• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CULA 111
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders iyi beslenmenin genel bilimsel ilkelerini öğretmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders, insan beslenmesinin temel bilimsel ilkeler sunar. Öğrenciler gıda kaynakları, önerilen günlük alım miktarı düzeyleri ve her makro ve mikro besin için potansiyel halk sağlığı sorunlarına aşina olacaktır. Gıda grupları besin değerleri ve işlevlerine göre gözden geçirilecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Laboratuar
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenciler sağlıklı bir diyetin bileşenleri bilirler 1,4 A, B, C 1,2,3
Öğrenciler, bireyleri ve nüfus etkileyen en önemli beslenme sorunlarını bilir ve anlayabilirler 1,4 A, B, C 1,2,3
Beslenme önerilerinin altında yatan bilimsel arka plan hakkında bilgiye sahip olurlar. 1,4 A, B, C 1,2,3

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Beslenmeye Genel Bakış  
2 Sağlıklı Bir Diyet Planlama  
3 Karbonhidratlar: Şekerler, Nişastalar ve Lifler  
4 Karbonhidratlar: Şekerler, Nişastalar ve Lifler  
5 Protein: Amino Asitler  
6 Protein: Amino Asitler  
7 Midterm
 
 
8 Lipitler: Trigliseritler, Fosfolipitler ve Steroller  
9 Lipitler: Trigliseritler, Fosfolipitler ve Steroller  
10 Suda Çözünen Vitaminler: B Vitaminleri ve C Vitamini  
11 Yağda Çözünen Vitaminler: A, D, E ve K  
12 Yağda Çözünen Vitaminler: A, D, E ve K  
13 Su ve Ana Mineraller  
14 Bazı hastalıklar için beslenme şekilleri  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu 

·         Beslenme”, Prof.Dr.Ayşe Baysal

·         “Understanding Nutrition”, Whitney Rolfes

·         “Nutrition-Concepts & Controversies”, Frances Sienkiewicz Sizer, Ellie Whitney

·         “Culinary Nutrition-The Science and Practice of Healthy Cooking”, Jacqueline B.Marcus

           “Krause’s Food and the Nutirition Care Process”, L.Kathleen Mahan, Sylvia Escott-Stump, Janice L.Raymond

Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30%
Kısa Sınav 1 10%
Ödev 1 20%
Toplam   60
Finalin Başarıya Oranı   40%
Yıl içinin Başarıya Oranı   60%
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Gıda ve yemekleri tarih, coğrafya, kültür ve beslenme bilimleri çerçevesinde değerlendirir.   x        
2 Yemeği ve pişirme işlemini bir sanat olarak benimser; yiyeceklerin görsel sunumunun tasarlanması ve görsel olarak belgelenmesi konusunda yetkinlik sahibidir.            
3 Gastronomi alanındaki kavramlar, teknikler ve yenilikler ile ürün bilgisi konusunda kapsamlı bilgi sahibidir. Bu konularda araştırma yapma ve geliştirme becerisine sahiptir.            
4 Gıda bilimi ve temel beslenme ilkeleri konularında bilgi sahibidir ve alanında uygular         x  
5 Gıda hijyeni ve güvenliği konusunda uluslararası standartları bilir ve uygular            
6 Üretim aşamasından sunum aşamasına kadar yiyecek-içecek üretimi ile ilgili tüm süreçleri bilir. Gıda üretim sistemlerini ve bu alandaki yeni yaklaşımları derinlemesine anlayabilir ve bu aşamada çıkabilecek sorunları tanımlayıp çözebilir. Alanı ile ilgili fiziksel ortamı tasarlar, araç-gereç ve teknolojileri bilir ve kullanır; gerektiğinde bu çerçevede yeniliklerin oluşmasında rol alır.            
7 Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında bilgi sahibi olur. Bu çerçevede temel pişirme tekniklerini bilir, uygular ve geliştirir.            
8 Alkollü ve alkolsüz içeceklerin tarihi, coğrafi ve kültürel altyapısı ve üretim aşamaları konusunda bilgi sahibidir. Yiyecek üretiminde ve menü planlamasında bu bilgiyi kullanır.            
9 Bilimsel çerçevede yeni gıda ürünü geliştirebilir, standartlaştırabilir ve tescil sürecini yürütebilir.            
10 Gıda alanındaki ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri, mesleki standartları ve meslek etiğini bilir ve uygular.            
11 İşletme, iktisat ve pazarlama alanındaki temel kavramları, kuramları ve ilkeleri bilir ve uygular. Menü planlama ilkeleri doğrultusunda; yiyecek-içecek maliyet analizi, kontrolü, fiyatlandırması yapar ve çeşitli menüler geliştirir. Bir gıda işletmesini etkin bir şekilde yönetebilecek yönetim teorilerini ve uygulamarını, personel alım ve değerlenderme süreçlerini bilir ve uygular.            
12 Başkaları ile ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.            
13 Gıdanın insan sağlığı ve toplumsal düzen üzerindeki etkilerini anlayabilir ve bu çerçevede basın-yayın organlarını takip eder, katkıda bulunur ve yönlendirir.            
14 Gıda ile ilgili etkinlikleri bilir ve yönetir.            
15 Dünya gıda ticareti, globalleşme, üretim ve tüketim örüntüleri hakkında bilgi sahibidir. Gıda politikalarının ülke ekonomisi için önemini bilir.            
16 Pasta ve diğer hamur işleri, ekmekler, pandispanya ve diğer pasta tabanı hamurları, kremalı soslar, meyve sosları ve jöle yapımı. Sıcak ve soğuk tatlılar, dondurmalar ve sorbeler, şeker işleri, süslemeler, dekorasyon ve sunum, çikolata yapımı konusunda yetkindir.            
17 Mutfak uygulamalarında ve gıda üretiminde kullanacakları sebzelerin  ve taze otların yetiştirme teknikleri ile ilgili uygulamalı bilgi sahibidirler.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 56
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 6 12
Ödev 1 10 10
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     155
Toplam İş Yükü / 30 (saat)     5,16
Dersin AKTS Kredisi     5