• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
THTR 382
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
8
Kredi: 
6
AKTS: 
14
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Oyuncu adayının, kendini üretim içerisinde görmesi.
Dersin İçeriği: 

Bu derste sergilenmeye yönelik olarak ilk kez bir oyun çalışılır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Uygulama, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Yönetmenle çalışma deneyiminin kazanımı. 7 2,3 A
Seyirci karşısında sahne deneyimi ve hakimiyetinin kazanımı. 10 2,3 A
Profesyonel oyunculuğa hazır hale gelme. 10 2,3 A

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 ORYANTASYON  
2 OKUMA PROVASI  
3 OKUMA PROVASI  
4 SAHNE PROVASI  
5 SAHNE PROVASI  
6 SAHNE PROVASI  
7 SAHNE PROVASI.  
8 SAHNE PROVASI  
9 SAHNE PROVASI  
10 SAHNE PROVASI  
11 SAHNE PROVASI Alan oluşturma çalışmaları.  
12 SAHNE PROVASI  
13 SAHNE PROVASI  
14 OYUN TEMSİLİ  

 

Kaynaklar

Ders Notu  
Diğer Kaynaklar:  

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  

 

Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav    
Ödev    
Proje    
Uygulama   %100
Toplam   %100
Finalin Başarıya Oranı   %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   %100

 

 

DERS KATEGORİSİ Temel Mesleki Dersler

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İnsanlık tarihinin toplumsal, ekonomik, siyasal ve özellikle de kültürel mirası ile bağlantı kurma becerisi          
2 Tiyatro ve oyunculuk alanında tarihsel birikim ve deneyimi tanıma ve bu birikim ve deneyime eleştirel olarak yaklaşabilme, yorumlama ve kullanma becerisi     *    
3 Tiyatro ve oyunculuk alanında yaratıcı fikir, proje,gösterim,performans, vb. tasarım becerisi     *    
4 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, insan ve toplum odaklı, kültürel duyarlılığı olan proje, gösterim, performans, vb. önerileri geliştirme becerisi       *  
5 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki sanatsal yaratım sürecini tanımlayabilme, bu süreci ayrıntılı olarak, söz  ya da yazı ile betimleyebilme becerisi.          
6 Disiplinlerarası çalışmalarda, özümsemiş oldukları bilgi ve becerileri, uygulama sürecinde kullanabilme becerisi.       *  
7 Edinilmiş bilgi ve deneyimler arasında bağlantı kurarak ele aldığı malzemeyi yaratıcı bir biçimde yorumlama becerisi.         *
8 Oyunculuk alanında, ses ve beden olarak enstrümanının mutlak egemenliğine sahip olabilme becerisi.         *
9 Oyunculuk alanında, düşünce biçimi, ruhsal dünyası ile toplumun düşünme ve duyumsama biçimi arasındaki ilişkiyi görebilme, tanımlayabilme ve bunlardan yararlanarak enstrümanının ifadesini geliştirebilme becerisi.       *  
10 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki tasarımlarını çağdaş oyunculuk ve tiyatronun ilke ve gelişmelerini kullanarak, oyunculuk performansına aktarabilme becerisi.       *  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlikler Etkinlikler Süresi
(Saat)
Toplam
(İş Yükü)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 8 112
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 16 224
Ödevler/çeviri çalışmaları 2 24 48
Sunum/Seminer Hazırlama 10 2 20
Ara sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 8 8
Toplam İş Yükü     420
Toplam İş Yükü / 30     14
Dersin AKTS (ECTS) Kredisi     14

 

3