• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
CULA 131
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Gıda üretiminin tarladan masaya kadar olan bütün aşamalarında fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikelerin yiyeceğe bulaşmasını önlemek amacı ile çalışanlara, üretim tesislerine ve hammaddelere uygulanması gereken önlemlerin öğrencilere anlatılması dersin temel amacıdır.
Dersin İçeriği: 

Gıda hijyeni ve güvenliğinin toplu gıda üretim ve satış yapılan yerler için anlatılması, bu tesislerde gıda güvenlik sistemlerinin kurulması ve sürdürülebilmesi için gerekli şartların incelenmesi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Laboratuar
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
 • Gıdalara bulaşabilecek biyolojik, kimyasal ve fiziksel tehlikelerin neler olduğunu anlar,
5,10,13 1,2,3 A,B
 • Bu tehlikelerin gıdalara bulaşma yollarını ve nasıl engellenebileceklerini anlar,
5,10,13 1,2,3 A,B
 • Gıdalarda zehirlenmeye veya  bozulmaya neden olan mikroorganizmalarla yeni ürün üretmeye yarayan mikroorganizmalar arasındaki farkların neler olduğunu ve mikroorganizmaların üreme şartlarını anlar,
5,10,13 1,2,3 A,B
 • Güvenli gıda üretebilmek için hammadde, üretim tesisleri ve üretimde çalışan personelde uygulanması gereken hijyen ve sanitasyon kurallarını anlar,
5,10,13 1,2,3 A,B
 • HACCP, ISO 22000 ve FMEA sistemlerinin temellerini bilir
5,10,13 1,2,3 A,B

 

Dersin Akışı

COURSE CONTENT
Week Topics Study Materials
1 Giriş - Mikrobiyoloji nedir? Gıda güvenliği nedir? Güvenli ve güvenli olmayan yiyecekler  
2 Gıdalardaki tehlikelerin sınıflandırılması- fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikeler Safety Fundamentals- related chapter, course notes, news
3 Gıdalarda bulunan mikroorganizmaların sınıflandırılması- yararlı, bozulma ve patojenik mikroorganizmalar Safety Fundamentals- related chapter, course notes, news
4 Mikrobiyal büyüme için gerekenler Safety Fundamentals- related chapter, course notes, news
5 Gıdalarda olası kimyasal ve fiziksel tehlikeler Safety Fundamentals- related chapter, course notes, news
6 Gıdalarda olası kimyasal ve fiziksel tehlikeler Safety Fundamentals- related chapter, course notes, news
7 Ulusal ve uluslararası gıda yasaları ve düzenlemelerinin temelleri Safety Fundamentals- related chapter, course notes, news
8 Kabul edilen / Büyüyen Güvenli Gıda Ürünleri Safety Fundamentals- related chapter, course notes, news
9 Üretim alanlarında gıda hijyeni ve güvenlik standartları Safety Fundamentals- related chapter, course notes, news
10 Personel için gıda güvenliği ve hijyen gereksinimleri Safety Fundamentals- related chapter, course notes, news
11 Mid-term  
12 HACCP İlkeleri related chapter, course notes, academic papers
13 ISO standartlarının ilkeleri related chapter, course notes, academic papers
14 FMEA Prensipleri related chapter, course notes, academic papers

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar
 1. Sprenger, R.A, Hygiene for Management, 2004, 11th Edition, Highfield.co.Uk.limited, UK
 2. McSwane, D, Rue, NR, Linton, R, Williams, AG, Food Safety Fundamentals, 2004, Pearson, USA
 3. Jay, J, Modern Food Microbiology, 1978,  Van Nostrand Reinhold Company, USA
 4. Related internet sites
 5. Videos

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar
 1. Related scientific articles
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav+Final 3 80
Kısa Sınav    
Ödev   20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Gıda ve yemekleri tarih, coğrafya, kültür ve beslenme bilimleri çerçevesinde değerlendirir.            
2 Yemeği ve pişirme işlemini bir sanat olarak benimser; yiyeceklerin görsel sunumunun tasarlanması ve görsel olarak belgelenmesi konusunda yetkinlik sahibidir.            
3 Gastronomi alanındaki kavramlar, teknikler ve yenilikler ile ürün bilgisi konusunda kapsamlı bilgi sahibidir. Bu konularda araştırma yapma ve geliştirme becerisine sahiptir.            
4 Gıda bilimi ve temel beslenme ilkeleri konularında bilgi sahibidir ve alanında uygular            
5 Gıda hijyeni ve güvenliği konusunda uluslararası standartları bilir ve uygular         x  
6 Üretim aşamasından sunum aşamasına kadar yiyecek-içecek üretimi ile ilgili tüm süreçleri bilir. Gıda üretim sistemlerini ve bu alandaki yeni yaklaşımları derinlemesine anlayabilir ve bu aşamada çıkabilecek sorunları tanımlayıp çözebilir. Alanı ile ilgili fiziksel ortamı tasarlar, araç-gereç ve teknolojileri bilir ve kullanır; gerektiğinde bu çerçevede yeniliklerin oluşmasında rol alır.            
7 Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında bilgi sahibi olur. Bu çerçevede temel pişirme tekniklerini bilir, uygular ve geliştirir.            
8 Alkollü ve alkolsüz içeceklerin tarihi, coğrafi ve kültürel altyapısı ve üretim aşamaları konusunda bilgi sahibidir. Yiyecek üretiminde ve menü planlamasında bu bilgiyi kullanır.            
9 Bilimsel çerçevede yeni gıda ürünü geliştirebilir, standartlaştırabilir ve tescil sürecini yürütebilir.            
10 Gıda alanındaki ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri, mesleki standartları ve meslek etiğini bilir ve uygular.         x  
11 İşletme, iktisat ve pazarlama alanındaki temel kavramları, kuramları ve ilkeleri bilir ve uygular. Menü planlama ilkeleri doğrultusunda; yiyecek-içecek maliyet analizi, kontrolü, fiyatlandırması yapar ve çeşitli menüler geliştirir. Bir gıda işletmesini etkin bir şekilde yönetebilecek yönetim teorilerini ve uygulamarını, personel alım ve değerlenderme süreçlerini bilir ve uygular.            
12 Başkaları ile ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.            
13 Gıdanın insan sağlığı ve toplumsal düzen üzerindeki etkilerini anlayabilir ve bu çerçevede basın-yayın organlarını takip eder, katkıda bulunur ve yönlendirir.         x  
14 Gıda ile ilgili etkinlikleri bilir ve yönetir.            
15 Dünya gıda ticareti, globalleşme, üretim ve tüketim örüntüleri hakkında bilgi sahibidir. Gıda politikalarının ülke ekonomisi için önemini bilir.            
16 Pasta ve diğer hamur işleri, ekmekler, pandispanya ve diğer pasta tabanı hamurları, kremalı soslar, meyve sosları ve jöle yapımı. Sıcak ve soğuk tatlılar, dondurmalar ve sorbeler, şeker işleri, süslemeler, dekorasyon ve sunum, çikolata yapımı konusunda yetkindir.            
17 Mutfak uygulamalarında ve gıda üretiminde kullanacakları sebzelerin  ve taze otların yetiştirme teknikleri ile ilgili uygulamalı bilgi sahibidirler.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 56
Ara Sınav 2 3 6
Kısa Sınav      
Ödev 15 3 45
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     152
Toplam İş Yükü / 30 (saat)     5,06
Dersin AKTS Kredisi     5

 

1