• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
GRA 204
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Öğrencilere ileri düzey tipografi bilgisi kazandırmak.
Dersin İçeriği: 

TİPOGRAFİ II dersinde öğrencilere tipografik unsurlar diğer görsel unsurlarla birlikte temel tasarım ilkeleri doğrultusunda tasarım çalışmalarında kullandırılarak deneyim kazandırılır. Yalın tipografik elemanlar ve basit sanal içeriklerle belirlenmiş alanlarda denemeler yaptırılır. Başlık, alt başlık, metin ve benzeri yazınsal tasarım elemanları incelenir. Baskı yazılarının diğer tasarım elemanlarıyla birlikte yaratıcı tasarımlarda kullanılmasını sağlayıcı çalışmalar üretilir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sınav 2.Sunum 3. Ödev 4. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Renk, doku, kompozisyon, boşluk ve tipografi gibi temel tasarım ilkeleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak 1,2 1,2,5 2,3,4
Temel tasarım problemlerini çözebilme becerisine sahip olmak 4,10,11 3,4 1,3,4
Algılama ve tasarlama becerisi kazanmak 2,3,11 1,2,3 1,3,4
Tasarım süreci içinde modern ve özgün tasarımlar üretmek amacıyla farklı malzemelerden yararlanmak 1,2,3,7 2,3,4 3,4
Sanat ve tasarım problemlerinin analiz edilmesinde sosyal kültür ve gelenekleri dikkate almak 10,12 2,4,5 2,3,4

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Proje I: Logotype tasarımı (Sanat Akımları/Şehirler)  
2 Araştırma, bilgi toplama, eskiz hazırlama  
3 Fikir eskizleri (thumbnails) çalışmaları  
4 Bilgisayarda ön taslakların (roughs) hazırlanması  
5 Bilgisayarda ön taslakların (roughs) hazırlanması  
6 1. projenin teslimi, Proje II: Yazı karakteri  için afiş/broşür  
7 Araştırma, bilgi toplama, metin yazma  
8 Fikir eskizleri (thumbnails) hazırlama  
9 Ön taslaklar (roughs) hazırlama  
10 2. projenin teslimi, Final Projesi: Tipografik Festival Afişi  
11 Araştırma, bilgi toplama, metin yazma  
12 Fikir eskizleri (thumbnails) hazırlama  
13 Ön taslaklar (roughs) hazırlama  
14 Final projesi üzerinde son değerlendirmeler  

 

Kaynaklar

Ders Notu Tipografi ders notları/Prof.Dr. Emre Becer
Diğer Kaynaklar Designing with Type/James Craig

Typographic Design: Form and Communication/Rob Carter, Ben Day, Philip Meggs

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler 2 Proje, 3 Ödev
Sınavlar 1 Final

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ödev  (Araştırma/Pafta Sunumu) 3 %5
Projeler (Ara sınavlar) 2 %35
Final Projesi 1 %30
Toplam   %70
Finalin Başarıya Oranı   %30
Yıl içinin Başarıya Oranı   %70
Toplam   %100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat ve tasarım alanlarında teorik alt yapıya sahip olmak         x  
2 Temel tasarım ilkelerini uygulayabilmek         x  
3 Yaratıcı ve özgün düşünme yeteneğine sahip olmak         x  
4 Grafik Tasarım problemlerini belirleyebilmek ve çözebilmek         x  
5 Tasarım süreçlerinde güncel teknolojik araçları ileri seviyede kullanma becerisi       x    
6 Fikir, Sanat ve Tasarım eserleri hakkında mesleki ve etik sorumluluğa sahip olmak       x    
7 Sanat ve Tasarım alanındaki gelişmeleri izleme ve  yaşam boyu öğrenme yeteneği     x      
8 Fikir ve tasarımlarını etkili biçimde sunabilmek         x  
9 Ekip çalışması yapabilmek   x        
10 Alana yönelik araştırma, analiz ve yorumlama yapabilmek       x    
11 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.     x      
12 Sosyal ve kültürel değerlerin bilincinde olmak ve gözetmek.       x    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (14 x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ödev 6 14 84
Seminer ve Sunum      
Proje 2 24 48
Ara Sınav      
Final Sınavı 1 18 18
       
Toplam İş Yükü     262
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8,73
Dersin AKTS Kredisi     9

 

2