• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
GRA 402
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
4
AKTS: 
9
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilere reklam sektörüne yönelik çok mecralı kampanya tasarımlarından ulusal ve uluslararası örnekler gösterilir, bu alana yönelik yaratıcı kampanya tasarımları ve grafik çözümler üretmeleri sağlanır.
Dersin İçeriği: 

GRAFİK TASARIM PROJE: REKLAM TASARIMI II dersinde öğrencilere ulusal ve uluslararası ödüllü reklam kampanyalarından örnekler gösterilir. Geniş kapsamlı kampanya tasarımı ve konsept geliştirme, çok mecralı reklam kampanyası olarak çeşitli mecralara uygulama öğretilir. Hizmet ya da Ürün hakkında yaratıcı reklam kampanyaları tasarlanabilir. Öğrenciler lisans programı sonrası için reklam sektörüne hazırlanırlar. Çok mecralı kampanya dahilinde Ürün/Hizmet Marka Yaratma, Ürün (Ambalaj) /Hizmet (Tanıtım Kiti), Gazete ve Dergi İlanı, Klasik ve yaratıcı Dış Mekan reklamı, Televizyon reklamı için Storyboard/konseptboard, Gerilla Reklam Uygulamaları, POP tasarımları (Satış Noktası Teşhir Malzemeleri), Kampanya micro site tasarımı, promosyonel ürün, broşür vb birçok mecraya yönelik tasarımlar üretilir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1- Anlatım 2-Örnek Olay Analizi 3-Beyin Fırtınası 4- Sınıf içi Tartışma 5- Yaratıcı Problem Çözme 6- Gösterip yaptırma (Bilgisayar Uygulama)
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Ödevler B: Proje C: Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Araştırmaya dayalı özgün proje fikirleri geliştirebilmek 1-3-10-11-12 1-2-3-4 1-2
Proje kapsamında yaratıcı tasarım çözümleri üretebilmek 4-6-9-10 5-6 1-2
Tasarımlarını bütünlük içerisinde farklı mecralara uygulayabilmek 2-4-5 5-6 1-2-3
Alanın gerektirdiği teknolojiyi ileri seviyede kullanabilmek 5-8 6 1-2
Tasarım rasyoneli ortaya koyarak proje sunumu yapabilmek 8-9-11-12 2-4 3

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ürün/hizmet odaklı reklam kampanyası: Araştırma ve bilgi toplama  
2 Proje önerilerinin sunumu  
3 Seçilen proje konusu üzerinde ayrıntılı araştırma  
4 Araştırma özetinin teslimi  
5 Kavramlaştırma ve metin çalışmaları  
6 Metin çalışmalarının teslimi  
7 Eskiz ve görselleştirme çalışmaları  
8 Fikir eskizlerinin (thumbnails) tamamlanması  
9 Grafik uygulama ve bilgisayarda layout çalışmaları  
10 Orijinal çizim ve bilgisayar çıktılarının teslimi  
11 Proje üzerinde tartışma ve düzeltmeler  
12 Renkli ve üç boyutlu uygulamalar üzerinde son düzeltmeler  
13 Renkli ve üç boyutlu uygulamalar üzerinde son düzeltmeler  
14 Ciltli araştırma raporu/görsel örnekler ve proje CD’sinin teslimi  

 

Kaynaklar

Ders Notu Reklamcılık ders notları/Prof.Dr.Emre Becer
Diğer Kaynaklar The Design of Advertising/Roy Paul Nelson
 
  1. Logo Tasarım Kitapları
  2. Pepin Press Bıçaklı Ambalaj Kitapları
  3. Novum, Eye, Computer Arts, Communication Arts vb Dergiler
  4. Grafik Tasarım Dergisi VE Metaforlar Hayat Anlam ve Dil, Lakoff, Jhonson
  5. Tangible Graphics, R. Klanten, R. Klanten
  6. Himpe, T. Advertising is Dead, Long Live Advertising!, Thames & Hudson
  7. www.marketingturkiye.com, www.designobserver.com,www.adage.com (reklam örnekleri)
  8. www.adforum.com, www.creativity-online.com, Epica Awards, Kırmızı Ödülleri, Kristal Elma Ödülleri vb Reklam Ödülleri Websiteleri

 

 

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler 4 Ödev
Sınavlar 1 Vize, 1 Final

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Araştırma/Konu Önerisi Geliştirme   %10
Tasarım Süreci (Kavramlaştırma/Metin Çalışmaları/

Görselleştirme)

  %30
Final Projesi  (Uygulama)   %60
Toplam   %100
Finalin Başarıya Oranı   %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   %100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat ve tasarım alanlarında teorik alt yapıya sahip olmak         x  
2 Temel tasarım ilkelerini uygulayabilmek         x  
3 Yaratıcı ve özgün düşünme yeteneğine sahip olmak         x  
4 Grafik Tasarım problemlerini belirleyebilmek ve çözebilmek         x  
5 Tasarım süreçlerinde güncel teknolojik araçları ileri seviyede kullanma becerisi       x    
6 Fikir, Sanat ve Tasarım eserleri hakkında mesleki ve etik sorumluluğa sahip olmak         x  
7 Sanat ve Tasarım alanındaki gelişmeleri izleme ve  yaşam boyu öğrenme yeteneği       x    
8 Fikir ve tasarımlarını etkili biçimde sunabilmek         x  
9 Ekip çalışması yapabilmek     x      
10 Alana yönelik araştırma, analiz ve yorumlama yapabilmek       x    
11 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.       x    
12 Sosyal ve kültürel değerlerin bilincinde olmak ve gözetmek.         x  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

HAFTALIK ETKİNLİKLER Hafta Sayısı Haftalık Saat Toplam İşyükü
Teorik Ders 14 2 28
Laboratuar/Uygulama 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma 14 4 56
       
DÖNEMSEL ETKİNLİKLER Adedi Birim İşyükü Saati Toplam İşyükü
Arasınavlar 1 6 6
Ödev 4 24 96
Proje 1 24 24
Alan Çalışması 0 0 0
Sunum/Seminer Hazırlama 1 6 6
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 6 6
       
Toplam İş Yükü 278
Toplam İş Yükü/30 9,27
Dersin AKTS (ECTS) Kredisi 9
4