• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
THTR 101
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Oyuncu adaylarını, tiyatro sanatındaki gelişmelerle tanıştırmayı amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Başlangıcından 18. yüzyılın sonuna kadar  dünya tiyatro tarihini kapsar. Bu dönem içindeki toplumsal ve tarihsel gelişmelere koşut olarak tiyatro sanatındaki kuramsal, teknik gelişmeleri, tiyatro mekanlarındaki değişimleri, özellikle de oyunculuk sanatındaki ilerlemeleri konu alır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Uygulama 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Toplumsal ve tarihsel gelişmelere koşut olarak tiyatro sanatı –özellikle de oyunculuk sanatındaki- kuramsal  ve teknik gelişmelerin tanınması 2 1 A-B

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ  
2 Tiyatro’nun Kaynağı  
3 Antik Yunan Tiyatrosu  
4 Aristotoles ve Poetika  
5 Antik Yunan Oyun Yazarları  
6 Antik Roma’da Tiyatro  
7 ARA SINAV  
8 Ortaçağ’da Tiyatro  
9 Modernite ve Rönesans  
10 Rönesans’ta Tiyatro  
11 Shakespeare  
12 Klasik Dönemde Tiyatro  
13 18. Yüzyıl Tiyatrosu  
14 Genel Değerlendirme  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar "Dünya Tiyatro Tarihi " Özdemir Nutku

"Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi" Sevda Şener

"Oyundan Düşünceye" Sevda Şener

"Yaşamın Kırılma Noktasında Drama Sanatı" Sevda Şener

"Tiyatro Tarihi" Oscar Brockett 

"Tiyatro Teorileri" Marvin Carlson

Mimesis İnternet Sitesi

YÖK Tez Veri Tabanı

 

 

 

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
  2 10
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İnsanlık tarihinin toplumsal, ekonomik, siyasal ve özellikle de kültürel mirası ile bağlantı kurma becerisi         *  
2 Tiyatro ve oyunculuk alanında tarihsel birikim ve deneyimi tanıma ve bu birikim ve deneyime eleştirel olarak yaklaşabilme, yorumlama ve kullanma becerisi         *  
3 Tiyatro ve oyunculuk alanında yaratıcı fikir, proje,gösterim,performans, vb. tasarım becerisi            
4 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, insan ve toplum odaklı, kültürel duyarlılığı olan proje, gösterim, performans, vb. önerileri geliştirme becerisi            
5 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki sanatsal yaratım sürecini tanımlayabilme, bu süreci ayrıntılı olarak, söz  ya da yazı ile betimleyebilme becerisi.       *    
6 Disiplinlerarası çalışmalarda, özümsemiş oldukları bilgi ve becerileri, uygulama sürecinde kullanabilme becerisi.   *        
7 Edinilmiş bilgi ve deneyimler arasında bağlantı kurarak ele aldığı malzemeyi yaratıcı bir biçimde yorumlama becerisi.            
8 Oyunculuk alanında, ses ve beden olarak enstrümanının mutlak egemenliğine sahip olabilme becerisi.            
9 Oyunculuk alanında, düşünce biçimi, ruhsal dünyası ile toplumun düşünme ve duyumsama biçimi arasındaki ilişkiyi görebilme, tanımlayabilme ve bunlardan yararlanarak enstrümanının ifadesini geliştirebilme becerisi.     *      
10 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki tasarımlarını çağdaş oyunculuk ve tiyatronun ilke ve gelişmelerini kullanarak, oyunculuk performansına aktarabilme becerisi.   *        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 12 1 12
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 0 0 0
Sunum 0 0 0
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     60
Toplam İş Yükü / 30     2
Dersin AKTS Kredisi     2

 

1