• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CULA 343
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders öğrencilere etkinlikleri planlama ve etkinlik pazarlaması hakkında derinlemesine bir anlayış kazandırır.
Dersin İçeriği: 

Etkinliklerin farklı türlerinin (sebeplerle ilgili, e-organizasyonlar, festivaller, kongre, sergi ve sosyal) tüm yönleri açıklanacaktır. Etkinlik pazarlaması tartışılacaktır. Gelecek eğilimler vurgulanacaktır.

Dikey Sekmeler

Dersin Akışı

COURSE CONTENT
Week Topics Study Materials
1 Introduction to Food events and Event Marketing Chapter 1 & 2 (C.A. Preston)
2 The Theory and Practice of Event Marketing

Food events and the local food system: Marketing, Management and planning issues

Chapter 3 (C.A. Preston)

Part I (Hall & Sharples)

3 Sponsorship and Cause-Related Event Marketing Chapter 4 (C.A. Preston)
4 E-Event Marketing

Quiz I

Chapter 5 (C.A. Preston)
5 Entertainment and Festival Event Marketing

Beer festivals: A case study

Review for Midterm I

Chapter 6 (C.A. Preston)

P.166-178 (Hall &Sharples)

6 Midterm

Review of Course Material (Week 1-5)

Instructor Notes
7 Association, Convention, and Exhibition Event Marketing Chapter 8 (C.A. Preston)
8 Social Event Marketing Chapter 9 (C.A. Preston)
9 Future Forces and Trends in Event Marketing

Quiz II

Chapter10 (C.A. Preston)

P. 331-349 (Hall & Sharples)

10 Coca Cola Case Study P. 265-266 (C.A. Preston)
11 Short Case Studies

Review of Course Material (Week 7-10)

Instructor Notes
12 Starbucks Case Study

Food festival research methods and approaches

P.262-263 (C.A. Preston)

P. 311-331 (Hall & Sharples)

13 Team Project Presentations Student Presentations
14 Team Project Presentations Student Presentations

 

Kaynaklar

RECOMMENDED SOURCES
Textbook:         C. A. Preston, 2012, Event Marketing: How to Successfully Promote Events,

                           Festivals, Conventions, and Expositions, 2nd Edition, John Wiley & Sons,

                           Hoboken, NJ.

 

                           C. Michael Hall &  Liz Sharples, 2008, Food and Wine Festivals and Events

                           Around the World: Development, Management and Markets, Elsevier Ltd.,

                           UK

Additional Resources: Instructor Notes

 

Değerlendirme Sistemi

ASSESSMENT
IN-TERM STUDIES NUMBER PERCENTAGE
Mid-terms 1 30
Quizzes 2 10
Project 1 20
Total   60
CONTRIBUTION OF FINAL EXAMINATION TO OVERALL GRADE   40
CONTRIBUTION OF IN-TERM STUDIES TO OVERALL GRADE   60
Total   100