• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CULA 462
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Siyasetin ve diğer endüstrilerin gıda endüstrisindeki etkisini anlamak, Gıda seçiminde sosyal, ticari ve kurumsal etkilerini anlamak, Güvenli, besleyici ve sağlıklı bir besin kaynağına katkıda bulunan ulusal ve uluslararası gıda yasalarına ve yönetmeliklerine aşina olunmak, Uluslararası ve yerel gıda yasaları ve düzenlemeleri arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri anlamak, Uluslararası uyumlaştırma, uluslararası kilit aktörler ve potansiyel sonuçlara doğru atılan adımlar da dahil olmak üzere uluslararası gıda ticaretindeki zorluklar ve fırsatlar hakkındaki küresel perspektifleri anlamak.
Dersin İçeriği: 

Gıda üretimi ve nüfus artışı, yüksek gıda fiyatları politikası, açlık ve açlık politikaları, yeşil devrim tartışmaları, obezite, gıda yardımı ve gücü, tarım sübvansiyonları ve ticareti, organik ve yerel gıda, gıda güvenliği, GDO, dünya yemek sistemi Ulusal ve uluslararası gıda yasaları ve düzenlemeleri. Farklı ülkelerde gıda yasa ve yönetmeliklerinin uygulamaları.

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

COURSE CONTENT
Week Topics Study Materials
1 Introduction: What is food politics?  
2 From Eat more to Eat Less

Politics versus Science

 
3 From Eat more to Eat Less

Politics versus Science

The politics and food choice

Exploring kids and young people

 

 
4 Relation between the Food industry and the institutions and organizations

 

 
5 Inventing techno foods

 

 
6 Food sustainability  
7 Midterm Exam  
8 Sustainable agriculture  
9 Agriculture, the environment and farm animals.  
10 Food safety and genetically engineered food.  
11 Introduction to Food laws and regulations in Turkey

Turkish food codex

 
12 Basic principles of Turkish food laws and regulations

 

 
13 Codex Alimentarius and international food trade  
14 EU food regulations  

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular
1 Giriş: Gıda politikası nedir?
2 Daha fazla gıdadan daha az gıdaya

Politikaya karşı bilim

3 Daha fazla gıdadan daha az gıdaya

Politikaya karşı bilim

Politika ve gıda seçimi

Çocukları ve gençleri keşfetmek

4 Gıda endüstrisi ile kurum ve kuruluşlar arasındaki ilişki
5 Tekno yiyeceklerin icat edilmesi
6 Gıda sürdürülebilirliği
7 Ara sınav
8 Sürdürülebilir tarım
9 Tarım, çevre ve çiftlik hayvanları.
10 Gıda güvenliği ve genetik mühendisliği yapılmış gıdalar.
11 Türkiye'de Gıda kanunları ve yönetmeliklerine giriş
13 Türk gıda yasa ve yönetmeliklerinin temel ilkeleri
14 AB gıda mevzuatı

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Robert Paarlberg, 2013  “Food politics: What everyone needs to know, Oxford University Press.

 

Marion Nestle, 2003 “Eat, Drink and Vote”, Rodale Books.

Marion Nestle, 2007  “Food Politics: How the Food Industry Influences Nutrition, and Health, Revised and Expanded Edition”, University of California Press.

Anon., 2003. Türk Gıda Mevzuatı, Globus Dünya Basımevi, İstanbul.

 

Codex Alimentarius  Understandıng the Codex Alimentarius- FAO Information Division

Ek Kaynaklar
  1. Foodlaws-University of Reading- Dr. David Jukes- available on http://www.foodlaws.rdg.ac.uk
  2. www.fda.gov
  3. www.usda.gov
  4. www.food.gov.uk/foodindustry/regulation/europeleg

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Diğer makaleler sınıfta dağıtılacaktır.
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Testler 1 10
Proje 1 30
Toplam   60
FİNALİN BAŞARIYA ORANI   40
YIL İÇİNİN BAŞARIYA ORANI   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Gıda ve yemekleri tarih, coğrafya, kültür ve beslenme bilimleri çerçevesinde değerlendirir.          
2 Yemeği ve pişirme işlemini bir sanat olarak benimser; yiyeceklerin görsel sunumunun tasarlanması ve görsel olarak belgelenmesi konusunda yetkinlik sahibidir.          
3 Gastronomi alanındaki kavramlar, teknikler ve yenilikler ile ürün bilgisi konusunda kapsamlı bilgi sahibidir. Bu konularda araştırma yapma ve geliştirme becerisine sahiptir.          
4 Gıda bilimi ve temel beslenme ilkeleri konularında bilgi sahibidir ve alanında uygular.          
5 Gıda hijyeni ve güvenliği konusunda uluslararası standartları bilir ve uygular.          
6 Üretim aşamasından sunum aşamasına kadar yiyecek-içecek üretimi ile ilgili tüm süreçleri bilir. Gıda üretim sistemlerini ve bu alandaki yeni yaklaşımları derinlemesine anlayabilir ve bu aşamada çıkabilecek sorunları tanımlayıp çözebilir. Alanı ile ilgili fiziksel ortamı tasarlar, araç-gereç ve teknolojileri bilir ve kullanır; gerektiğinde bu çerçevede yeniliklerin oluşmasında rol alır.          
7 Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında bilgi sahibi olur. Bu çerçevede temel pişirme tekniklerini bilir, uygular ve geliştirir.          
8 Alkollü ve alkolsüz içeceklerin tarihi, coğrafi ve kültürel altyapısı ve üretim aşamaları konusunda bilgi sahibidir. Yiyecek üretiminde ve menü planlamasında bu bilgiyi kullanır.          
9 Bilimsel çerçevede yeni gıda ürünü geliştirebilir, standartlaştırabilir ve tescil sürecini yürütebilir.          
10 Gıda alanındaki ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri, mesleki standartları ve meslek etiğini bilir ve uygular.          
11 İşletme, iktisat ve pazarlama alanındaki temel kavramları, kuramları ve ilkeleri bilir ve uygular. Menü planlama ilkeleri doğrultusunda; yiyecek-içecek maliyet analizi, kontrolü, fiyatlandırması yapar ve çeşitli menüler geliştirir. Bir gıda işletmesini etkin bir şekilde yönetebilecek yönetim teorilerini ve uygulamalarını, personel alım ve değerlendirme süreçlerini bilir ve uygular.          
12 Başkaları ile ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.          
13 Gıdanın insan sağlığı ve toplumsal düzen üzerindeki etkilerini anlayabilir ve bu çerçevede basın-yayın organlarını takip eder, katkıda bulunur ve yönlendirir.          
14 Gıda ile ilgili etkinlikleri bilir ve yönetir.          
15 Dünya gıda ticareti, globalleşme, üretim ve tüketim örüntüleri hakkında bilgi sahibidir. Gıda politikalarının ülke ekonomisi için önemini bilir.          
16 Pasta ve diğer hamur işleri, ekmekler, pandispanya ve diğer pasta tabanı hamurları, kremalı soslar, meyve sosları ve jöle yapımı. Sıcak ve soğuk tatlılar, dondurmalar ve sorbeler, şeker işleri, süslemeler, dekorasyon ve sunum, çikolata yapımı konusunda yetkindir.          
17 Mutfak uygulamalarında ve gıda üretiminde kullanacakları sebzelerin ve taze otların yetiştirme teknikleri ile ilgili uygulamalı bilgi sahibidirler.          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ödev 1 50 50
Dönem sonu sınavı 1 3 3
Kısa Sınav 2 1 2
Laboratuvar - - -
Lab Dışı Çalışma Süresi (ön hazırlık, soru yanıtlama ve rapor) - - -
Toplam İş Yükü     125
Toplam İş Yükü / 30 (saat)     5.0
Dersin AKTS Kredisi     5

 

4