• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
THTR 272
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
2
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilere oyunculukta farklı bakış açıları kazandırmak.
Dersin İçeriği: 

Bu derste, Tiyatro Bölümü öğrencileri, oyunculuk dersinin temel ilkelerini, kuramsal ve uygulamalı çalışmalarla yaparlar ve oyun metinlerine yeni yaklaşımların nasıl getirilebileceği ve bu yaklaşımların atölye çalışmaları ile sahneye nasıl taşınabileceği araştırılır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Uygulama, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Sahnede “bütünleme” becerisinin edinimi. 7 2-3 A-B
Oyuncuda vücudu ve hareketleriyle kompozisyonlar oluşturma yetisi. 8 2-3 A-B
Karmaşık ilişki ve durumları kendine uyarlama yetisinin kazanımı. 9 2-3 A-B

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Isınma setlerinin öğretilmesi. Tanıma ve tanışma çalışmaları. Oyunlar kurarak, oyun oynama kapasitelerinin araştırılması.  
2 Isınma setlerinin geliştirilmesi. Tanıma ve tanışma çalışmalarının geliştirilmesi. Oyunlar kurarak, oyun oynama kapasitelerinin araştırılması.  
3 Isınma setlerinin geliştirilmesi. Tanıma ve tanışma çalışmalarının geliştirilmesi. Oyunlar kurarak, oyun oynama kapasitelerinin araştırılması.  
4 Isınma setlerinin geliştirilmesi ve yeni setlerin eklenmesi. Monologlu setlerin çalışmalara katılması. Çalışmalar sırasında oluşturulan durumların içine monologların katılması. Temel çatışma biçimleri çalışmaları.  
5 Isınma setlerinin geliştirilmesi ve yeni setlerin eklenmesi. Monologlu setlerin çalışmalara katılması. Çalışmalar sırasında oluşturulan durumların içine monologların katılması. Temel çatışma biçimleri çalışmaları.  
6 Isınma setlerinin geliştirilmesi ve yeni setlerin eklenmesi. Monologlu setlerin çalışmalara katılması. Çalışmalar sırasında oluşturulan durumların içine monologların katılması. Temel çatışma biçimleri çalışmaları.  
7 Isınma setlerinin geliştirilmesi ve yeni setlerin eklenmesi.

Temel çatışma biçimleri çalışmaları.

Alan oluşturma çalışmaları.

Belirgin karakterler oluşturma çalışmaları.

 
8 Isınma setlerinin geliştirilmesi ve yeni setlerin eklenmesi.

Temel çatışma biçimleri çalışmaları.

Alan oluşturma çalışmaları.

Belirgin karakterler oluşturma çalışmaları

 
9 Isınma setlerinin geliştirilmesi ve yeni setlerin eklenmesi.

Temel çatışma biçimleri çalışmaları.

Alan oluşturma çalışmaları.

Belirgin karakterler oluşturma çalışmaları

 
10 ARA SINAV  
11 Isınma setlerinin geliştirilmesi ve yeni setlerin eklenmesi.

Temel çatışma biçimleri çalışmaları.

Alan oluşturma çalışmaları.

Belirgin karakterler oluşturma çalışmaları.

Verili metinlerin çalışmalara katılması.

Oyun metinlerinin doğaçlama teknikleri aracılığıyla sahneye uygulanması konusunda çalışmalar.

 
12 Isınma setlerinin geliştirilmesi ve yeni setlerin eklenmesi.

Temel çatışma biçimleri çalışmaları.

Alan oluşturma çalışmaları.

Belirgin karakterler oluşturma çalışmaları.

Oyun metinlerinin doğaçlama teknikleri aracılığıyla sahneye uygulanması konusunda çalışmalar.

 
13 Isınma setlerinin geliştirilmesi ve yeni setlerin eklenmesi.

Temel çatışma biçimleri çalışmaları.

Alan oluşturma çalışmaları.

Belirgin karakterler oluşturma çalışmaları.

Oyun metinlerinin doğaçlama teknikleri aracılığıyla sahneye uygulanması konusunda çalışmalar.

 
14 Tüm çalışmaların değerlendirilmesi, önemli noktaların hatırlatılarak, altının çizilmesi.  Yapılan derslerin toparlanarak özetlenmesi.  

 

Kaynaklar

Ders Notu Jerzy  Grotovsky                   Yoksul Tiyatro

Konstantin Stanislavski        Bir Aktör Hazırlanıyor

Konstantin Stanislavski        Bir Karakter Yaratmak

Peter Brook                           Boş Alan

Diğer Kaynaklar: George Tohmpson                İnsanın Özü

George Tohmpson                Aiskhylos ve Atina

Peter Brook                           Açık Kapı

Niyazi Berkes                       Türkiye’de Çağdaşlaşma

Antonin Artaud                     Tiyatro ve İkizi

Augusto Boal                        Ezilenlerin Tiyatrosu

Kerem Karaboğa                   Oyunculuk Sanatında Yöntem ve Paradoks

Ayşın Candan                        Yirminci Yüzyılda Öncü Tiyatro

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 %50
Ödev 10 %50
Proje    
Uygulama    
Toplam   %100
Finalin Başarıya Oranı   %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   %100

 

 

DERS KATEGORİSİ Temel Mesleki Dersler

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İnsanlık tarihinin toplumsal, ekonomik, siyasal ve özellikle de kültürel mirası ile bağlantı kurma becerisi          
2 Tiyatro ve oyunculuk alanında tarihsel birikim ve deneyimi tanıma ve bu birikim ve deneyime eleştirel olarak yaklaşabilme, yorumlama ve kullanma becerisi     *    
3 Tiyatro ve oyunculuk alanında yaratıcı fikir, proje,gösterim,performans, vb. tasarım becerisi     *    
4 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, insan ve toplum odaklı, kültürel duyarlılığı olan proje, gösterim, performans, vb. önerileri geliştirme becerisi       *  
5 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki sanatsal yaratım sürecini tanımlayabilme, bu süreci ayrıntılı olarak, söz  ya da yazı ile betimleyebilme becerisi.          
6 Disiplinlerarası çalışmalarda, özümsemiş oldukları bilgi ve becerileri, uygulama sürecinde kullanabilme becerisi.       *  
7 Edinilmiş bilgi ve deneyimler arasında bağlantı kurarak ele aldığı malzemeyi yaratıcı bir biçimde yorumlama becerisi.         *
8 Oyunculuk alanında, ses ve beden olarak enstrümanının mutlak egemenliğine sahip olabilme becerisi.         *
9 Oyunculuk alanında, düşünce biçimi, ruhsal dünyası ile toplumun düşünme ve duyumsama biçimi arasındaki ilişkiyi görebilme, tanımlayabilme ve bunlardan yararlanarak enstrümanının ifadesini geliştirebilme becerisi.       *  
10 Tiyatro ve oyunculuk alanındaki tasarımlarını çağdaş oyunculuk ve tiyatronun ilke ve gelişmelerini kullanarak, oyunculuk performansına aktarabilme becerisi.       *  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlikler Etkinlikler Süresi
(Saat)
Toplam
(İş Yükü)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ödevler/çeviri çalışmaları 10 2 20
Sunum/Seminer Hazırlama 6 2 12
Ara sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4
Toplam İş Yükü     180
Toplam İş Yükü / 30     6
Dersin AKTS (ECTS) Kredisi     6
2