• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CULA 458
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
4
AKTS: 
7
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Coğrafya, tarih, Avrupa, Afrika, Asya ve Amerika mutfak kültürlerinin oluşumu üzerindeki kültürel sistemlerin rolünü öğrenmek; Bu mutfakların özel mutfak teknik ve bileşenlerini tanımak.
Dersin İçeriği: 

Avrupa, Afrika, Asya ve Amerika'daki mutfaklarını şekillendiren coğrafi, iklimsel ve tarihsel etkilere odaklanarak incelenmesi; Avrupa, Afrika, Asya ve Amerika mutfaklarının hazırlanması, tadımı ve değerlendirmesini kapsar.

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program

Öğrenme

Çıktıları

Öğretim

Yöntemleri

Ölçme

Yöntemleri

Avrupa kıtasının mutfak kültürlerini, beslenme, yiyecek hazırlama ve tüketim alışkanlıklarını öğrenir 1,7 1,2,3,4 A,B,C
Asya kıtasının mutfak kültürlerini, beslenme, yiyecek hazırlama ve tüketim alışkanlıklarını öğrenir 1,7 1,2,3,4 A,B,C
Amerika kıtasının (ABD- Güney, Orta Amerika, Meksika) mutfak kültürlerini, beslenme, yiyecek hazırlama ve tüketim alışkanlıklarını öğrenir 1,7 1,2,3,4 A,B,C
Avrupa, Afrika ve Asya mutfaklarına özgü yiyecek hazırlama tekniklerini öğrenir 4,5,7,16 1,2,3,4 A,B,C
Güney, kuzey ve orta Amerika mutfaklarına özgü yiyecek hazırlama tekniklerini öğrenir 4,5,7,16 1,2,3,4 A,B,C
Avrupa, Afrika ve Asya mutfaklarına özgü mönüler oluşturur 1,4,5,7,16 1,2,3,4 A,B,C
Amerika kıtasına özgü mönüler oluşturur 1,4,5,7,16 1,2,3,4 A,B,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Çalışma Materyalleri
1 Derse giriş ve proje konularının dağıtımı  
2 Avrupa Mutfak Kültürleri (Fransa, İtalya, İspanya)  
3 Doğu ve Orta Avrupa Mutfak Kültürü Mutfak Uygulama: Fransa, İtalya, İspanya  
4 İskandinavya ve Britanya Mutfak Kültürü Mutfak Uygulama: Doğu ve Orta Avrupa Mutfak Kültürü  
5 Orta Doğu Mutfak Kültürü
Mutfak Uygulama: İskandinavya ve Britanya Mutfak Kültürü
 
6 Afrika mutfak kültürleri (Mağrip- Etiyopya- Orta- Batı ve Güney Afrika)
Mutfak Uygulama: Ortadoğu Mutfağı
 
7 Hindistan ve Güney Doğu Asya mutfak kültürleri Mutfak Uygulama: Afrika mutfak kültürleri (Mağrip- Etiyopya- Orta- Batı ve Güney Afrika)  
8 Ara Sınav  
9 Çin, Japonya ve Kore mutfak kültürleri Güney Doğu Asya mutfaklarına özgü mönü uygulamaları  
10 Rusya ve Orta Asya mutfak kültürleri
Çin, Japon ve Kore mutfaklarına özgü mönü uygulamaları
 
11 Güney Amerika Mutfak Kültürleri
Rus ve Orta Asya mutfaklarına özgü mönü uygulamaları
 
12 Meksika ve Orta Amerika mutfak kültürleri Güney Amerika Mutfak Uygulamaları  
13 Amerika Birleşik Devletleri mutfak kültürü Meksika ve Orta Amerika mutfak uygulamaları  
14 ABD mutfaklarına özgü mönü uygulamaları  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Margaret McWilliams. Food around the World a Cultural Perspective (3rd Edition), Pearson, 2010. 

Ed. S. Kats, 2003. Encylopedia of Food & Culture.

Ek Kaynaklar Ed. Ken Albala, 2011 Food Culture of the World Ency.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar İlgili konularla ilgili yemek kitapları ve reçeteler
Ödevler Haftalık konuların öğrenciler arasında paylaştırılıp konuyla ilgili sunum ve mönü hazırlıkları yapılması
Sınavlar 1 ara sınav 1 final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav   33,3
Derse Katılım   16,6
Ödev   25
Laboratuvar (Uygulama)   25
  Toplam   100
FİNALİN BAŞARIYA ORANI   40
YIL İÇİNİN BAŞARIYA ORANI   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Gıda ve yemekleri tarih, coğrafya, kültür ve beslenme bilimleri çerçevesinde değerlendirir.         X
2 Yemeği ve pişirme işlemini bir sanat olarak benimser; yiyeceklerin görsel sunumunun tasarlanması ve görsel olarak belgelenmesi konusunda yetkinlik sahibidir.     X    
3 Gastronomi alanındaki kavramlar, teknikler ve yenilikler ile ürün bilgisi konusunda kapsamlı bilgi sahibidir. Bu konularda araştırma yapma ve geliştirme becerisine sahiptir.     X    
4 Gıda bilimi ve temel beslenme ilkeleri konularında bilgi sahibidir ve alanında uygular.   X      
5 Gıda hijyeni ve güvenliği konusunda uluslararası standartları bilir ve uygular.   X      
6 Üretim aşamasından sunum aşamasına kadar yiyecek-içecek üretimi ile ilgili tüm süreçleri bilir. Gıda üretim sistemlerini ve bu alandaki yeni yaklaşımları derinlemesine anlayabilir ve bu aşamada çıkabilecek sorunları tanımlayıp çözebilir. Alanı ile ilgili fiziksel ortamı tasarlar, araç-gereç ve teknolojileri bilir ve kullanır; gerektiğinde bu çerçevede yeniliklerin oluşmasında rol alır.          
7 Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında bilgi sahibi olur. Bu çerçevede temel pişirme tekniklerini bilir, uygular ve geliştirir.         X
8 Alkollü ve alkolsüz içeceklerin tarihi, coğrafi ve kültürel altyapısı ve üretim aşamaları konusunda bilgi sahibidir. Yiyecek üretiminde ve menü planlamasında bu bilgiyi kullanır.          
9 Bilimsel çerçevede yeni gıda ürünü geliştirebilir, standartlaştırabilir ve tescil sürecini yürütebilir.          
10 Gıda alanındaki ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri, mesleki standartları ve meslek etiğini bilir ve uygular.          
11 İşletme, iktisat ve pazarlama alanındaki temel kavramları, kuramları ve ilkeleri bilir ve uygular. Menü planlama ilkeleri doğrultusunda; yiyecek-içecek maliyet analizi, kontrolü, fiyatlandırması yapar ve çeşitli menüler geliştirir. Bir gıda işletmesini etkin bir şekilde yönetebilecek yönetim teorilerini ve uygulamalarını, personel alım ve değerlendirme süreçlerini bilir ve uygular.          
12 Başkaları ile ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.          
13 Gıdanın insan sağlığı ve toplumsal düzen üzerindeki etkilerini anlayabilir ve bu çerçevede basın-yayın organlarını takip eder, katkıda bulunur ve yönlendirir.          
14 Gıda ile ilgili etkinlikleri bilir ve yönetir.          
15 Dünya gıda ticareti, globalleşme, üretim ve tüketim örüntüleri hakkında bilgi sahibidir. Gıda politikalarının ülke ekonomisi için önemini bilir.          
16 Pasta ve diğer hamur işleri, ekmekler, pandispanya ve diğer pasta tabanı hamurları, kremalı soslar, meyve sosları ve jöle yapımı. Sıcak ve soğuk tatlılar, dondurmalar ve sorbeler, şeker işleri, süslemeler, dekorasyon ve sunum, çikolata yapımı konusunda yetkindir.       X  
17 Mutfak uygulamalarında ve gıda üretiminde kullanacakları sebzelerin ve taze otların yetiştirme teknikleri ile ilgili uygulamalı bilgi sahibidirler.          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 14x toplam ders saati) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 1 15 15
Final Sınavı 1 3 3
       
Toplam İş Yükü     161
Toplam İş Yükü / 30 (saat)     5,3
Dersin AKTS Kredisi     7

 

4