• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
CULA 474
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Yemek Stilistliği ve Yemek Fotoğrafçılığı’nı teorik ve uygulamalı olarak öğretmek.
Dersin İçeriği: 

Ders, günümüzde mutfak alanında ayrı birer profesyonel meslek alanı haline gelmiş olan Yemek Stilistliği ve Yemek Fotoğrafçılığı kavramlarını teorik ve uygulamalı olarak öğrenciye aktarmayı hedefler.

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program

Öğrenme

Çıktıları

Öğretim

Yöntemleri

Ölçme

Yöntemleri

Araştırma becerisi: Yemek stilistliği ve Yemek Fotoğrafçılığı meslekleriyle ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi 2,3 1,2,3,4, A,B,C,
Fotoğraf Çekim becerisi: Dersi alan öğrenci temel düzeyde fotoğraf çekim tekniklerini öğrenir 2,3 1,2,3,4, A,B,C,
Mutfak uygulama becerisi: Hazırlanan yemeğin profesyonel anlamda sofra sunumuna uygun şekilde tasarımlanması becerisi 2,3 1,2,3,4, A,B,C,

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Çalışma Materyalleri
1 Fotoğrafa Giriş  
2 Fotoğraf Makinesinin tanıtımı, makine ve makine ayarları  
3 Fotoğraf Işığı Ayarları  
4 Fotoğrafta Kompozisyon  
5 Stüdyo Fotoğrafçılığı I: Tek ışık kaynağı ile yemek fotoğrafı çekimi  
6 Stüdyo Fotoğrafçılığı II: İki ışık kaynağı ile yemek fotoğrafı çekimi  
7 Yemek Stilistliğine Giriş  
8 Salata ve sebzelerde tabak tasarımı ve sunum kuralları  
9 Ara Sınav  
10 Şarküteri ürünleri ve kahvaltılık ürünlerde tabak tasarımı ve sunum kuralları  
11 Et yemeklerinde tabak tasarımı ve sunum kuralları  
12 Balık ve deniz ürünlerinde tabak tasarımı ve sunum kuralları  
13 Tatlılar, soslarda tabak tasarımı ve sunum kuralları  
14 İçeceklerin görsel tasarımı  
 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Kitabı Bellone, R. (2010) Fotoğraf. Ankara: Dost Kitabevi

Sabit, K. (2006) Fotoğraf Sanatında Kompozisyon, İstanbul: İlke Kitap

Ek Kaynaklar Dujardin, H. (2011) Digital Food Photography and Styling. Indianapolis: Wiley

Young N. (2011) Food Photography, Peachpit Press, 

Custer D. (2010) The Art of Preparing food for the camera, Wiley,

Vivaldo, D. (2010). Food Stylist Handbook, Gibbs Smith Pres.

Hobday, C. (2010) Food Presentation Secrets, Firefly Books

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Ödev 1 50
  Toplam   100
FİNALİN BAŞARIYA ORANI   40
YIL İÇİNİN BAŞARIYA ORANI   60
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Gıda ve yemekleri tarih, coğrafya, kültür ve beslenme bilimleri çerçevesinde değerlendirir.          
2 Yemeği ve pişirme işlemini bir sanat olarak benimser; yiyeceklerin görsel sunumunun tasarlanması ve görsel olarak belgelenmesi konusunda yetkinlik sahibidir.         X
3 Gastronomi alanındaki kavramlar, teknikler ve yenilikler ile ürün bilgisi konusunda kapsamlı bilgi sahibidir. Bu konularda araştırma yapma ve geliştirme becerisine sahiptir.       X  
4 Gıda bilimi ve temel beslenme ilkeleri konularında bilgi sahibidir ve alanında uygular.          
5 Gıda hijyeni ve güvenliği konusunda uluslararası standartları bilir ve uygular.          
6 Üretim aşamasından sunum aşamasına kadar yiyecek-içecek üretimi ile ilgili tüm süreçleri bilir. Gıda üretim sistemlerini ve bu alandaki yeni yaklaşımları derinlemesine anlayabilir ve bu aşamada çıkabilecek sorunları tanımlayıp çözebilir. Alanı ile ilgili fiziksel ortamı tasarlar, araç-gereç ve teknolojileri bilir ve kullanır; gerektiğinde bu çerçevede yeniliklerin oluşmasında rol alır.          
7 Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında bilgi sahibi olur. Bu çerçevede temel pişirme tekniklerini bilir, uygular ve geliştirir.          
8 Alkollü ve alkolsüz içeceklerin tarihi, coğrafi ve kültürel altyapısı ve üretim aşamaları konusunda bilgi sahibidir. Yiyecek üretiminde ve menü planlamasında bu bilgiyi kullanır.          
9 Bilimsel çerçevede yeni gıda ürünü geliştirebilir, standartlaştırabilir ve tescil sürecini yürütebilir.          
10 Gıda alanındaki ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri, mesleki standartları ve meslek etiğini bilir ve uygular.          
11 İşletme, iktisat ve pazarlama alanındaki temel kavramları, kuramları ve ilkeleri bilir ve uygular. Menü planlama ilkeleri doğrultusunda; yiyecek-içecek maliyet analizi, kontrolü, fiyatlandırması yapar ve çeşitli menüler geliştirir. Bir gıda işletmesini etkin bir şekilde yönetebilecek yönetim teorilerini ve uygulamalarını, personel alım ve değerlendirme süreçlerini bilir ve uygular.          
12 Başkaları ile ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır. Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.          
13 Gıdanın insan sağlığı ve toplumsal düzen üzerindeki etkilerini anlayabilir ve bu çerçevede basın-yayın organlarını takip eder, katkıda bulunur ve yönlendirir.          
14 Gıda ile ilgili etkinlikleri bilir ve yönetir.          
15 Dünya gıda ticareti, globalleşme, üretim ve tüketim örüntüleri hakkında bilgi sahibidir. Gıda politikalarının ülke ekonomisi için önemini bilir.          
16 Pasta ve diğer hamur işleri, ekmekler, pandispanya ve diğer pasta tabanı hamurları, kremalı soslar, meyve sosları ve jöle yapımı. Sıcak ve soğuk tatlılar, dondurmalar ve sorbeler, şeker işleri, süslemeler, dekorasyon ve sunum, çikolata yapımı konusunda yetkindir.          
17 Mutfak uygulamalarında ve gıda üretiminde kullanacakları sebzelerin ve taze otların yetiştirme teknikleri ile ilgili uygulamalı bilgi sahibidirler.          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 14x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ara Sınav 1 4 3
Ödev 1 12 12
Final Sınavı 1 4 4
Toplam İş Yükü     131
Toplam İş Yükü / 30 (saat)     4,36
Dersin AKTS Kredisi     6

 

Hiçbiri