• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CULA 102
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bahçe Ürünleri Yetiştirme dersi bir yandan sebze ve otların yetiştirilme koşulları ve sürecini açıklarken, diğer yandan uygulamalar aracılığıyla öğrencilerin bu sürece katılmalarını sağlar.
Dersin İçeriği: 

Bahçe ürünleri yetiştiriciliğindeki ekolojik etmenler, organik tarım, konvansiyonel tarım, sebze bahçesi tasarımı ve uygulamaları, sebze ve otların tanım ve uygulamaları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Laboratuar
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bahçe Ürünleri yetiştiriciliğinin tarihçesini açıklar 1,17 1,2,3 A,C
Sebze yetişitiriciliğin etkileyen ekolojik etmenleri açıklar 17 1,2,3 A,C
Organik tarım ile kimyasal tarım arasındaki farklılıkları açıklar 1,6,17 1,2,3 A,C
Sebze bahçesi tasarımı açıklanır 12,17 1,2,3 A,C
Sebze bahçesinde toprak hazırlığı ve aşamalarını açıklar 12,17 1,2,3,4 A,C
Sebze bahçelerinde ve saksılarda kullanılan otların tanımlarını ve uygulamalarını açıklar ve örneklendirir 17 1,2,3,4 A,B,C
Sebze bahçesi tasarımı ve uygulaması yapılır 12,17 1,2,3,4 A,B,C

 

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bahçe Ürünleri Yetiştiriciliğine giriş  
2 Bahçe Ürünleri Yetiştiriciliğinde ekolojik etmenler  
3 Toprak Bilgisi  
4 Sebzecilikte gübreleme ve sulama teknikleri  
5 Sebze Bahçesi Tasarımı  
6 Organik Tarım  
7 Ara sınav  
8 Toprak Hazırlığı ve bahçe uygulamasına giriş  
9 Fide yetiştirme ve tohum ekim yöntemleri  
10 Teknik Gezi  
11 Bahçe Uygulaması  
12 Mutfakta kullanılan otların yetiştiriciliği ve uygulaması  
13 Dönem Projesi Sunumu  
14 Dönem Projesi Sunumu  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Ders Çıktıları
Diğer Kaynaklar The Midwest Fruit and Vegetable Book , James A. Fizzell. United Stades Of America:Cool Spring Press , 2001

Sebzecilik , Ziya Kütevin, Dr. Tamer Türkeş. İnkılap Kitabevi Yayın , 1994

Herbs, JekkA Mcvicar. London:Dorling Kindersley Limited, 2004

 The Fruits & Vegetable Gardener. Richard Bird,  London, 2007

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Ders Notları
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 25
Ödev 1 25
Toplam   50
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Gıda ve yemekleri tarih, coğrafya, kültür ve beslenme bilimleri çerçevesinde değerlendirir.   x        
2 Yemeği ve pişirme işlemini bir sanat olarak benimser; yiyeceklerin görsel sunumunun tasarlanması ve görsel olarak belgelenmesi konusunda yetkinlik sahibidir.            
3 Gastronomi alanındaki kavramlar, teknikler ve yenilikler ile ürün bilgisi konusunda kapsamlı bilgi sahibidir. Bu konularda araştırma yapma ve geliştirme becerisine sahiptir.            
4 Gıda bilimi ve temel beslenme ilkeleri konularında bilgi sahibidir ve alanında uygular            
5 Gıda hijyeni ve güvenliği konusunda uluslararası standartları bilir ve uygular            
6 Üretim aşamasından sunum aşamasına kadar yiyecek-içecek üretimi ile ilgili tüm süreçleri bilir. Gıda üretim sistemlerini ve bu alandaki yeni yaklaşımları derinlemesine anlayabilir ve bu aşamada çıkabilecek sorunları tanımlayıp çözebilir. Alanı ile ilgili fiziksel ortamı tasarlar, araç-gereç ve teknolojileri bilir ve kullanır; gerektiğinde bu çerçevede yeniliklerin oluşmasında rol alır.     x      
7 Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında bilgi sahibi olur. Bu çerçevede temel pişirme tekniklerini bilir, uygular ve geliştirir.            
8 Alkollü ve alkolsüz içeceklerin tarihi, coğrafi ve kültürel altyapısı ve üretim aşamaları konusunda bilgi sahibidir. Yiyecek üretiminde ve menü planlamasında bu bilgiyi kullanır.            
9 Bilimsel çerçevede yeni gıda ürünü geliştirebilir, standartlaştırabilir ve tescil sürecini yürütebilir.            
10 Gıda alanındaki ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri, mesleki standartları ve meslek etiğini bilir ve uygular.            
11 İşletme, iktisat ve pazarlama alanındaki temel kavramları, kuramları ve ilkeleri bilir ve uygular. Menü planlama ilkeleri doğrultusunda; yiyecek-içecek maliyet analizi, kontrolü, fiyatlandırması yapar ve çeşitli menüler geliştirir. Bir gıda işletmesini etkin bir şekilde yönetebilecek yönetim teorilerini ve uygulamarını, personel alım ve değerlenderme süreçlerini bilir ve uygular.            
12 Başkaları ile ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.     x      
13 Gıdanın insan sağlığı ve toplumsal düzen üzerindeki etkilerini anlayabilir ve bu çerçevede basın-yayın organlarını takip eder, katkıda bulunur ve yönlendirir.            
14 Gıda ile ilgili etkinlikleri bilir ve yönetir.            
15 Dünya gıda ticareti, globalleşme, üretim ve tüketim örüntüleri hakkında bilgi sahibidir. Gıda politikalarının ülke ekonomisi için önemini bilir.            
16 Pasta ve diğer hamur işleri, ekmekler, pandispanya ve diğer pasta tabanı hamurları, kremalı soslar, meyve sosları ve jöle yapımı. Sıcak ve soğuk tatlılar, dondurmalar ve sorbeler, şeker işleri, süslemeler, dekorasyon ve sunum, çikolata yapımı konusunda yetkindir.            
17 Mutfak uygulamalarında ve gıda üretiminde kullanacakları sebzelerin  ve taze otların yetiştirme teknikleri ile ilgili uygulamalı bilgi sahibidirler.         x  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 10 10
Final 1 18 18
Toplam İş Yükü     127
Toplam İş Yükü / 30 (saat)     4,23
Dersin AKTS Kredisi     5