ve Tasarım alanındaki gelişmeleri izleme ve  yaşam boyu öğrenme yeteneği     x      
8 Fikir ve tasarımlarını etkili biçimde sunabilmek         x  
9 Ekip çalışması yapabilmek         x  
10 Alana yönelik araştırma, analiz ve yorumlama yapabilmek       x    
11 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.     x      
12 Sosyal ve kültürel değerlerin bilincinde olmak ve gözetmek.       x    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (14 x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ödev 5 2 10
Seminer ve Sunum      
Proje 3 8 24
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
       
Toplam İş Yükü     138
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,60
Dersin AKTS Kredisi     5

 

Hiçbiri