• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CULA 308
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
4
AKTS: 
8
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Tarih boyunca farklı kültürlerden etkilenen Türk yöre mutfaklarının teorik ve uygulamalı olarak çalışılması. Geleneksel Türk mutfağı reçetelerinin günümüzün modern şartlarında uygulanması
Dersin İçeriği: 

Klasik ve yerel  Türk mutfaklarının  teorik ve uygulamalı olarak çalışılması.  Türk mutfağını oluşturan temel yemek teknikleri, eski reçetelerin günümüz modern mutfak anlayışı içinde yorumlanması. Günümüze ait Türk Yerel mutfak özelliklerinin uygulamalı olarak çalışılması.  

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Laboratuar
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Türk mutfağının kültürel temellerini ve  bilir ve anlar.

 

2,5,7,12,16 1,2,3,4 A,B,C
Yerel özelliği olan malzemeyi tanır ve kaynağını bilir.

 

2,5,7,12,16 1,2,3,4 A,B,C
Türk yemek alışkanlıkları hakkında bilgi sahibidir.

 

2,5,7,12,16 1,2,3,4 A,B,C
Ayrıntılı reçeteyi okur anlar ve uygular.

 

2,5,7,12,16 1,2,3,4 A,B,C
Reçeteye göre doğru malzemeyi ve ekipmanı seçer ,ölçer, kullanır ,ön hazırlığını yapar ve doğru zamanlama ile gerektiği şekilde sunar. 2,5,7,12,16 1,2,3,4 A,B,C
Gerekli bilgileri laboratuar defterine not eder.

 

2,5,7,12,16 1,2,3,4 A,B,C
Zamanı iyi yönetir ve yemeği uygun ısıda ve olması istenen biçimde servis eder 2,5,7,12,16 1,2,3,4 A,B,C
Maliyet hesabı yapar.

 

2,5,7,12,16 1,2,3,4 A,B,C
Geleneksel,yöresel Türk yemeklerinin çağdaş sunumlarını bilir ve uygular.

 

2,5,7,12,16 1,2,3,4 A,B,C
Hassas ve kaliteli malzemeleri uygun teknikle hazırlar 2,5,7,12,16 1,2,3,4 A,B,C
Kullanılan malzemenin özelliğine göre doğru pişirme tekniğini bilir ve uygular 2,5,7,12,16 1,2,3,4 A,B,C
       
       

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Çalışma Materyalleri
1 Eski Anadolu Mutfak Kültürü Ahmet Ünal. “Tanrı ve insan mutfağı: Anadolu’nun yazıya geçirilmiş ilk yemek tarifleri üzerine bir araştırma » Yemek ve Kültür, 37.sayı, 2014
2 Orta Asya Mutfak Kültürü Mehmet Alpargu. “ Turkish Cuisine Inner Asia up until the 12th Century”, in Turkish Cuisine.
3 Batı'ya Göç ile Değişmeler Altan Çetin “Turkish Cuisine in the Karakhanid, Seljuk and Memluk Periods” in Turkish Cuisine
4 Türk Selçuklu ve Beylikler Mutfağı Haşim Şahin, “Cuisine during the Turkish Seljuk and Principalities Eras” in Turkish Cuisine
5 Erken Osmanlı Mutfağı (14-15. Yüzyıllar) Nicolas Trépanier .” Culinary Culture in Fourteenth Century Anatolia” in Turkish Cuisine.

Süheyl Ünver. Fatih Devri Yemekleri.

6 Klasik Osmanlı Mutfağı (16-17. Yüzyıllar) Arif Bilgin. “Ottoman Palace Cuisine of the Classical Period” in Turkish Cuisine.

S. Yerasimos. Sultan Sofraları. Yapı Kredi Yayınları.

7 Geç Osmanlı Mutfağı (18-19. Yüzyıllar)
T. Artan. “Osmanlı Elitinin Yemek Tüketiminin Bazı Yönleri 818. Yüzyıl)”. Yemek ve Kültür, 6. Sayı.

 

Özge Samancı.The Culinary Culture of the Ottoman Palace & Istanbul During the Last Period of the Empire” in Turkish Cuisine.

8 Ara Sınav Written & Practical
9 Cumhuriyet Dönemi Türk Mutfağı Artun Ünsal. İstanbul Mutfağı.Yapı Kredi Yayınları.

Artun Ünsal. İstanbul Mutfağı.Yapı Kredi Yayınları.

Ekrem Muhittin Yeğen

Alafranga- Alaturka Yemek Sanatı

10 Günümüz Türk Mutfağı  

Marie Hélène-Sauner  "The way to the heart is through the stomach" Culinary Practices in Contemporay Turkey in Turkish Cuisine

 

11 Türkiye'deki Farklı Dini Toplulukların Yemek Kültürü Nezihe Aras. Timeless Tastes. Marianna Yerasimos. “ Rum Cuisine in the Ottoman Period”, in Turkish Cuisine.

 

Koronyo. Ovadyo. Sefarad Yemekleri, Gözlem Yayınevi.

Takuhi Tovmasyan. Sofranız Şen Olsun. Aras Yayıncılık.

12 Kutlama Yemekleri Günay Kut, “Banquet Dinners at Festivities”  in Turkish Cuisine

Nimet Berkok - Kamil Toygar - Ramazan Yemekleri ve Kültürü

Zümrüt Nahya - Special Occasion / Holiday Dishes

Ömür Tufan - “Helvahane and Halva Culture in the Ottomans” – 125 – in Turkish Cuisine

13 Türk Tatlı, Pastane ve İçecek Kültürü Necip Ertürk- Türk Tatlı Sanatı

Mary Işın- Türk Tatlıları Tarihi

 

Ömür Tufan - “Helvahane and Halva Culture in the Ottomans” – 125 – in Turkish Cuisine

14 Türkiye'de Yemek, İçecek, Sosyalleşme ve Sokak Yemekleri Kültürü Hande Bozdoğan- Street Food in Turkey

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Bilgin, A. & Samancı, Ö. (2008). Turkish Cuisine. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Yeğen, E. M. (1974). Alafranga - Alaturka Yemek Sanatı.

İstanbul: İnkılap Kitabevi Yayın Sanayi ve Tic A.Ş. Ertürk, N. (1988). Türk Tatlı Sanatı. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Ek Kaynaklar Ünsal, A. (2011). İstanbul’un Lezzet Tarihi. İstanbul: NTV Yayınları.

Bozdoğan, H. (2011). Street Food in Turkey. Singapore: Marshall Cavendish International.

Ovadya, S. & Koronyo, V. (2012). Sefarad Yemekleri. İstanbul: Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A.Ş.

Tovmasyan, T. (2004). Sofranız Şen Olsun. İstanbul: Aras Yayıncılık.

Işın, P. M. (2008). Gülbeşeker - Türk Tatlıları Tarihi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Ders Sunumları
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 65
Ödev 1 20
Derse devam ve Katılım 1 15
  Toplam   100
FİNALİN BAŞARIYA ORANI   40
YIL İÇİNİN BAŞARIYA ORANI   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Gıda ve yemekleri tarih, coğrafya, kültür ve beslenme bilimleri çerçevesinde değerlendirir.            
2 Yemeği ve pişirme işlemini bir sanat olarak benimser; yiyeceklerin görsel sunumunun tasarlanması ve görsel olarak belgelenmesi konusunda yetkinlik sahibidir.            
3 Gastronomi alanındaki kavramlar, teknikler ve yenilikler ile ürün bilgisi konusunda kapsamlı bilgi sahibidir. Bu konularda araştırma yapma ve geliştirme becerisine sahiptir.            
4 Gıda bilimi ve temel beslenme ilkeleri konularında bilgi sahibidir ve alanında uygular            
5 Gıda hijyeni ve güvenliği konusunda uluslararası standartları bilir ve uygular         5  
6 Üretim aşamasından sunum aşamasına kadar yiyecek-içecek üretimi ile ilgili tüm süreçleri bilir. Gıda üretim sistemlerini ve bu alandaki yeni yaklaşımları derinlemesine anlayabilir ve bu aşamada çıkabilecek sorunları tanımlayıp çözebilir. Alanı ile ilgili fiziksel ortamı tasarlar, araç-gereç ve teknolojileri bilir ve kullanır; gerektiğinde bu çerçevede yeniliklerin oluşmasında rol alır.            
7 Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında bilgi sahibi olur. Bu çerçevede temel pişirme tekniklerini bilir, uygular ve geliştirir.     3      
8 Alkollü ve alkolsüz içeceklerin tarihi, coğrafi ve kültürel altyapısı ve üretim aşamaları konusunda bilgi sahibidir. Yiyecek üretiminde ve menü planlamasında bu bilgiyi kullanır.            
9 Bilimsel çerçevede yeni gıda ürünü geliştirebilir, standartlaştırabilir ve tescil sürecini yürütebilir.            
10 Gıda alanındaki ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri, mesleki standartları ve meslek etiğini bilir ve uygular.            
11 İşletme, iktisat ve pazarlama alanındaki temel kavramları, kuramları ve ilkeleri bilir ve uygular. Menü planlama ilkeleri doğrultusunda; yiyecek-içecek maliyet analizi, kontrolü, fiyatlandırması yapar ve çeşitli menüler geliştirir. Bir gıda işletmesini etkin bir şekilde yönetebilecek yönetim teorilerini ve uygulamarını, personel alım ve değerlenderme süreçlerini bilir ve uygular.            
12 Başkaları ile ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.     3      
13 Gıdanın insan sağlığı ve toplumsal düzen üzerindeki etkilerini anlayabilir ve bu çerçevede basın-yayın organlarını takip eder, katkıda bulunur ve yönlendirir.            
14 Gıda ile ilgili etkinlikleri bilir ve yönetir.            
15 Dünya gıda ticareti, globalleşme, üretim ve tüketim örüntüleri hakkında bilgi sahibidir. Gıda politikalarının ülke ekonomisi için önemini bilir.            
16 Pasta ve diğer hamur işleri, ekmekler, pandispanya ve diğer pasta tabanı hamurları, kremalı soslar, meyve sosları ve jöle yapımı. Sıcak ve soğuk tatlılar, dondurmalar ve sorbeler, şeker işleri, süslemeler, dekorasyon ve sunum, çikolata yapımı konusunda yetkindir.   2        
17 Mutfak uygulamalarında ve gıda üretiminde kullanacakları sebzelerin  ve taze otların yetiştirme teknikleri ile ilgili uygulamalı bilgi sahibidirler            
               

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 14x toplam ders saati) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav 1 6 6
Ödev 2 14 28
Final Sınavı 1 6 6
Toplam İş Yükü     194
Toplam İş Yükü / 30 (saat)     7,8
Dersin AKTS Kredisi     8

 

3