• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CULA 103
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı para hesabi ve kullanımında etkili yöntemler geliştirmek ve bunu grup çalışması ile güçlendirmektir. Öğrencilerin analitik düşünme becerilerini geliştirmek adına günlük hayatta karşılaşacakları durumlarla ilgili problemleri temel matematik yöntemlerini kullanarak çözmesi ve geliştirmesi ve öğrendikleri bu bilgileri kendi kariyerlerinde de kullanmaları bu dersin en önemli amacıdır.
Dersin İçeriği: 

Yüzdeler, Cebirsel İfadelere Giriş, Lineer Sistemler ve Matrisler, Lineer Denklemler Sistemini Matrislerle Çözme, Matris Cebiri, Determinant ve Cramer Kanunu, Determinantin Ozellikleri, Is Gelistirme Problemleri, Lineer Denkleler Sistemi ve Lineer Programlama

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Problem Çözme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Yuzde notasyonunu artis-azalma, satis vergisi ve indirim gibi konularla degerlendirme. 11 1,2 A
2) Cebir kullanarak temel matematiksel ifadeleri degerlendirne, ornegin; esitsizlikler, grafikler, fonksiyonlar, vs. 11 1,2 A
3) Lineer denklemler sistemlerini gunluk hayatta karsimiza cikabilecek problemlerle anlama ve degerlendirme. 11 1,2 A
4) Lineer denklemler sistemini matris metodu, determinant ve Cramer kanunu’nu kullanalar cozmek. 11 1,2 A
5) Temel is problemlerini toplam gelir, toplam gider ve kar gibi konu basliklarini kullanarak cozmek. 11 1,2 A
6) Temel lineer programlama ozelliklerini kullanarak kari maximize etmek.   1,2 A

 

Dersin Akışı

Hafta Konu Çalışma Materyali
 
1 Mutfak İşlemlerinde neden matematiğe ihtiyacımız var? Textbook
2 Mutfakta ölçüm türleri: Nicel ve Nitel ölçümler Textbook
3 Mutfak Hesaplamalarında Ölçü Birimleri Textbook
4 Birim dönüşüm uygulamaları Textbook
5 Mutfakta günlük hesaplamalar: Kesirler ve Yüzdeler Textbook
6 Mutfakta günlük hesaplamalar: Kesirler ve Yüzdeler Textbook

 

7 Midterm I Textbook
8 Mutfakta günlük hesaplamalar: Kar / Verim / Getiri Yüzdeleri Textbook
9 Mutfakta günlük hesaplamalar: Reçete Kar / Verimi / Getiri dönüşümü Textbook
10 Mutfak işlemlerinde basit istatistikler: Ortalama, mod, medyan Textbook
11 Mutfak işlemlerinde basit istatistikler: Ortalama, mod, medyan Textbook
12 Midterm II Textbook
13 Menü fiyatlandırma uygulamaları Textbook
14 Menü fiyatlandırma uygulamaları Textbook

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Ozilgen S. 2014 Cooking as a chemical reactions, CRC Press, USA.
Diğer Kaynaklar Culinary Calculations, Simplified Math for Culinary Professionals, 2nd edition, Terri Jones, John Wiley & Sons, Inc., 2008.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Final Sınav 1 60
Devamsizlik   10
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Gıda ve yemekleri tarih, coğrafya, kültür ve beslenme bilimleri çerçevesinde değerlendirir.            
2 Yemeği ve pişirme işlemini bir sanat olarak benimser; yiyeceklerin görsel sunumunun tasarlanması ve görsel olarak belgelenmesi konusunda yetkinlik sahibidir.            
3 Gastronomi alanındaki kavramlar, teknikler ve yenilikler ile ürün bilgisi konusunda kapsamlı bilgi sahibidir. Bu konularda araştırma yapma ve geliştirme becerisine sahiptir.            
4 Gıda bilimi ve temel beslenme ilkeleri konularında bilgi sahibidir ve alanında uygular            
5 Gıda hijyeni ve güvenliği konusunda uluslararası standartları bilir ve uygular            
6 Üretim aşamasından sunum aşamasına kadar yiyecek-içecek üretimi ile ilgili tüm süreçleri bilir. Gıda üretim sistemlerini ve bu alandaki yeni yaklaşımları derinlemesine anlayabilir ve bu aşamada çıkabilecek sorunları tanımlayıp çözebilir. Alanı ile ilgili fiziksel ortamı tasarlar, araç-gereç ve teknolojileri bilir ve kullanır; gerektiğinde bu çerçevede yeniliklerin oluşmasında rol alır.            
7 Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında bilgi sahibi olur. Bu çerçevede temel pişirme tekniklerini bilir, uygular ve geliştirir.            
8 Alkollü ve alkolsüz içeceklerin tarihi, coğrafi ve kültürel altyapısı ve üretim aşamaları konusunda bilgi sahibidir. Yiyecek üretiminde ve menü planlamasında bu bilgiyi kullanır.            
9 Bilimsel çerçevede yeni gıda ürünü geliştirebilir, standartlaştırabilir ve tescil sürecini yürütebilir.            
10 Gıda alanındaki ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri, mesleki standartları ve meslek etiğini bilir ve uygular.            
11 İşletme, iktisat ve pazarlama alanındaki temel kavramları, kuramları ve ilkeleri bilir ve uygular. Menü planlama ilkeleri doğrultusunda; yiyecek-içecek maliyet analizi, kontrolü, fiyatlandırması yapar ve çeşitli menüler geliştirir. Bir gıda işletmesini etkin bir şekilde yönetebilecek yönetim teorilerini ve uygulamarını, personel alım ve değerlenderme süreçlerini bilir ve uygular.     x      
12 Başkaları ile ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.            
13 Gıdanın insan sağlığı ve toplumsal düzen üzerindeki etkilerini anlayabilir ve bu çerçevede basın-yayın organlarını takip eder, katkıda bulunur ve yönlendirir.            
14 Gıda ile ilgili etkinlikleri bilir ve yönetir.            
15 Dünya gıda ticareti, globalleşme, üretim ve tüketim örüntüleri hakkında bilgi sahibidir. Gıda politikalarının ülke ekonomisi için önemini bilir.            
16 Pasta ve diğer hamur işleri, ekmekler, pandispanya ve diğer pasta tabanı hamurları, kremalı soslar, meyve sosları ve jöle yapımı. Sıcak ve soğuk tatlılar, dondurmalar ve sorbeler, şeker işleri, süslemeler, dekorasyon ve sunum, çikolata yapımı konusunda yetkindir.            
17 Mutfak uygulamalarında ve gıda üretiminde kullanacakları sebzelerin  ve taze otların yetiştirme teknikleri ile ilgili uygulamalı bilgi sahibidirler.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ara Sınav 1 17 17
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     163
Toplam İş Yükü / 30 (saat)     5,43
Dersin AKTS Kredisi     6

 

1