• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CULA 376
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
4
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders, üst sınıf öğrencilere bir gıda ürününün nasıl “geliştirileceğini” veya “nasıl değiştireceğini” ve farklı duyusal değerlendirme testlerinin temellerini öğretmek için tasarlanmıştır.
Dersin İçeriği: 

Mevcut gıda ürününü değiştirmek ve / veya yeni gıda ürünleri geliştirmek için gerekli olan teorik ve pratik bilgiler. Ürün formülasyonu, içerik etkileşimi, pazar değerlendirmesi, duyusal değerlendirme, tüketici testleri, veri yorumlama, güvenlik ve yönetmelikler ele alınmıştır. Panel testleri ve istatistiksel yorumları; tat, koku, renk ve doku; Tüketiciler tarafından yeni ürünün kabulünü analiz etmek için gerçekleştirilir.

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program

Öğrenme

Çıktıları

Öğretim

Yöntemleri

Ölçme

Yöntemleri

  1. Yeni ürün geliştirmede izlenecek yöntemin aşamalarını anlar
2,3,4,5,6,9,10,11,12,13 A,B,C 1,2,3,4
  1. Geliştirmeyi planladığı yeni ürünü laboratuvar ortamında küçük ölçekte hazırlayabilir
9,12 A,B,C 1,2,3,4
  1. Bir anket çalışması için gerekli olan yöntemleri anlayıp uygulayabilir ve sonuçlarını analiz edebilir düzeye gelir
9 A,B,C 1,2,3
  1. Yeni ürün geliştirmenin ön koşulu olan market araştırması yöntemlerini anlar ve uygular
11 A,B,C 1,2,3

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş- Gıda endüstrisinde yeni ürün geliştirmenin önemi  
2 Yeni ürün geliştirmenin basamaklarına genel bakış  
3 Yeni ürün geliştirmede market araştırması yöntemleri- anket geliştirmenin ve sonuçlarını analiz etmenin temelleri, Gap analizi, Risk analizi, Perceptual map  
4 Prototip geliştirmenin önemi ve prototip geliştirmekte izlenecek yöntemler  
5 Duyusal analiz yöntemlerinin sınıflandırılması ve her bir yöntemin temellerinin anlatılması  
6 Ara sınav  
7 Grupların oluşturulması ve geliştirilecek ürünlerin öğrenciler tarafından belirlenmesi Market araştırması
8 Belirlenen ürünler doğrultusunda öğrenciler tarafından market araştırma yönteminin belirlenip, araştırmanın tamamlanması  
9 Market araştırması sonuçlarına göre belirlenen ürünün ilk formülasyonun hazırlanması  
10 Prototip denemeleri  (Laboratuvar)  
11 Duyusal analiz testleri Duyusal analiz formlarının hazırlanması
12 Test sonuçları doğrultusunda ikinci Prototip denemesi (Laboratuvar)  
13 Son ürünün duyusal analiz testleri Duyusal analiz formlarının hazırlanması
14 Ürünlerin tanıtım sunumları  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Gordon W F,  New food product Development: From concept to market place, CRC press, 2004
Diğer Kaynaklar O'Mahony M, Sensory evaluation of food : statistical methods and procedures, New York, Marcel Dekker, 1986

 

McGee H, On food and cooking : the science and lore of the kitchen, New York, Scribner, 2004

 

Fellow P, Food processing technology : principles and practice, 3. ed., Cambridge, Woodhead, 2009

 

Gaman P M, Sherrington K B, The science of food, 4. ed., Oxford, Butterworth-Heinemann, 1996

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Türk Gıda Kodeksi
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 3 70
Kısa Sınav    
Ödev 3 30
  Toplam   100
FİNALİN BAŞARIYA ORANI   40
YIL İÇİNİN BAŞARIYA ORANI   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Gıda ve yemekleri tarih, coğrafya, kültür ve beslenme bilimleri çerçevesinde değerlendirir.          
2 Yemeği ve pişirme işlemini bir sanat olarak benimser; yiyeceklerin görsel sunumunun tasarlanması ve görsel olarak belgelenmesi konusunda yetkinlik sahibidir.   X      
3 Gastronomi alanındaki kavramlar, teknikler ve yenilikler ile ürün bilgisi konusunda kapsamlı bilgi sahibidir. Bu konularda araştırma yapma ve geliştirme becerisine sahiptir.         X
4 Gıda bilimi ve temel beslenme ilkeleri konularında bilgi sahibidir ve alanında uygular.         X
5 Gıda hijyeni ve güvenliği konusunda uluslararası standartları bilir ve uygular.       X  
6 Üretim aşamasından sunum aşamasına kadar yiyecek-içecek üretimi ile ilgili tüm süreçleri bilir. Gıda üretim sistemlerini ve bu alandaki yeni yaklaşımları derinlemesine anlayabilir ve bu aşamada çıkabilecek sorunları tanımlayıp çözebilir. Alanı ile ilgili fiziksel ortamı tasarlar, araç-gereç ve teknolojileri bilir ve kullanır; gerektiğinde bu çerçevede yeniliklerin oluşmasında rol alır.       X  
7 Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında bilgi sahibi olur. Bu çerçevede temel pişirme tekniklerini bilir, uygular ve geliştirir.          
8 Alkollü ve alkolsüz içeceklerin tarihi, coğrafi ve kültürel altyapısı ve üretim aşamaları konusunda bilgi sahibidir. Yiyecek üretiminde ve menü planlamasında bu bilgiyi kullanır.          
9 Bilimsel çerçevede yeni gıda ürünü geliştirebilir, standartlaştırabilir ve tescil sürecini yürütebilir.         X
10 Gıda alanındaki ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri, mesleki standartları ve meslek etiğini bilir ve uygular.         X
11 İşletme, iktisat ve pazarlama alanındaki temel kavramları, kuramları ve ilkeleri bilir ve uygular. Menü planlama ilkeleri doğrultusunda; yiyecek-içecek maliyet analizi, kontrolü, fiyatlandırması yapar ve çeşitli menüler geliştirir. Bir gıda işletmesini etkin bir şekilde yönetebilecek yönetim teorilerini ve uygulamalarını, personel alım ve değerlendirme süreçlerini bilir ve uygular.   X      
12 Başkaları ile ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.       X  
13 Gıdanın insan sağlığı ve toplumsal düzen üzerindeki etkilerini anlayabilir ve bu çerçevede basın-yayın organlarını takip eder, katkıda bulunur ve yönlendirir.     X    
14 Gıda ile ilgili etkinlikleri bilir ve yönetir.          
15 Dünya gıda ticareti, globalleşme, üretim ve tüketim örüntüleri hakkında bilgi sahibidir. Gıda politikalarının ülke ekonomisi için önemini bilir.          
16 Pasta ve diğer hamur işleri, ekmekler, pandispanya ve diğer pasta tabanı hamurları, kremalı soslar, meyve sosları ve jöle yapımı. Sıcak ve soğuk tatlılar, dondurmalar ve sorbeler, şeker işleri, süslemeler, dekorasyon ve sunum, çikolata yapımı konusunda yetkindir.          
17 Mutfak uygulamalarında ve gıda üretiminde kullanacakları sebzelerin ve taze otların yetiştirme teknikleri ile ilgili uygulamalı bilgi sahibidirler.          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 16x toplam ders saati) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 9 3 27
Ara Sınav 2 3 6
Kısa Sınav      
Ödev 3 10 30
Final Sınavı 1 3 3
Toplam İş Yükü     150
Toplam İş Yükü / 30 (saat)     5
Dersin AKTS Kredisi     5

 

Hiçbiri