• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
GRA 303
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
4
AKTS: 
9
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
GRAFİK TASARIM PROJE: AMBALAJ TASARIMI dersinde öğrencilerin ambalaj tasarımı ile ilgili teorik ve uygulama konusunda bilgi sahibi olmaları ve sektörde doğru ve etkin tasarımlar yapabilmelerini amaçlar.
Dersin İçeriği: 

GRAFİK TASARIM PROJE: AMBALAJ TASARIMI dersinde öğrencilere ambalaj tasarımı ile ilgili teorik bilgi verilir ve örneklerle açıklanır, bu alandaki yeni eğilimler incelenir ve örnek olaylar sunulur. Karton ambalaj bıçakları öğretilir, yaratıcı form çalışması yaptırılır ve maket yaptırılır; etiket tasarımı öğretilir ve örnek çalışma yaptırılır, çeşitli malzemeler (Ahşap, Cam, Oluklu Mukavva, Metal, PVC vb) tanıtılır. Bu bilgiler ışığında öğrenci bir ambalaj serisi tasarlar, ambalaj üzeri grafik çözümlemelerini çalışır, maket yapar ve son olarak tasarlayacağı bir sergileme standı/düzeni demonstrasyonu/prototipi ile sunar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sınav 2.Sunum 3. Ödev 4. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Temel tasarım problemlerini çözebilme becerisi edinmiştir   1,2,3 A,C
Tasarım ve sanatsal problemlerin çözümünde, bulunduğu toplumun kültür ve geleneklerini göz önünde bulundurur   1,2,3 A,C
Araştırma yöntem ve teknikleri konusunda bilgiye sahiptir   1,2,3 A,C
Dünya çapında kendi alanında uzman tasarımcıları ve reklam ajanslarının ürettiği işleri takip etmektedir.   1,2,3 A,C
Mesleki deneyimlerinin yanında kendini özgürce ifade edebilme özerlliği kazanarak iletişim becerisini geliştirir   1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Grafik Tasarım ve Ambalaj tasarımı hakkında teorik kısa bilgi ve verilen proje konusu hakkında bilgilendirme. Proje konusu tasarımında gerekli araştırma ödevi verilecek.  
2 Kurban Bayramı  
3 Proje çalışmaları için yapılan araştırma çalışmalarının toplanması ve edinilen bilgilerin tartışılması.  
4 Konsept ve tasarım fikirlerinin çalışmaları ile ilgili tartışmalar. Ambalaj malzemeleri hakkında bilgilendirme, eskiz çalışmaları değerlendirilmesi.  
5 Yaratıcı fikri onaylanan reklam tasarımının bilgisayarda üretilmesine geçilmesi. Logotype, logo grafik çözümlemeleri,gazete, dergi, outdoor layout çalışmaları, TV filmi senaryosu, sosyal ve dijital medya fikirleri çalışması sunumları.  Çalışmaların üretim aşamasında değerlendirilmesi.  
6 Logo,  logotype grafik tasarımlarının bilgisayarda onaylanması. Reklam kampanyasının yer aldığı medya formatlarında yapılmış layoutlarının bilgisayarda sunumu  
7 PowerPoint sunumlara devam edilecek. Tasarlanan ambalaj eskilerinin yapılmış üç boyutlu prototipi değerlendirilecektir. Kampanya ve ambalaj üretim çalışmaları devam edecek.  
8 2. PROJE: Ödev: Yeni proje konusu ile ilgili araştırma yapılarak PowerPoint sunum hazırlanacak. Bu sunum içeriğinde de Türkiye ve Dünyada konu ile ilgili yapılmış bilgi veren, farkındalık yaratan reklamlar yeralacaktır.  
9 Proje konusu ile ilgili logo,logotype, tv filmi, ambalaj ve broşür, sosyal ve dijital medya kullanılacak.  
10 PowerPoint sunumlar yapılacak.  
11 Birinci Proje üretiminin bilgisayarda final sunumu ve değerlendirmesi. Ambalajların üç boyutlu sunumu  
12 Türkiye Genelinde Tanıtım Gezileri dolayısıyla Tatil.  
13 İkinci Projede geliştirilen konsept çalışmalarının ve buna göre yapılan grafik tasarım eskizlerinin Logo, Logotype, tv filmi, broşür ve ambalajların değerlendirilmesi, Tv filminin senaryosunun yazımı ve storyboardunun çizilmesi.  
14 Sunum dosyasının hazırlanacak ve her iki Proje için yapılmış olan çalışmalar bu dosyada yer alacaktır. Sınıf bu dosya hazırlığı hakkında bilgilendirilecektir.  

 

Kaynaklar

Ders Notu  
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 %40
Ödev (araştırma-pafta sunumu) 1  
Final Sınavı 1 %60
     
Toplam 3 %100
Finalin Başarıya Oranı   %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   %100

 

 

DERS KATEGORİSİ Temel Mesleki Dersleri

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Tasarımın , sanatla beslenme düşüncesini kavramak.         X
2 Sanat ve Tasarım problemlerini uygulamalı çalışmalarla kavratılması.         X
3 Sanat ve Tasarım problemlerini çözümlemede tipografinin kullanımı.         X
4 Sanatın temel kavramlarını algılamak için uygulamalı olarak temel sanat eğitiminin verilmesi.         X
5 Fikir, Sanat ve Tasarım eserleri hakkında etik sorumluluk bilincine sahip olma.         X
6 Tasarım oluştururken kendini ifade edebilme özgürlüğünün kazandırılması.         X
7 Sanat ve Tasarımın yaşam boyu gelişen düşünce ve teknolojisini takip yeteneği         X
8 Tasarımda kişisel yaratının oluşturulması.         X
9 Çağın değişen teknolojilerini takip etme ve tasarımda kullanma.         X
10 Araştırma kültürünün oluşturulması.         X
11 Farklı tasarım ve Sanat disiplinlerinden yararlanabilme düşüncesinin oluşturulması         X
12 Sanat ve Tasarım problemlerini çözümde toplumsal kültür ve geleneklerini göz önünde bulundurur.         X
13 Tasarım çözümlemelerinde kullanılan malzemelerin çevreye olan etkilerini göz önüne almak.         X
14 Tasarımlarını karşı tarafa sunmakta modern çağın araç ve gereçlerini kullanarak anlatabilme becerisi.

 

        x

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 8 112
Ödevler/çeviri çalışmaları 2 6 12
Sunum/Seminer Hazırlama      
Ara sınavlar 1 6 6
Proje / Sunum 1 6 6
Laboratuar      
Arazi Çalışması      
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 6 6
Toplam İş Yükü     227
Toplam İş yükü\25     9,08
Dersin AKTS kredisi     9

 

3