• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CULA 206
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Ortaçağdan günümüze yemek ve gastronomi tarihinde küresel ve yerel bağlamda gerçekleşmiş olan değişimlerle günümüze kadar süregelen devamlılıkları öğrenmek.
Dersin İçeriği: 

Ortaçağ’dan Günümüze Fransız ve Türk mutfak kültürlerinin gelişimleri; küresel olarak yemek üretim ve tüketim alışkanlıklarının değişimine etkili olmuş olan olay ve olgular.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Laboratuvar
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Ödev, C: Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Günümüz gastronomi dünyasında temel teşkil eden Fransız mutfak sanatının tarihsel süreç içinde gelişimi öğrenir

 

1,3,6,7,8,12 1,2,3 A,B,C
Amerika’nın keşfi sonrası eski ve yeni kıtalar arası gerçekleşen gıda değiş-tokuşunu kavrar 1,3,6,7,8,12 1,2,3 A,B,C
Türk mutfak kültürünün tarihsel süreç içinde gelişimini öğrenir 1,3,6,7,8,12 1,2,3 A,B,C
Sanayi Devriminin gıda tüketim ve üretim biçimlerine olan etkilerini öğrenir

 

1,6,7,8,15 1,2,3 A,B,C
Bilim devriminin 20. yüzyılda yemek tüketim ve üretim alışkanlıklarına olan etkisini anlar 

 

1,3,6,7,8,12 1,2,3 A,B,C
Küreselleşme ve yemek üretim- tüketim modelleri arasındaki etkileşimi anlar

 

1,3,6,7,8,12,15 1,2,3 A,B,C
Tarihsel mönüleri anlamak ve yorumlamak; günümüz ile kıyaslar

 

1,3,6,7,8,12 1,2,3 A,B,C

 

Dersin Akışı

 
Haftalar Konular Çalışma Materyalleri
1 Yemek ve Mutfak Kültürü: Yiyecek ve gastronomi üretimi ve tüketimi ile ilgili kültürel, sosyal ve ekonomik uygulamalar Food and Culture: A Reader 3rd Edition by Carole Counihan  (Editor),‎ Penny Van Esterik (Editor)
2 Yemeğin Tadı: Bireyin kişisel ve kültürel tercih ve tercih kalıplarında değişim Food and Culture: A Reader 3rd Edition

by Carole Counihan  (Editor),‎ Penny Van Esterik (Editor)

3 Yemeğin Kokusu: Biyolojik ve psikolojik deneyim olmanın yanı sıra sosyal ve kültürel bir olgudur Food and Culture: A Reader 3rd Edition

by Carole Counihan  (Editor),‎ Penny Van Esterik (Editor)

4 Hafıza: Hem genel hem de kişisel hafıza, sözlü, el yazması ve baskı, ritüel ve maddi kültür arasındaki etkileşim ile şekillenir. Taste, Memory: Forgotten Foods, Lost Flavors, and Why They Matter, 2012 by David Buchanan (Author),‎ Gary Paul Nabhan (Foreword)
5 Kimlik: Kimliğin Gastronomi ile ilişkisi ve yemek tüketimi Food, Health, and Identity

Patricia Caplan

Psychology Press, 1997

6 Cinsiyet: Kadınlık ve erkekliğin Gastronomi ve Gıda ile İlişkisi Food and Gender: Identity and Power Carole Counihan, Steven L. Kaplan
7 MID-TERM  
8 Sosyal Bağlar: Sosyalleşme ve kişisel ilişkilerin oluşması insan gelişiminin en önemli yönleri arasındadır. Gastronomi ve gıda tüketiminin bu gelişme üzerindeki etkileri. Food and Culture: A Reader 3rd Edition

by Carole Counihan  (Editor),‎ Penny Van Esterik (Editor)

9 Hediye: Topluluğun üyelerinin birbirlerine farklı hediyeler verdikleri kültürler. Hediyenin Gastronomi ve yiyecekler üzerinden tartışılması Food and Cultural Studies (Studies in Consumption and Markets) 2004 by Bob Ashley (Author)
10 El yapımı - Geleneksel: Yerel gıdalardan yerelleşmiş gıdalara Traditional Foods General and Consumer Aspects Editors: Kristbergsson, Kristberg, Oliveira, Jorge (Eds.)
11  

Açlık - Doyma: Açlığa, iştaha ve tokluğa sosyal ve kültürel bakış açıları

 

Food and Cultural Studies (Studies in Consumption and Markets) 2004 by Bob Ashley (Author)
12 Sağlık: gıda, sağlık ve gıda arasında araçsal bir ilişki kuran iyi bir sağlık aracıdır Food, Health, and Identity

Patricia Caplan

Psychology Press, 1997

13 Göç ve Yayılma: Zorla Göç Etmede ve Eve Geri Dönüşte Gıdaların Rolü. Gastronomi Üzerine Etkileri Food and Culture: A Reader 3rd Edition

by Carole Counihan  (Editor),‎ Penny Van Esterik (Editor)

14  

Tabular / Kısıtlamalar: Din veya insan yaşam döngüsünün belirli aşamaları diyet kurallarını ve düzenlemelerini düzenleyebilir

 

Food and Culture: A Reader 3rd Edition

by Carole Counihan  (Editor),‎ Penny Van Esterik (Editor)

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Food and Culture: A Reader 3rd Edition by Carole Counihan  (Editor),‎ Penny Van Esterik (Editor)

 

Remembrance of Repasts: An Anthropology of Food and Memory (Materializing Culture) 2001 by David E. Sutton

Diğer Kaynaklar Cuisine and Culture: A History of Food and People 3rd Edition by Linda Civitello

 

 

Materyal Paylaşımı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 60
Katılım   10
Sunum 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Gıda ve yemekleri tarih, coğrafya, kültür ve beslenme bilimleri çerçevesinde değerlendirir.         5  
2 Yemeği ve pişirme işlemini bir sanat olarak benimser; yiyeceklerin görsel sunumunun tasarlanması ve görsel olarak belgelenmesi konusunda yetkinlik sahibidir.            
3 Gastronomi alanındaki kavramlar, teknikler ve yenilikler ile ürün bilgisi konusunda kapsamlı bilgi sahibidir. Bu konularda araştırma yapma ve geliştirme becerisine sahiptir.     3      
4 Gıda bilimi ve temel beslenme ilkeleri konularında bilgi sahibidir ve alanında uygular            
5 Gıda hijyeni ve güvenliği konusunda uluslararası standartları bilir ve uygular            
6 Üretim aşamasından sunum aşamasına kadar yiyecek-içecek üretimi ile ilgili tüm süreçleri bilir. Gıda üretim sistemlerini ve bu alandaki yeni yaklaşımları derinlemesine anlayabilir ve bu aşamada çıkabilecek sorunları tanımlayıp çözebilir. Alanı ile ilgili fiziksel ortamı tasarlar, araç-gereç ve teknolojileri bilir ve kullanır; gerektiğinde bu çerçevede yeniliklerin oluşmasında rol alır.            
7 Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında bilgi sahibi olur. Bu çerçevede temel pişirme tekniklerini bilir, uygular ve geliştirir.   2        
8 Alkollü ve alkolsüz içeceklerin tarihi, coğrafi ve kültürel altyapısı ve üretim aşamaları konusunda bilgi sahibidir. Yiyecek üretiminde ve menü planlamasında bu bilgiyi kullanır.   2        
9 Bilimsel çerçevede yeni gıda ürünü geliştirebilir, standartlaştırabilir ve tescil sürecini yürütebilir.            
10 Gıda alanındaki ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri, mesleki standartları ve meslek etiğini bilir ve uygular.            
11 İşletme, iktisat ve pazarlama alanındaki temel kavramları, kuramları ve ilkeleri bilir ve uygular. Menü planlama ilkeleri doğrultusunda; yiyecek-içecek maliyet analizi, kontrolü, fiyatlandırması yapar ve çeşitli menüler geliştirir. Bir gıda işletmesini etkin bir şekilde yönetebilecek yönetim teorilerini ve uygulamalarını, personel alım ve değerlendirme süreçlerini bilir ve uygular.            
12 Başkaları ile ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.            
13 Gıdanın insan sağlığı ve toplumsal düzen üzerindeki etkilerini anlayabilir ve bu çerçevede basın-yayın organlarını takip eder, katkıda bulunur ve yönlendirir.            
14 Gıda ile ilgili etkinlikleri bilir ve yönetir.            
15 Dünya gıda ticareti, globalleşme, üretim ve tüketim örüntüleri hakkında bilgi sahibidir. Gıda politikalarının ülke ekonomisi için önemini bilir.   2        
16 Pasta ve diğer hamur işleri, ekmekler, pandispanya ve diğer pasta tabanı hamurları, kremalı soslar, meyve sosları ve jöle yapımı. Sıcak ve soğuk tatlılar, dondurmalar ve sorbeler, şeker işleri, süslemeler, dekorasyon ve sunum, çikolata yapımı konusunda yetkindir.            
17 Mutfak uygulamalarında ve gıda üretiminde kullanacakları sebzelerin  ve taze otların yetiştirme teknikleri ile ilgili uygulamalı bilgi sahibidirler.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 2 3 6
Kısa Sınav      
Ödev 1 30 30
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     140
Toplam İş Yükü / 30 (saat)     4.666
Dersin AKTS Kredisi     5

 

2