• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CULA 462
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Siyasetin ve diğer endüstrilerin gıda endüstrisindeki etkisini anlamak, Gıda seçiminde sosyal, ticari ve kurumsal etkilerini anlamak, Güvenli, besleyici ve sağlıklı bir besin kaynağına katkıda bulunan ulusal ve uluslararası gıda yasalarına ve yönetmeliklerine aşina olunmak, Uluslararası ve yerel gıda yasaları ve düzenlemeleri arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri anlamak, Uluslararası uyumlaştırma, uluslararası kilit aktörler ve potansiyel sonuçlara doğru atılan adımlar da dahil olmak üzere uluslararası gıda ticaretindeki zorluklar ve fırsatlar hakkındaki küresel perspektifleri anlamak.
Dersin İçeriği: 

Gıda üretimi ve nüfus artışı, yüksek gıda fiyatları politikası, açlık ve açlık politikaları, yeşil devrim tartışmaları, obezite, gıda yardımı ve gücü, tarım sübvansiyonları ve ticareti, organik ve yerel gıda, gıda güvenliği, GDO, dünya yemek sistemi Ulusal ve uluslararası gıda yasaları ve düzenlemeleri. Farklı ülkelerde gıda yasa ve yönetmeliklerinin uygulamaları.

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

COURSE CONTENT
Week Topics Study Materials
1 Introduction: What is food politics?  
2 From Eat more to Eat Less

Politics versus Science

 
3 From Eat more to Eat Less

Politics versus Science

The politics and food choice

Exploring kids and young people

 

 
4 Relation between the Food industry and the institutions and organizations

 

 
5 Inventing techno foods

 

 
6 Food sustainability  
7 Midterm Exam  
8 Sustainable agriculture  
9 Agriculture, the environment and farm animals.  
10 Food safety and genetically engineered food.  
11 Introduction to Food laws and regulations in Turkey

Turkish food codex

 
12 Basic principles of Turkish food laws and regulations

 

 
13 Codex Alimentarius and international food trade  
14 EU food regulations  

 

Dersin Akışı

COURSE CONTENT
Week Topics  
1 Giriş: Gıda politikası nedir?  
2 Daha çok yiyinden, Daha az yemeye

Bilime karşı siyaset

 
3 Daha çok yiyinden, Daha az yemeye

Bilime karşı siyaset

Politikalar ve yemek seçimi

Çocukları ve gençleri keşfetmek

 

 
4 Gıda endüstrisi ile kurum ve kuruluşlar arasındaki ilişki  
5 Tekno gıdaları icat etmek  
6 Gıda sürdürülebilirliği  
7 Midterm Exam  
8 Sürdürülebilir tarım  
9 Tarım, çevre ve çiftlik hayvanları.  
10 Gıda güvenliği ve genetiği değiştirilmiş gıda.  
11 Türkiye'de gıda yasalarına ve düzenlemelerine giriş

Türk gıda kodeksi

 
12 Türk gıda kanunları ve düzenlemelerinin temel ilkeleri

 

 
13 Codex Alimentarius ve uluslararası gıda ticareti  
14 AB gıda mevzuatı  

 

Kaynaklar

RECOMMENDED SOURCES
Textbooks Robert Paarlberg, 2013  “Food politics: What everyone needs to know, Oxford University Press.

Marion Nestle, 2003 “Eat, Drink and Vote”, Rodale Books.

Marion Nestle, 2007  “Food Politics: How the Food Industry Influences Nutrition, and Health, Revised and Expanded Edition”, University of California Press.

Anon., 2003. Türk Gıda Mevzuatı, Globus Dünya Basımevi, İstanbul.

Codex Alimentarius  Understandıng the Codex Alimentarius- FAO Information Division

Additional Resources
  1. Foodlaws-University of Reading- Dr. David Jukes- available on http://www.foodlaws.rdg.ac.uk
  2. www.fda.gov
  3. www.usda.gov
  4. www.food.gov.uk/foodindustry/regulation/europeleg

 

Değerlendirme Sistemi

ASSESSMENT
IN-TERM STUDIES NUMBER PERCENTAGE
Mid-terms 1 30
Quizzes 1 10
Project 1 20
Total   60
CONTRIBUTION OF FINAL EXAMINATION TO OVERALL GRADE   40
CONTRIBUTION OF IN-TERM STUDIES TO OVERALL GRADE   60
Total   100