• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
GRA 405
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin reklam alanında kuramsal bilgiye dayalı analiz yeteneği ve eleştirel bakış açısı kazanmaları amaçlanır. Reklam tasarımının yapılabilmesi için öğrencinin, konunun iyi incelenmesi, pazarın durumu, hedef kitlenin dikkatini çekmek için toplumun özelliklerini,kültür, estetik, görsel analizlerle belirleyerek reklamın yaratıcı fikrine ulaşmada yardımcı olmasının sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Reklam projesi fikri geliştirme teknikleri ve uygulamasını ögrenmek. Reklamı oluşturan kültürel bilgilerin, toplumsal degerlerin ve sanatsal yaklaşımların reklamda  kullanılmasını sağlamak. Böylece topluma verilen mesaj veya reklamı yapılan ürün hakkında farkındalık yaratmayı öğretmek. 

REKLAM ANALİZİ dersinde öğrencilere reklam tasarımı sürecinde araştırma ve brief kavramı, pazar ve rakip analizi, hedef kitle tanımı, demografik özelliklerin ve kültürel olguların reklam stratejisi açısından önemi, reklamın satış ya da bilinirlik üzerindeki etkinliği örneklerle açıklanır. Grafik tasarımcı olarak reklam sektörüne yönelik kuramsal bilgiler kazanırlar. Reklamlardaki görsel unsurlar ve neden-sonuç ilişkileri, reklamın toplumsal sorumluluğu açıklanarak aynı zamanda medya ve reklamlar hakkında eleştirel düşünme becerileri kazandırılır. Öğrenciler güncel reklam kampanyalarını inceleyerek sunumlar yaparlar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1 Ara Sınav - Final sınavı, ödev ve sunum hazırlama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B:Ödev C: Sunum Hazırlanması

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Temel tasarım problemlerini çözebilme becerisi edinmiştir   1,2,3 A,C
Tasarım ve sanatsal problemlerin çözümünde, bulunduğu toplumun kültür ve geleneklerini göz önünde bulundurur   1,2,3 A,C
Araştırma yöntem ve teknikleri konusunda bilgiye sahiptir   1,2,3 A,C
Dünya çapında kendi alanında uzman tasarımcıları ve reklam ajanslarının ürettiği işleri takip etmektedir.   1,2,3 A,C
Mesleki deneyimlerinin yanında kendini özgürce ifade edebilme özerlliği kazanarak iletişim becerisini geliştirir   1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma. Giriş ve ders ile ilgili genel bilgiler  
2 Kurban Bayramı  
3 Reklam nedir? Reklam analizi nasıl yapılır?  
4 Hedef kitle nedir? TV reklam örnekleri ve kurum analizi örneği  
5 TV reklamları değerlendirme ve grup tartışması  
6 Reklam sloganları ve analizi.  
7 Seçilen reklamın analizi, hedef kitle. görsel ve yaratıcı fikir sorgulanması  
8 İmaj reklamları yerli ve yabancı örnekler, grup tartışması  
9 İmaj reklamları yerli ve yabancı örnekler, grup tartışması  
10 Basın reklamları değerlendirme ve grup tartışması  
11 Basın reklamları değerlendirme ve grup tartışması  
12 Türkiye Genelinde Tanıtım Gezileri dolayısıyla Tatil.  
13 Seçilen reklamın analizi, hedef kitle. görsel ve yaratıcı fikir sunum  
14 Son ders. Dosya ve sunum  

 

Kaynaklar

Ders Notu Reklam ve Tüketici Zihni ( Max Sutherland, Alice K.Sylvester)
Diğer Kaynaklar Yaratıcı Zekanın Gücü
  Görsel Grafik Tasarım Sözlüğü (Gavin Ambrose&Paul Harris) Literatür Y. Grafik Tasarım Ne İçindir? (Alice Twemlow) YEM Y.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler 4 Ödev
Sınavlar 1 Vize, 1 Final

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 %40
Ödev (araştırma-pafta sunumu) 1  
Final Sınavı 1 %60
     
Toplam 3 %100
Finalin Başarıya Oranı   %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   %100

 

 

DERS KATEGORİSİ Temel Mesleki Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Tasarımın , sanatla beslenme düşüncesini kavramak.         X
2 Sanat ve Tasarım problemlerini uygulamalı çalışmalarla kavratılması.         X
3 Sanat ve Tasarım problemlerini çözümlemede tipografinin kullanımı.         X
4 Sanatın temel kavramlarını algılamak için uygulamalı olarak temel sanat eğitiminin verilmesi.         X
5 Fikir, Sanat ve Tasarım eserleri hakkında etik sorumluluk bilincine sahip olma.         X
6 Tasarım oluştururken kendini ifade edebilme özgürlüğünün kazandırılması.         X
7 Sanat ve Tasarımın yaşam boyu gelişen düşünce ve teknolojisini takip yeteneği         X
8 Tasarımda kişisel yaratının oluşturulması.         X
9 Çağın değişen teknolojilerini takip etme ve tasarımda kullanma.         X
10 Araştırma kültürünün oluşturulması.         X
11 Farklı tasarım ve Sanat disiplinlerinden yararlanabilme düşüncesinin oluşturulması         X
12 Sanat ve Tasarım problemlerini çözümde toplumsal kültür ve geleneklerini göz önünde bulundurur.         X
13 Tasarım çözümlemelerinde kullanılan malzemelerin çevreye olan etkilerini göz önüne almak.         X
14 Tasarımlarını karşı tarafa sunmakta modern çağın araç ve gereçlerini kullanarak anlatabilme becerisi.

 

        x

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler/çeviri çalışmaları 2 2 4
Sunum/Seminer Hazırlama      
Ara sınavlar 2 2 4
Proje / Sunum 3 2 6
Laboratuar      
Arazi Çalışması      
Yarıyıl Sonu Sınavı 2 3 6
Toplam İş Yükü     132
Toplam İş yükü\25     5,28
Dersin AKTS kredisi     5

 

4