• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PLA 111
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
6
Kredi: 
5
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Gözün algılayabildiği bir skala içerisinde açık-koyu valörünü farkedip uygulayarak, kütle, hacim ve 2 boyut ile 3 boyut farklılığını ortaya koymak. Daha sonra 2 boyutlu ve 3 boyutlu elemanları kullanarak kurgulamak ve kompozisyonlar oluşturmak. Kompozisyonun çeşitli değişkenleri hakkında derinlikli bir bakış açısı elde etmek. Temel karşıtlıkları barındıran elemanların, kompozisyonun bu temel ilkelerine bağlı olarak karmaşık bir organizasyonla biraraya gelişlerini sağlamak. Bu çalışmalar yapılırken titizlik, mükemmeliyetci bir yaklaşım, konsantrasyon, sabır gibi yetenek dışı olan meziyetleri geliştirmek. Aynı anda karakalem ve diğer malzemelere karşı yatkınlığı arttırmak. Ayrıca yavaş yavaş hayal gücünü de devreye sokabilmek. Tüm bu bilgilenme, teknik geliştirme, algılanma süresinin farkında olmak, kavramları, nesneleri, etüdleri tanımlayabilir, tartışabilir bir düzeye gelmek.
Dersin İçeriği: 

  • Temel sanata ait bilgilerin pekiştirilmesinin yanı sıra, öğrencilerin malzemeye olan yatkınlıklarının, konsantrasyonlarının ve titizliklerinin de geliştirilmesi.
  • Kompozisyonun temel ilkelerinden çıkışla 2 ve 3 boyutlu kompozisyonların ve düzenlemelerin yapılması.
  • Siyah-Beyaz ve Renk ile ilgili uygulamalar, soyut-somut bir anlayışla yeniden değerlendirme.
  • Tamamen serbest bir alan içinde, öğrencilerin özgür düşünerek ancak belli bir disiplini kaybetmeden, düşündüklerini hayal gücüyle üretime dönüştürmeleri.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sınav 2.Sunum 3. Ödev 4. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sanat Kültürü ve Sanatsal Eleştiri konularında bilgiye sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D
2) Sanatsal malzemeleri kullanabilme ve uygulayabilme becerisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D
3) Kendi çalışmalarını sorgular, estetik farkındalığa sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D
4) Özgün yapıt üretmek için gerekli olan çok boyutlu düşünebilme, algılayabilme ve tasarlayabilme bilgisini ve becerisini geliştirir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D
5) Mesleki özgüvenle, çalışmalarını toplumu anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D
6) Araştırma yöntemleri ve teknikleri konusunda bilgiye sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D
7) Disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgiye sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D
8) Eleştirel düşünür ve çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D
9) Sanat Tarihi konusunda bilgiye sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D
10) Sanatın gerekliliği olan yaşam boyu öğrenme ve üretme kavramını özümser. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D
11) Duyusal algıyı somutlaştırma becerisine sahiptir. 1,4,6,7,8,11,12 1,2,5 A,C,D

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Siyah-Gri-Beyaz

Koyu-Orta-Açık

3’lü Valör

9’lu Valör

 
2 3 küp üzerine farklı kaynaklardan ışık düşürmek yoluyla açık-koyu çalışması.  
3 3 küp üzerine farklı kaynaklardan ışık düşürmek yoluyla açık-koyu çalışması.  
4 Perspektif  
5 Bir yüzeyde büyük-küçük, sık-seyrek, uzak-yakın vb. küplerle, dinamik-statik, simetrik-asimetrik kompozisyonlar oluşturmak.  
6 Bir yüzeyde büyük-küçük, sık-seyrek, uzak-yakın vb. küplerle, dinamik-statik, simetrik-asimetrik kompozisyonlar oluşturmak.  
7 ARA SINAV  (Diğer haftalık çalışmalar benzeri bir çalışma yapılacaktır. Ara sınava kadar yapılan tüm çalışmalar değerlendirilecektir.)  
8 İki farklı malzeme ve dokuda objeyle etüd (demir, tahta, kumaş, organik elemanlar, vb.)  
9 İki farklı malzeme ve dokuda objeyle etüd (demir, tahta, kumaş, organik elemanlar, vb.)  
10 Obje analizi (Girift bir obje, mekanik oluşumlar vs.)  
11 Obje analizi (Girift bir obje, mekanik oluşumlar vs.)  
12 (Yabancılaştırma) Bir objenin 6 aşamada farklılaştırılması.  
13 (Yabancılaştırma) Bir objenin 6 aşamada farklılaştırılması.  
14 5x5 cm’lik bir ayrıntının özünden farklılaşarak yeni bir kompozisyona tamamlanması.  
15 5x5 cm’lik bir ayrıntının özünden farklılaşarak yeni bir kompozisyona tamamlanması.  
16 FİNAL  (Diğer haftalık çalışmalar gibi veya daha kapsamlı bir çalışma yapılacaktır. Tüm dönem içinde yapılan işler ile birlikte genel bir değerlendirme yapılacaktır.)  

 

Kaynaklar

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav    
Ödev    
Toplam   50
Finalin Başarıya Oranı  1 50
Yıl içinin Başarıya Oranı  1 50
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Temel Meslek Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Özgün sanat eserleri üretme ve disiplinlerarası çalışabilme becerisi.       X  
2 Sanat eserlerini araştırma, inceleme ve değerlendirme becerisi.       X  
3 Sanat eserlerini eleştirel düşünebilme becerisi.       X  
4 Sanatsal malzemelerin tekniklerini tanımlama ve uygulama becerisi.         X
5 Sanatsal alanda kendini ifade etme becerisi.       X  
6 Sanatsal alanda gerekli olan teknikleri ve yenilikleri kullanabilme becerisi.         X
7 Çağın yeniliklerine ve değişimine sanatsal açıdan bakabilme becerisi.       X  
8 Yaratıcılığı, görselliğe aktarabilme becerisi.         X
9 Araştırma, gözlemleme, yorumlama ve değerlendirme becerisi.         X
10 Sanatsal alanda mesleki özgüvenle birlikte, sosyal, kültürel ve toplumsal sorunları toplumla paylaşabilme becerisi.       X  
11 Bir içeriği, kavramı sanat yapıtına dönüştürürken en uygun araçları seçebilme ve gereken teknik yeterliliği gösterebilme becerisi.         X
12 Doğanın, düzeni, bilgisi ve işleyişini estetik bir bakışla görme ve algılama becerisi.         X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 8 128
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav - - -
Ödev - - -
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     151
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6.04
Dersin AKTS Kredisi     6

 

1