• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
GRA 204
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilere ileri düzey tipografi bilgisi kazandırmak.
Dersin İçeriği: 

TİPOGRAFİ II dersinde öğrencilere tipografik unsurlar diğer görsel unsurlarla birlikte temel tasarım ilkeleri doğrultusunda tasarım çalışmalarında kullandırılarak deneyim kazandırılır. Yalın tipografik elemanlar ve basit sanal içeriklerle belirlenmiş alanlarda denemeler yaptırılır. Başlık, alt başlık, metin ve benzeri yazınsal tasarım elemanları incelenir. Baskı yazılarının diğer tasarım elemanlarıyla birlikte yaratıcı tasarımlarda kullanılmasını sağlayıcı çalışmalar üretilir.

Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test/Sınav B: Ödev C: Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Proje I: Logotype tasarımı (Sanat Akımları/Şehirler)  
2 Araştırma, bilgi toplama, eskiz hazırlama  
3 Fikir eskizleri (thumbnails) çalışmaları  
4 Bilgisayarda ön taslakların (roughs) hazırlanması  
5 Bilgisayarda ön taslakların (roughs) hazırlanması  
6 1. projenin teslimi, Proje II: Yazı karakteri  için afiş/broşür  
7 Araştırma, bilgi toplama, metin yazma  
8 Fikir eskizleri (thumbnails) hazırlama  
9 Ön taslaklar (roughs) hazırlama  
10 2. projenin teslimi, Final Projesi: Tipografik Festival Afişi  
11 Araştırma, bilgi toplama, metin yazma  
12 Fikir eskizleri (thumbnails) hazırlama  
13 Ön taslaklar (roughs) hazırlama  
14 Final projesi üzerinde son değerlendirmeler  

 

Kaynaklar

Ders Notu Tipografi ders notları/Prof.Dr. Emre Becer
Diğer Kaynaklar Designing with Type/James Craig

Typographic Design: Form and Communication/Rob Carter, Ben Day, Philip Meggs

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ödev  (Araştırma/Pafta Sunumu) 3 %5
Projeler (Ara sınavlar) 2 %35
Final Projesi 1 %30
Toplam   %70
Finalin Başarıya Oranı   %30
Yıl içinin Başarıya Oranı   %70
Toplam   %100