• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CULA 302
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders öğrencilere hizmet sektöründe kullanılan pazarlama stratejileri hakkında teorik bilgi ve müşteri profilini ve iletişimini anlayarak pazarlama işlemlerini nasıl yöneteceklerini öğretecektir. Teoriyi uygulamaya geçirmek için vaka çalışmaları ve sınıf içi tartışmalar kullanılacaktır. Bu dersi başarıyla tamamladıktan sonra, öğrenciler müşteri segmentlerini tanımlayabilecek, pazar araştırması yapabilecek ve farklı F & B hizmetlerine uygun pazarlama ve satış stratejilerini uygulayabileceklerdir.
Dersin İçeriği: 

Yiyecek ve içecek pazarlama ve satış operasyonlarının tüm yönleri ele alınmakta, pazarlama, pazarlama karması, pazarlama planı geliştirme, pazar bölümleme ve konumlandırma ve sosyal medya pazarlaması üzerine odaklanmaktadır.

Dikey Sekmeler

Dersin Akışı

COURSE CONTENT
Week Topics Study Materials
1 Introduction to F&B marketing.

The functions of marketing.

 Case Study: McDonald's: “think global, act local” the marketing mix by Claudio Vignali

Chapter 1, Pages: 1-41
2 Service Quality and Customer Satisfaction

Case Study: Influence of the quality of food, service, and physical environment on customer satisfaction and behavioral intention in quick-casual restaurants: moderating role of perceived price by Kisang Ryu, Heesup Han

Case Study: Customer Engagement: A Framework for Assessing Customer-Brand Relationships: The Case of the Restaurant

 

 

Chapter 2,

Pages: 41-75

3 Market Research

Student Presentation

Chapter 3,

Pages: 75-115

4 Competitive Strategies

Student Presentation

Chapter 4

Pages: 115-145

5 Market Segmentation and Positioning Student Presentation

Review for Midterm

Chapter 5

Pages: 145-179

6 Midterm I

Review of Course Material (Week 1-5)

Instructor Notes
7 Developing a Marketing Plan

Student Presentation

Chapter 6

Pages: 179-203

8 Developing New Products and Services

Student Presentation

Chapter 7

Pages: 203-259

9 Marketing Channels

Student Presentation

Chapter 9

Pages: 317-339

10 Sales Promotions, Merchandising, and Public Relations Chapter 10

Pages: 339-371

11 Sales Promotions, Merchandising, and Public Relations Continued Chapter 10

Pages: 339-371

12 Social Media Marketing

Student Presentation

Chapter 11

Pages: 371-401

13 Starbucks Case Study

Student Presentation

Chapter 12

Pages: 401-421

14 Student Presentation

Review of course material

Instructor Notes

 

Kaynaklar

RECOMMENDED SOURCES
Textbook Robert D. Reid, David C. Bojanic, 2006, Hospitality Marketing Management, 4th Ed, John Wiley & Sons, Inc.

David Bowie and Francis Buttle, 2004, Hospitality Materials: An introduction, Elsevier Butterworth-Heinemann.

Scott McCabe, 2009, Marketing Communications in Tourism and Hospitality, Elsevier Butterworth-Heinemann.

Additional Resources Instructor Notes

 

Değerlendirme Sistemi

ASSESSMENT
IN-TERM STUDIES NUMBER PERCENTAGE
Mid-terms 1 30
Assignment 1 5
Project 1 25
Total   60
CONTRIBUTION OF FINAL EXAMINATION TO OVERALL GRADE   40
CONTRIBUTION OF IN-TERM STUDIES TO OVERALL GRADE   60
Total   100