• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CULA 441
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Farklı yiyecek servis sistemlerinin çeşitleri, özellikleri, avantajları ve dezavantajları: Konvansiyonel, komiseri, hazır (pişirilmiş ve soğutmalı, pişir ve dondur), montajını anlamak
Dersin İçeriği: 

Personel sorunları, malzeme yönetimi, iş akışı ve üretimi, ekipman seçimi dahil olmak üzere gıda hizmet operasyonlarının organizasyonu ve yönetimi. Gıda sistemleri ve gıda sistemleri ile ilgili kalite iyileştirme türleri.

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program

Öğrenme

Çıktıları

Öğretim

Yöntemleri

Ölçme

Yöntemleri

Dört farlı servis sistemini tanımlar 5,6 1,2,3 A,B,C
Sistem konseptini anlar 6 1,2,3 A,B,C
Farklı servis sistemlerinin özelliklerini ve nasıl kurulduklarını anlar 5,6,10 1,2,3 A,B,C
Hastane, otel, restoran, üniversiteler gibi toplu yemek üreten yerlerin servis sitemlerinin özelliklerini ve işleyişlerini anlar 5,6,10 1,2,3 A,B,C
Kurulacak sistemde kullanılması gereken ekipman ve işleyiş ile  ilgili kritik kararları verebilir 5,6,10,12 1,2,3 A,B,C

Dersin Akışı

COURSE CONTENT
Week Topics Study Materials
1 Introduction  
2 Unique characteristics of foodservices. Flow of food. Form of food purchased Reading- related chapter, course notes
3 Description of the “system” concept Reading- related chapter, course notes
4 Conventional food systems Kitchen layouts of different facilities, course notes
5 Case-study: Conventional food systems  
6 Commissary food syatems Kitchen layouts of different facilities, course notes
7 Mid-term exam  
8 Case-study: Commissary food systems  
9 Ready prepared food systems Kitchen layouts of different facilities, course notes
10 Assembly food systems Kitchen layouts of different facilities, course notes
11 Project Presentations  
12 Project Presentations  
13 Project Presentations  
14 Project Presentations  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı June Payne-Palacio and  Monica Theis. West and Wood's Introduction to Foodservice (2001).  Prentice Hall; 9th edition
Ek Kaynaklar  Kitchen layouts of different facilities

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Powerpoint sunumları
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav ve Final 3 70
Kısa Sınav    
Ödev 1 30
  Toplam   100
FİNALİN BAŞARIYA ORANI   60
YIL İÇİNİN BAŞARIYA ORANI   40
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Gıda ve yemekleri tarih, coğrafya, kültür ve beslenme bilimleri çerçevesinde değerlendirir.          
2 Yemeği ve pişirme işlemini bir sanat olarak benimser; yiyeceklerin görsel sunumunun tasarlanması ve görsel olarak belgelenmesi konusunda yetkinlik sahibidir.          
3 Gastronomi alanındaki kavramlar, teknikler ve yenilikler ile ürün bilgisi konusunda kapsamlı bilgi sahibidir. Bu konularda araştırma yapma ve geliştirme becerisine sahiptir.          
4 Gıda bilimi ve temel beslenme ilkeleri konularında bilgi sahibidir ve alanında uygular.          
5 Gıda hijyeni ve güvenliği konusunda uluslararası standartları bilir ve uygular.       X  
6 Üretim aşamasından sunum aşamasına kadar yiyecek-içecek üretimi ile ilgili tüm süreçleri bilir. Gıda üretim sistemlerini ve bu alandaki yeni yaklaşımları derinlemesine anlayabilir ve bu aşamada çıkabilecek sorunları tanımlayıp çözebilir. Alanı ile ilgili fiziksel ortamı tasarlar, araç-gereç ve teknolojileri bilir ve kullanır; gerektiğinde bu çerçevede yeniliklerin oluşmasında rol alır.         X
7 Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında bilgi sahibi olur. Bu çerçevede temel pişirme tekniklerini bilir, uygular ve geliştirir.          
8 Alkollü ve alkolsüz içeceklerin tarihi, coğrafi ve kültürel altyapısı ve üretim aşamaları konusunda bilgi sahibidir. Yiyecek üretiminde ve menü planlamasında bu bilgiyi kullanır.          
9 Bilimsel çerçevede yeni gıda ürünü geliştirebilir, standartlaştırabilir ve tescil sürecini yürütebilir.          
10 Gıda alanındaki ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri, mesleki standartları ve meslek etiğini bilir ve uygular.     X    
11 İşletme, iktisat ve pazarlama alanındaki temel kavramları, kuramları ve ilkeleri bilir ve uygular. Menü planlama ilkeleri doğrultusunda; yiyecek-içecek maliyet analizi, kontrolü, fiyatlandırması yapar ve çeşitli menüler geliştirir. Bir gıda işletmesini etkin bir şekilde yönetebilecek yönetim teorilerini ve uygulamalarını, personel alım ve değerlendirme süreçlerini bilir ve uygular.          
12 Başkaları ile ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.         X
13 Gıdanın insan sağlığı ve toplumsal düzen üzerindeki etkilerini anlayabilir ve bu çerçevede basın-yayın organlarını takip eder, katkıda bulunur ve yönlendirir.          
14 Gıda ile ilgili etkinlikleri bilir ve yönetir.          
15 Dünya gıda ticareti, globalleşme, üretim ve tüketim örüntüleri hakkında bilgi sahibidir. Gıda politikalarının ülke ekonomisi için önemini bilir.          
16 Pasta ve diğer hamur işleri, ekmekler, pandispanya ve diğer pasta tabanı hamurları, kremalı soslar, meyve sosları ve jöle yapımı. Sıcak ve soğuk tatlılar, dondurmalar ve sorbeler, şeker işleri, süslemeler, dekorasyon ve sunum, çikolata yapımı konusunda yetkindir.          
17 Mutfak uygulamalarında ve gıda üretiminde kullanacakları sebzelerin ve taze otların yetiştirme teknikleri ile ilgili uygulamalı bilgi sahibidirler.          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 16x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 25 3 75
Ara Sınav 2 3 6
Kısa Sınav      
Ödev 1 30 30
Final Sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü     156
Toplam İş Yükü / 30 (saat)     5,2
Dersin AKTS Kredisi     5

 

4