• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
GRA 301
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
4
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilere marka kimliğini oluşturan grafik öğelerin tasarımı öğretilir, bu alanda güncel tasarım eğilimleri, başarılı kurumsal kimlik örnekleri paylaşılarak uygulamalar yaptırılır.
Dersin İçeriği: 

GRAFİK TASARIM PROJE: MARKA KİMLİĞİ TASARIMI dersinde öğrencilere marka yaratma stratejileri ve tasarım esasları örnek olaylar üzerinden anlatılır. Marka kimliği tasarımında güncel eğilimler tanıtılır, yeni tasarımlar ve yenilenen kimlikler incelenir, ulusal ve uluslararası marka kimliği tasarımcıları, ajanslar tanıtılır ve incelenir. Logo tasarımı, marka kimliğini oluşturan grafik öğelerin tasarımı, farklı formatlara uygulanması ve adaptasyon sürecince devamlılığının sağlanması, marka kimliği malzemelerinin tasarlanması, basılı mecrada, web ve mobil ortama uygulamaları öğretilir. Marka kimliği kitabı kapsamında kurulan sistem belgelenir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1- Anlatım 2-Örnek Olay Analizi 3-Beyin Fırtınası 4- Sınıf içi Tartışma 5- Yaratıcı Problem Çözme 6- Gösterip yaptırma (Bilgisayar Uygulama)
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Ödevler B: Proje C: Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Temel tasarım ilkeleri, öğeleri ve unsurları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olarak bu bilgileri etkin şekilde tasarımlarında kullanabilmek 1, 2 1,2 2,4
Marka Kimliği Tasarımına yönelik gerekli temel tasarım bilgilerini kazanmak ve marka kitabı oluşturabilmek 2, 3, 4 1,2,3 2,3,4
Marka Kimliği dahilindeki grafik ürünlerin bilgisayarlı tasarım uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak, alanın gerektirdiği teknolojiyi etkin biçimde kullanabilmek 1, 2, 5 2,5 2,4
Marka Kimliği Tasarımı konusunda yaratıcı brief dahilinde özgün tasarım yaklaşımları geliştirebilmek 5, 7 1,2,3 2,4
Alanında doğru etkin bir araştırma, yöntem ve teknikler konularında bilgi sahibi olmak 6, 10 2, 4, 5 3,4

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Marka Kimliği Neden Önemlidir ve Nasıl İletişim Kurar?

Vision, meaning, authenticity, coherence, flexibility, commitment, value, differentiation, sustainability etc.

Projenin ve haftalık programın açıklanması.

 
2 Logo Tasarımlarının Sınıflandırılması:  Wordmark, Letterform Mark, Pictorial mark, Abstract Mark, Emblem, Dynamic Mark, Characters.

Logo Tasarımına Yönelik Eskiz Çalışılması.

Rakiplerin Analizi ve Araştırma Dosyası
3 Marka Yaratmada Güncel Tasarım Eğilimlerine Örneklerin Gösterimi: Pentagram, Landor, P.Scher, S.Sagmeister, B. Mau gibi tasarımcıların son yıllardaki tasarımlarından örnekler – örnek olay inceleme

Markanın hikayesi/mesajı ve Logo Tasarımına Yönelik Eskiz Çalışılması.

Eskiz Çalışmaları
4 Adobe Illustrator’da logo tasarımına yönelik araçların hatırlatılması.

Seçilen Eskiz Çalışmasının bilgisayar ortamında tasarımı.

Bilgisayarda Tasarımın çeşitlendirilmesi
5 Kurumsal Basılı Malzemelerin Tanıtılması ve Tasarım Kriterlerinin anlatılması. Baskıya yönelik kağıt kataloglarının paylaşılması. Ders boyunca bu malzemelerin tasarımının yapılması. Baskı için kağıt seçimi
6 Kurumsal Basılı Malzemelerin Maketlerinin Sunumu ve sınıf içi geri bildirimlerin paylaşılması. Maketlerin tamamlanması
7 Marka kimliğini oluşturan diğer elemanların tanıtılması, örneklendirilmesi ve tasarımları (mekânsal) Araştırma
8 Marka kimliğini oluşturan diğer elemanların tanıtılması, örneklendirilmesi ve tasarımları (üniforma-araç vb) Tasarım çalışmaları
9 Markaya ait yatay ve dikey layout tasarımlarının tanımlanması ve örneklendirilmesi (grid sistemleri-görsel kodlamalar-tipografi) Tasarım çalışmaları
10 Dijital Mecraya yönelik tasarımların örneklendirilmesi, logonun hareketlendirilmesi (basit animsayon) Tasarım çalışmaları
11 Promosyonel ürünlerin tasarımı, ve kullanıma yönelik yaratıcı ürün tasarımı (trend yaratmak) Yaratıcı

Promosyonel ürünler araştırmak

12 Ürünlerin paylaşımı ve sınıf içi geri bildirim verilmesi Yaratıcı ürün tasarımı
13 Ürün tasarımlarını Adobe Photohop’da sunuma hazırlama Mock-up çalışmaları
14 Tasarım Rasyoneli ve Pafta tasarımları Pafta tasarımları

 

Kaynaklar

Ders Notu  
Diğer Kaynaklar  
  Logo Tasarım Kitapları (Brand Identity Design Books)

Dynamic Identities, How to create a living brand, Irene Van Nes

Eye, Novum, Computer Arts Dergilerinin Branding, Logo Design vb sayıları

http://www.pentagram.com, http://landor.com,  http://www.rebrand.com gibi tasarım ajanslarının, ödüllerinin web siteleri

Mevcut markaların örnek kurum kimliği kılavuzları

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler 4 Ödev
Sınavlar 1 Vize, 1 Final

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 %10
Ödev 3 %10
Seminer ve Sunum    
Proje (Final Sunumu) 1 %60
Toplam   %40
Finalin Başarıya Oranı   %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   %100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Marka ve  marka kimliğini oluşturan grafik öğelerin tasarımını yaparak alanlarında teorik alt yapıya sahip olmak         X  
2 Temel tasarım ilkelerini ve öğelerini uygulayabilmek         X  
3 Yaratıcı ve özgün düşünme yeteneğine sahip olmak ve bunu tasarıma yansıtmak         X  
4 Grafik Tasarım problemlerini belirleyebilmek, etkin ve seri bir şekilde çözebilmek       X    
5 Tasarım süreçlerinde güncel teknolojik araçları ileri seviyede kullanma becerisi       X    
6 Fikir, Sanat ve Tasarım eserleri hakkında mesleki ve etik sorumluluğa sahip olmak     X      
7 Marka ve  marka kimliğini oluşturan öğelerin  kullanımını geliştirme ve  yaşam boyu öğrenme yeteneği sağlamak       X    
8 Fikir ve tasarımlarını etkili biçimde sunabilmek         X  
9 Uyumlu bir şekilde ekip çalışması yapabilmek     X      
10 Marka ve Marka kimliği oluşturmaya yönelik araştırma, analiz ve yorumlama yapabilmek         X  
11 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisini sağlayabilmek     X      
12 Sosyal ve kültürel değerlerin bilincinde olmak ve gözetmek       X    
13 Alanında güncel tasarım eğilimlerini takip ederek, başarılı kurumsal kimlik örnekleri ortaya çıkarmak         X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (14 x toplam ders saati) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ödev      
Seminer ve Sunum 1 10 10
Proje 3 30 90
Ara Sınav      
Final Sınavı      
       
Toplam İş Yükü     226
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,53
Dersin AKTS Kredisi     8

 

3