• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
GRA 212
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
İletişim Dünyasını oluşturan görsel işaretlerin grafik anlatım dili kullanılarak tasarımını yapmak.
Dersin İçeriği: 

Araştırmacı çalışmalarla yeni görsel sembollerin çağdaş tasarım anlayışıyla hazırlanması. Yeni formlarla toplumu bilgilendiren ve yönlendiren işaretler (piktogramlar), semboller, amblem ve logoların tasarlanmasın yönelik temel bilgilerin kazanılması ve uygulamalarla pekiştirilmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1- FİNAL 2-ÖDEV 3-SUNUM PAFTASI HAZIRLAMA
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test/Sınav B: Ödev C: Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Temel tasarım ilkeleri, öğeleri ve unsurları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olarak bu bilgileri etkin şekilde tasarımlarında kullanabilmek 1,2,3,13,10 1,2 2,4
Farklı dil kullanımı ve görsellerin farklı kavramlar, fikirler, değerler ve hisler oluşturduğunu ve bireylerin kimlik oluşumunda göstergebilimin etkisinin analizine yönelik anahtar yaklaşımların öğretilmesi 2,3,4,5,10 1,2,3 2,3,4
İletişim Dünyasını oluşturan görsel işaretlerin grafik anlatım dili kullanılarak tasarımını yapmak 1,2,5,8,9,10 2,5 2,4
Masaüstü yayıncılık yazılımlarını etkin biçimde kullanabilmek 5,7,4,13,10 1,2,3 2,4
Alanında doğru etkin bir araştırma, yöntem ve teknikler konularınnda bilgi sahibi olmak 6,10,13,12 2, 4, 5 3,4
Görsel işaretlerin Grafik dilde görme, bakma, dönüştürme ve özgünleştirerek yeniden grafik bir dilin oluşturulması 1,10,7,9,11 1,3,5 2,4

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Semiyoloji ve tarihsel gelişimi ile ilgili Genel Bilgi  
2 Semiyoloji ve tarihsel gelişimi ile ilgili Genel Bilgi    
3 Piktogramların gelişim süreci ve Piktogramların örneklerle açıklanması  
4 Piktogramların örneklerle açıklanması ve Piktogram Çalışmaları  
5 Piktogram taslaklarının uygulanması ve Piktogram Çalışmaları  
6 Piktogram Çalışmaları  
7 Piktogram Çalışmalarının Son Hali ve Teslim -  VİZE  
8 Form, karşıt form ve kontrast kavramlarının öğretilmesi  
9 Logo tasarımına giriş ve Logo tasarımında fonksiyon ve form  
10 Logo tasarımında siyah beyaz ve kontrast kavramı  
11 Logo tasarımında renk bilgisi ve renk seçimi  
12 Logo tasarımı uygulamaları  
13 Logo tasarımı uygulamaları  
14 Logo tasarımı uygulamalarının son Hali - FİNAL  

 

Kaynaklar

Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Dersin konularını içeren tüm basılı kaynaklar ve web siteleri

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler 4 Ödev
Sınavlar 1 Vize, 1 Final

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

%40

Ödev

 

 

Seminer ve Sunum

 

 

Proje

 

 

Toplam

 

 

Finalin Başarıya Oranı

 

%60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

%40

Toplam

 

%100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat ve tasarım alanlarında teorik alt yapıya sahip olmak         x  
2 Temel tasarım ilkelerini uygulayabilmek         x  
3 Yaratıcı ve özgün düşünme yeteneğine sahip olmak       x    
4 Grafik Tasarım problemlerini belirleyebilmek ve çözebilmek     x      
5 Tasarım süreçlerinde güncel teknolojik araçları ileri seviyede kullanma becerisi         x  
6 Fikir, Sanat ve Tasarım eserleri hakkında mesleki ve etik sorumluluğa sahip olmak       x    
7 Sanat ve Tasarım alanındaki gelişmeleri izleme ve  yaşam boyu öğrenme yeteneği     x      
8 Fikir ve tasarımlarını etkili biçimde sunabilmek         x  
9 Ekip çalışması yapabilmek         x  
10 Alana yönelik araştırma, analiz ve yorumlama yapabilmek       x    
11 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.     x      
12 Sosyal ve kültürel değerlerin bilincinde olmak ve gözetmek.       x    

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (14 x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ödev      
Seminer ve Sunum      
Proje      
Ara Sınav 1 16 16
Final Sınavı 1 16 16
       
Toplam İş Yükü     116
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,64
Dersin AKTS Kredisi     5

 

Hiçbiri