• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CULA 322
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
4
AKTS: 
8
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bireyler ve takım projeleri olarak; uygulama, pişirme temelleri, teknikleri, hesaplamaları ve formüllerinin öğrenilmesi. Çok yönlü menüler, belirli (tanımlanmış) koşullar altında hazırlanır. Kullanılabilir malzemelerle bir menü geliştirme yeteneklerini geliştirilmesi, menü öğelerinin ve tabak sunumlarının üretilmesine odaklanırken, çalışma istasyonuna dayalı hazırlama yöntemleri düzenlenmesi.
Dersin İçeriği: 

Menü hazırlama, zaman yönetimi ve maliyet hesabı.
Yaratıcılığı ifade etmek için modern ve klasik teknikleri birleştirmek.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Laboratuar
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Ayrıntılı reçeteyi okur anlar ve uygular.

 

3,5,7,16 1,2,3,4 A,B,C
Reçeteye göre doğru malzemeyi ve ekipmanı seçer ,ölçer, kullanır ,ön hazırlığını yapar ve doğru zamanlama ile gerektiği şekilde sunar.

 

3,5,7,16 1,2,3,4 A,B,C
Gerekli bilgileri laboratuar defterine not eder.

 

3,5,7,16 1,2,3,4 A,B,C
Kullanılan malzemenin özelliğine göre doğru pişirme tekniğini bilir ve uygular.

 

3,5,7,16 1,2,3,4 A,B,C
Hassas ve kaliteli malzemeleri uygun teknikle hazırlar.

 

3,5,7,16 1,2,3,4 A,B,C
Zamanı iyi yönetir ve yemeği uygun ısıda ve o

lması istenen biçimde servis eder

3,5,7,16 1,2,3,4 A,B,C

Dersin Akışı

COURSE CONTENT
Week Topics Study Materials
1 Giriş ve Amaç
2 Menü Tasarımı ve Seçimi (önceden ayarlanmış/bilinen malzemelerle)

Öğle Yemeği Servisi için Uygulama

 
3 Menü Tasarımı ve Seçimi (önceden ayarlanmış/bilinen malzemelerle)

Öğle Yemeği Servisi için Uygulama

 
4 Menü Tasarımı ve Seçimi (önceden ayarlanmış/bilinen malzemelerle)

Akşam Yemeği Servisi için Uygulama

 
5 Menü Tasarımı ve Seçimi (önceden ayarlanmış/bilinen malzemelerle)

Akşam Yemeği Servisi için Uygulama

 
6 Menü Tasarımı ve Seçimi (belirlenmiş bütçe içinde)

Öğle Yemeği Servisi için Uygulama

 
7 Menü Tasarımı ve Seçimi (belirlenmiş bütçe içinde)

AkşamYemeği Servisi için Uygulama

 
8 Midterm  
9 Menü Tasarımı ve Seçimi (zamana karşı, belirlenmiş malzemeler)

Öğle Yemeği Servisi için Uygulama

 
10 Menü Tasarımı ve Seçimi (zamana karşı, belirlenmiş malzemeler)

Akşam Yemeği Servisi için Uygulama

 
11 Menü Tasarımı ve Seçimi (zamana karşı, belirlenmiş malzemeler)

Öğle Yemeği Servisi için Uygulama

 
12 Menü Tasarımı ve Seçimi (zamana karşı, belirlenmiş malzemeler)

Akşam Yemeği Servisi için Uygulama

 
13 Menü Tasarımı ve Seçimi (zamana karşı, belirlenmiş malzemeler)

Akşam Yemeği Servisi için Uygulama

 
14 Menü Tasarımı ve Seçimi (zamana karşı, belirlenmiş malzemeler)

Akşam Yemeği Servisi için Uygulama

 
     
     

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Professional chef ( (Publisher: Wiley, 2006

ISBN 10: 0764557343  ISBN 13: 9780764557347)

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Ders Sunumları
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 %65
Uygulama (Takım Çalışması,Davranış)   %20
Derse devam katılım   %15
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Gıda ve yemekleri tarih, coğrafya, kültür ve beslenme bilimleri çerçevesinde değerlendirir.            
2 Yemeği ve pişirme işlemini bir sanat olarak benimser; yiyeceklerin görsel sunumunun tasarlanması ve görsel olarak belgelenmesi konusunda yetkinlik sahibidir.            
3 Gastronomi alanındaki kavramlar, teknikler ve yenilikler ile ürün bilgisi konusunda kapsamlı bilgi sahibidir. Bu konularda araştırma yapma ve geliştirme becerisine sahiptir.   2        
4 Gıda bilimi ve temel beslenme ilkeleri konularında bilgi sahibidir ve alanında uygular            
5 Gıda hijyeni ve güvenliği konusunda uluslararası standartları bilir ve uygular         5  
6 Üretim aşamasından sunum aşamasına kadar yiyecek-içecek üretimi ile ilgili tüm süreçleri bilir. Gıda üretim sistemlerini ve bu alandaki yeni yaklaşımları derinlemesine anlayabilir ve bu aşamada çıkabilecek sorunları tanımlayıp çözebilir. Alanı ile ilgili fiziksel ortamı tasarlar, araç-gereç ve teknolojileri bilir ve kullanır; gerektiğinde bu çerçevede yeniliklerin oluşmasında rol alır.            
7 Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında bilgi sahibi olur. Bu çerçevede temel pişirme tekniklerini bilir, uygular ve geliştirir.         5  
8 Alkollü ve alkolsüz içeceklerin tarihi, coğrafi ve kültürel altyapısı ve üretim aşamaları konusunda bilgi sahibidir. Yiyecek üretiminde ve menü planlamasında bu bilgiyi kullanır.            
9 Bilimsel çerçevede yeni gıda ürünü geliştirebilir, standartlaştırabilir ve tescil sürecini yürütebilir.            
10 Gıda alanındaki ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri, mesleki standartları ve meslek etiğini bilir ve uygular.            
11 İşletme, iktisat ve pazarlama alanındaki temel kavramları, kuramları ve ilkeleri bilir ve uygular. Menü planlama ilkeleri doğrultusunda; yiyecek-içecek maliyet analizi, kontrolü, fiyatlandırması yapar ve çeşitli menüler geliştirir. Bir gıda işletmesini etkin bir şekilde yönetebilecek yönetim teorilerini ve uygulamarını, personel alım ve değerlenderme süreçlerini bilir ve uygular.            
12 Başkaları ile ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.            
13 Gıdanın insan sağlığı ve toplumsal düzen üzerindeki etkilerini anlayabilir ve bu çerçevede basın-yayın organlarını takip eder, katkıda bulunur ve yönlendirir.            
14 Gıda ile ilgili etkinlikleri bilir ve yönetir.            
15 Dünya gıda ticareti, globalleşme, üretim ve tüketim örüntüleri hakkında bilgi sahibidir. Gıda politikalarının ülke ekonomisi için önemini bilir.            
16 Pasta ve diğer hamur işleri, ekmekler, pandispanya ve diğer pasta tabanı hamurları, kremalı soslar, meyve sosları ve jöle yapımı. Sıcak ve soğuk tatlılar, dondurmalar ve sorbeler, şeker işleri, süslemeler, dekorasyon ve sunum, çikolata yapımı konusunda yetkindir.     3      
17 Mutfak uygulamalarında ve gıda üretiminde kullanacakları sebzelerin  ve taze otların yetiştirme teknikleri ile ilgili uygulamalı bilgi sahibidirler            
               

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 1 6 6
Kısa Sınav      
Ödev 1 28 28
Final 1 6 6
Toplam İş Yükü     180
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6
Dersin AKTS Kredisi     8
3