• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
GRA 409
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
4
AKTS: 
9
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin deneysel-kavramsal tasarım yaklaşımları üretmeleri, grafik sanatlar alanında artistik bir bakış açısı kazanmaları amaçlanır.
Dersin İçeriği: 

GRAFİK TASARIM PROJE: YARATICI STÜDYO I dersinde öğrenciler lisans eğitimi boyunca kazandıkları bilgileri kullanarak, ilişkilendirerek ve birleştirerek, buluşa ve yaratıcılığa yönelik deneysel-kavramsal tasarımlar gerçekleştirirler, belirli problemler hakkında araştırma ve eskiz dosyası oluşturur, tasarım çözümleri üretirler. Bu çözümleri uygulayarak, prototipleri ve tasarım rasyonelleri ile sunarlar. Ayrıca öğrenciler tasarımları ile ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmak üzere cesaretlendirilir ve teşvik edilir. Artistik bir olgunlaşma süreci ile birlikte girişimci bir kimlik kazanarak uygulanabilecek işleri ile ilgili sunumlar yapar, sergiler düzenler ve bölüm dışı etkinliklerde yer alırlar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sınav 2.Sunum 3. Ödev 4. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Renk, doku, kompozisyon, boşluk ve tipografi gibi temel tasarım ilkeleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak 1, 2, 4 1,2 1,2
Tasarım problemlerini çözme becerisi 8, 10, 12 1,4,5 1,2
Kendini özgürce ifade etme yeteneği kazanarak iletişim kurma becerisi geliştirmek 8, 12 4,5 1,2
Tasarım süreci içinde modern ve özgün tasarımlar üretmek amacıyla farklı malzemelerden yararlanmak 3, 4, 11 3,4 1,2
Araştırma, yöntem ve teknikler konusunda bilgi sahibi olmak 6, 10 2, 4 1,2

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Öğrencilerle yapılacak projelerle ilgili bilgi vermek  
2 Öğrencilerin konuyu kavraması için konu üzerinde yeni fikirlerin nasıl yaratılacağını konuşmak  
3 Kullanacağımız yönteme uygun malzemeleri  nasıl temin etmeleri  
4 Hiç bir konu olmaksızın doğaçlama basit denemeler yapmak  
5 Aynı paralelde denemelere devam ve çıkan işler üzerinde kişilere yönelik eleştiriler  
6 Denemelere bir renk ilavesi ile rengin getirmiş olduğu katkıları görmek  
7 Renkler hakkında konuşmalar paralelinde çalışmalara devam etmek  
8 Yalınlığa varabilmenin problemlerini tartışmak  
9 Bu çıkan doğaçlama işlerin nasıl faydaya dönüşebileceği ile ilgili bir proje seçerek çalışmaları bu yönde sürdürmek  
10 Yapılacak bazı projeler tamamen ütopik olabileceği böylece daha özgün ve kreatif tasarımlar denenebilecek  
11 Kişlerin seçmiş oldukları projenin bilgisayar imkanlarını kullanarak nasıl katkılar saglanabilecegi araştırılır  
12 Öncelikle photoshap ın imkanlarını denemek için yapılan deneysel işlerin fotoğraf stüdyosunda  raw çekimlerinin yapılması  
13 Yapılacak ön çalışmalar üzerinde konuşarak nasıl sonuca gidileceğine karar vermek  
14 Bir taraftan proje yürürken çıkan deneysel çalışmalardan çeşitli yarışmalara ve sanatsal ortamda nasıl yararlanmaları üzeinde konuşma yönlendirme  

 

Kaynaklar

Ders Notu  
Diğer Kaynaklar Öncelikle şehrimizdeki sanatsal aktiviteleri izlemeleri yabancı sanatsal yaratılarıda internet kanalı ile takip etmek burada verilmek istenen tasarımcının sanatın estetiğinden beslenen çağdaş özgün tasarılar yapmalarına olanak saglamak

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler 4 Ödev
Sınavlar 1 Vize, 1 Final

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav    % 40
Ödev    
Seminer ve Sunum    
Proje   % 60
Toplam   % 100
Finalin Başarıya Oranı   %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   %100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat ve tasarım alanlarında teorik alt yapıya sahip olmak         X  
2 Temel tasarım ilkelerini uygulayabilmek         X  
3 Yaratıcı ve özgün düşünme yeteneğine sahip olmak         X  
4 Grafik Tasarım problemlerini belirleyebilmek ve çözebilmek       X    
5 Tasarım süreçlerinde güncel teknolojik araçları ileri seviyede kullanma becerisi       X    
6 Fikir, Sanat ve Tasarım eserleri hakkında mesleki ve etik sorumluluğa sahip olmak     X      
7 Sanat ve Tasarım alanındaki gelişmeleri izleme ve  yaşam boyu öğrenme yeteneği       X    
8 Fikir ve tasarımlarını etkili biçimde sunabilmek         X  
9 Ekip çalışması yapabilmek     X      
10 Alana yönelik araştırma, analiz ve yorumlama yapabilmek         X  
11 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.     X      
12 Sosyal ve kültürel değerlerin bilincinde olmak ve gözetmek.       X    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (14 x toplam ders saati) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ödev      
Seminer ve Sunum 2 6 12
Proje 6 15 90
Ara Sınav      
Final Sınavı      
       
Toplam İş Yükü     214
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8,56
Dersin AKTS Kredisi     9

 

4