• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CULA 204
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
İçecek tarihi, gelenekleri ve hazırlama yöntemleri: alkollü ve alkolsüz içeceklere giriş. İçecek servisi yöntemleri, çeşitli içeceklerin servisinin öğrenilmesi. İçeceklerde duyusal değerlendirme. Gıda hazırlanmasında kullanılan içecekleri öğrenme ve bar yönetimi.
Dersin İçeriği: 

İçecek ailesine giriş; bütün alkollü ve alkolsüz içecekler hakkında bilgi edinme. İçecek satış ve pazarlaması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Laboratuar
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Alkol servis ile ilgili üç temel hukuki sorunları bilir. Üçüncü şahıs sorumluluk yasalarını ve bar ve içecek hakkında yasaların etkisini öğrenir. 10, 15 1, 2 A,B,C
Halkın değişen içme alışkanlıklarını öğrenir. 1 1, 3 A,B,C
Kokteyl sunumu ve şarap bilimini öğrenir. 10 1, 2,4 A,B,C
Satış canlandırmak, promosyonları ve konuk sergileme tekniklerini öğrenir.
 
11 1, 3 A,B,C
Alkollü ve alkolsüz içecek servisi sürecinde ilgili ritüeller ve usullerini öğrenir. 10, 11 1, 2, 4 A,B,C
İş yerlerinde markalar, kısaltmalar ve içecekler için yemek tarifleri standardını öğrenir. 3 1, 2 A,B,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İçecek ailesine giriş  
2 Alkolsüz içecekler ve su  
3 Çay  
4 Kahve  
5 İçki konusunda ki sosyal endişeler (ara sınav)  
6 Biralar  
7 Ağır alkollü içecekler  
8 Likörler  
9 Şarap bilimine giriş (ara sınav)  
10 Barmenler hakkında bilgi edinme ve demo  
11 Şarap tadımı  
12 Şampanya  
13 Satın alma, kontrol ve ihracat  
14 Proje sunumu  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Koteschevar & Leske tarafından Bar ve İçecek Yönetimi
Diğer Kaynaklar 1.Hugh Johnston tarafından Şarap Dünya Atlası
2. James H Coombs tarafından Bar Servisi
3. Katsaigria, Porter, Thomas Bar & İçecek Kitabı

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 %40
Proje 1 %60
Uygulama    
Derse devam ve katılım    
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   %50
Yıl içinin Başarıya Oranı   %50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Gıda ve yemekleri tarih, coğrafya, kültür ve beslenme bilimleri çerçevesinde değerlendirir. x          
2 Yemeği ve pişirme işlemini bir sanat olarak benimser; yiyeceklerin görsel sunumunun tasarlanması ve görsel olarak belgelenmesi konusunda yetkinlik sahibidir.            
3 Gastronomi alanındaki kavramlar, teknikler ve yenilikler ile ürün bilgisi konusunda kapsamlı bilgi sahibidir. Bu konularda araştırma yapma ve geliştirme becerisine sahiptir.   x        
4 Gıda bilimi ve temel beslenme ilkeleri konularında bilgi sahibidir ve alanında uygular            
5 Gıda hijyeni ve güvenliği konusunda uluslararası standartları bilir ve uygular            
6 Üretim aşamasından sunum aşamasına kadar yiyecek-içecek üretimi ile ilgili tüm süreçleri bilir. Gıda üretim sistemlerini ve bu alandaki yeni yaklaşımları derinlemesine anlayabilir ve bu aşamada çıkabilecek sorunları tanımlayıp çözebilir. Alanı ile ilgili fiziksel ortamı tasarlar, araç-gereç ve teknolojileri bilir ve kullanır; gerektiğinde bu çerçevede yeniliklerin oluşmasında rol alır.            
7 Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında bilgi sahibi olur. Bu çerçevede temel pişirme tekniklerini bilir, uygular ve geliştirir.            
8 Alkollü ve alkolsüz içeceklerin tarihi, coğrafi ve kültürel altyapısı ve üretim aşamaları konusunda bilgi sahibidir. Yiyecek üretiminde ve menü planlamasında bu bilgiyi kullanır.            
9 Bilimsel çerçevede yeni gıda ürünü geliştirebilir, standartlaştırabilir ve tescil sürecini yürütebilir.            
10 Gıda alanındaki ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri, mesleki standartları ve meslek etiğini bilir ve uygular.   x        
11 İşletme, iktisat ve pazarlama alanındaki temel kavramları, kuramları ve ilkeleri bilir ve uygular. Menü planlama ilkeleri doğrultusunda; yiyecek-içecek maliyet analizi, kontrolü, fiyatlandırması yapar ve çeşitli menüler geliştirir. Bir gıda işletmesini etkin bir şekilde yönetebilecek yönetim teorilerini ve uygulamarını, personel alım ve değerlenderme süreçlerini bilir ve uygular.   x        
12 Başkaları ile ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.            
13 Gıdanın insan sağlığı ve toplumsal düzen üzerindeki etkilerini anlayabilir ve bu çerçevede basın-yayın organlarını takip eder, katkıda bulunur ve yönlendirir.            
14 Gıda ile ilgili etkinlikleri bilir ve yönetir.            
15 Dünya gıda ticareti, globalleşme, üretim ve tüketim örüntüleri hakkında bilgi sahibidir. Gıda politikalarının ülke ekonomisi için önemini bilir.   x        
16 Pasta ve diğer hamur işleri, ekmekler, pandispanya ve diğer pasta tabanı hamurları, kremalı soslar, meyve sosları ve jöle yapımı. Sıcak ve soğuk tatlılar, dondurmalar ve sorbeler, şeker işleri, süslemeler, dekorasyon ve sunum, çikolata yapımı konusunda yetkindir.            
17 Mutfak uygulamalarında ve gıda üretiminde kullanacakları sebzelerin ve taze otların yetiştirme teknikleri ile ilgili uygulamalı bilgi sahibidirler.            
               

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 2 3 6
Proje 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     110
Toplam İş Yükü / 30 (s)     3,6
Dersin AKTS Kredisi     3

 

2