• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
GRA 205
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
4
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilere temel grafik tasarım bilgisi kazandırarak, öğrencileri sektöre yönelik bilgiler kazandırarak, proje derslerine hazırlamayı amaçlar.
Dersin İçeriği: 

TEMEL GRAFİK TASARIM dersinde öğrenciler dönemin ilk yarısında grafik tasarımın temel kavramları ile tanıştırılırlar. Öğrenciler, grafik elemanları ve grafik kompozisyonun evrensel kurallarını, nokta, çizgi, düzlem, ritim ve denge, boyut, doku ve desen, renk, şekil-zemin ilişkisi, imge semiyolojisi ve kadraj, içerik ve hiyerarşi, katmanlar, transparanlık, modülerlik, ızgara sistemleri, simetri ve asimetri, diyagram, zaman ve hareket, kurallar ve kuralsızlık gibi temel grafik tasarım kavramlarını grafik ürünler ve örnekler üzerinden inceleyerek öğrenirler. Öğrencilere ulusal ve uluslararası grafik tasarım ürünlerinin örnekleri sunulur ve incelenir. Dönemin ikinci yarısında da öğrenciler terminoloji, grafik ürünler ve mecralar ile tanışırlar (afiş, broşür, dergi ve kitap kapağı, mekânsal grafikler, info grafikler, reklam grafikleri (Çizgi üstü ve çizgi altı reklam grafikleri, ilan, dış mekan, satış noktası teşhir malzemeleri vb). Örnekler üzerinden tasarım esasları, grafik öğelerin iletişimdeki fonksiyonu ve nasıl iletişim kurulduğu açıklanır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1 Ara Sınav - Final sınavı, ödev ve sunum hazırlama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B:Ödev C: Sunum Hazırlanması

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Temel tasarım problemlerini çözebilme becerisi edinmiştir   1,2,3 A,C
Tasarım ve sanatsal problemlerin çözümünde, bulunduğu toplumun kültür ve geleneklerini göz önünde bulundurur   1,2,3 A,C
Araştırma yöntem ve teknikleri konusunda bilgiye sahiptir   1,2,3 A,C
Dünya çapında kendi alanında uzman tasarımcıları ve reklam ajanslarının ürettiği işleri takip etmektedir.   1,2,3 A,C
Mesleki deneyimlerinin yanında kendini özgürce ifade edebilme özerlliği kazanarak iletişim becerisini geliştirir   1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma. Giriş ve ders ile ilgili genel bilgiler  
2 Kurban Bayramı  
3 Tasarım nedir? Grafik Tasarımı Nedir? Tasarım Örnekleri  
4 Grafik Tasarımı Elemanları Nelerdir? Nokta – Çizgi – Ton - Form – Doku – Ölçü - Yön Nedir? Örneklerle  
5 Grafik Tasarımı Elemanları Leke – Espas – Yüzey – Hacim - Alan Nedir? Örneklerle  
6 Grafik Tasarımı Elemanlarından Çerçeveleme -  
7 Grafik Tasarımı Elemanları Renk Nedir? Örneklerle  
8 Grafik Tasarımı İlkeleri nelerdir? Zıtlık – Tekrar – Denge – Ölçü – Yön – Vurgu Örneklerle  
9 Grafik Tasarımı İlkelerinden Hiyerarşi – Oran – AltınOran – Orantı – Grid Sistemi Örneklerle  
10 Grafik Tasarımı İlkelerinden belirlenen öğelere göre araştırma yapılıp örneklerle sunulması  
11 Grafik Tasarımı İlkelerinden belirlenen öğelere göre araştırma yapılıp örneklerle sunulması  
12 Türkiye Genelinde Tanıtım Gezileri dolayısıyla Tatil.  
13 Sektöre Yönelik Terimlerin Araştırılması İncelenmesi Tartışılması  
14 Sektöre Yönelik Terimlerin değerlendirme ve grup tartışması  

 

Kaynaklar

Ders Notu Ellen Lupton Graphic Design : The New Basics
Diğer Kaynaklar Yaratıcı Zekanın Gücü
  Görsel Grafik Tasarım Sözlüğü (Gavin Ambrose&Paul Harris) Literatür Y. Grafik Tasarım Ne İçindir? (Alice Twemlow) YEM Y.

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 %40
Ödev (araştırma-pafta sunumu) 1  
Final Sınavı 1 %60
     
Toplam 3 %100
Finalin Başarıya Oranı   %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   %100

 

 

DERS KATEGORİSİ Temel Mesleki Dersleri

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Tasarımın , sanatla beslenme düşüncesini kavramak.         X
2 Sanat ve Tasarım problemlerini uygulamalı çalışmalarla kavratılması.         X
3 Sanat ve Tasarım problemlerini çözümlemede tipografinin kullanımı.         X
4 Sanatın temel kavramlarını algılamak için uygulamalı olarak temel sanat eğitiminin verilmesi.         X
5 Fikir, Sanat ve Tasarım eserleri hakkında etik sorumluluk bilincine sahip olma.         X
6 Tasarım oluştururken kendini ifade edebilme özgürlüğünün kazandırılması.         X
7 Sanat ve Tasarımın yaşam boyu gelişen düşünce ve teknolojisini takip yeteneği         X
8 Tasarımda kişisel yaratının oluşturulması.         X
9 Çağın değişen teknolojilerini takip etme ve tasarımda kullanma.         X
10 Araştırma kültürünün oluşturulması.         X
11 Farklı tasarım ve Sanat disiplinlerinden yararlanabilme düşüncesinin oluşturulması         X
12 Sanat ve Tasarım problemlerini çözümde toplumsal kültür ve geleneklerini göz önünde bulundurur.         X
13 Tasarım çözümlemelerinde kullanılan malzemelerin çevreye olan etkilerini göz önüne almak.         X
14 Tasarımlarını karşı tarafa sunmakta modern çağın araç ve gereçlerini kullanarak anlatabilme becerisi.

 

        x

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler/çeviri çalışmaları 2 2 8
Sunum/Seminer Hazırlama      
Ara sınavlar 1 4 4
Proje / Sunum 3 4 12
Laboratuar      
Arazi Çalışması      
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4
Toplam İş Yükü     168
Toplam İş yükü\25     6,72
Dersin AKTS kredisi     7

 

2