• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
GRA 302
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
4
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrenciler, yaşadıkları şehrin, toplumun veya uluslararası kitlelerin sorunlarına tasarım aracılığı ile dikkat çekmeyi ya da bir çözüm üretmeyi öğrenecektir. Tasarım aracılığı ile bilinçlendirmek, problem çözücü olmak veya probleme dikkat çekmek amaçlanır. Öğrenciler, ayrıca ulusal ve uluslararası örneklerle dünyada neler yapıldığını inceleyerek ve tartışarak, tasarımcı olarak etkinliklerini kavrayacak ve grafik iletişim çözümleri geliştireceklerdir.
Dersin İçeriği: 

Tasarım ve Sosyal Sorumluluk dersinde öğrenciler, global ya da lokal bir probleme tasarım aracılığı ile yaratıcı çözüm aramaya yönelik çalışırlar. Çözüm, tasarım içerikli farkındalık yaratacak ya da davranış/alışkanlık değiştirecek şekilde kurgulanır. Öğrenciler yaşadıkları coğrafyanın, içinde bulundukları toplumun yerel sorunlarına ya da uluslararası kitlelerin ve dünyanın ortak sorunlarına yönelik tasarım çözümleri geliştirmeyi öğrenirler. Tüketim, bulaşıcı hastalıklar, çevresel sorunlar, cinsiyet, göç, okur-yazarlık ve eğitim, şiddet gibi sosyal konular dersin tasarım aracılığı ile farkındalık yaratmaya, çözüm aramaya odaklandığı toplumsal sorunlar arasındadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1- Anlatım 2-Örnek Olay Analizi 3-Beyin Fırtınası 4- Sınıf içi Tartışma 5- Yaratıcı Problem Çözme 6- Gösterip yaptırma (Bilgisayar Uygulama)
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Ödevler B: Proje C: Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Temel tasarım ilkeleri, öğeleri ve unsurları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olarak bu bilgileri etkin şekilde sosyal fayda amaçlı tasarım çözümleri için kullanabilmek 1, 2 1,2 2,4
Sosyal içerikli konularda tasarımcı olarak etkinliğinin bilincine varmak ve sosyal fayda amaçlı tasarımlar üretebilmek 2, 3, 4 1,2,3 2,3,4
Farklı mecralara yönelik grafik uygulamalar yapabilmek 1, 2, 5 2,5 2,4
Alanın gerektirdiği teknolojiyi etkin biçimde kullanabilmek 5, 7 1,2,3 2,4
Araştırmaya dayalı, gereksinimler ve toplumsal-kültürel değerler doğrultusunda tasarım çözümleri üretebilmek 6, 10 2, 4, 5 3,4

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel giriş, First Things First Manifestosu (İlk Önce Öncelikler) ve tasarımcının sosyal konulardaki etkinliğinin tartışılması;

 

Milton Glaser & Mirko Iliç’den incelemeler: The Design of Dissent poster incelemeleri – öncüler 80s-90s – konular/issues

 

 
2 Poster Tasarımında grafik elemanların incelenmesi ve açıklanması (theory: image-type-message-composition-techniques-formules)

Önemli afiş tasarımcıları: shigeo fukuda, yossi lemel, tomasewzki, luba lukova, stephan bundi, sagmeister, paula scher, …

 

Yaratıcı tekniklerin incelenmesi (tangible graphics, magazines)

 

Blankposter.com’ın incelenmesi – Haftalık sözcük için Poster Tasarımı (design exercise due same Thursday –deneysel bir teknik seçilecek - %10, vize)

 
3 Posterposter.org’un incelenmesi – Poster Monday’e Tasarım (serbest konu: lokal ya da global güncel bir problem belirlenerek araştırılacak, ders boyunca eskizler yapılacak, seçilen eskiz için mesaj ve teknik tartışılacak, tasarıma başlanacak - %10, vize)  
4 Devam – Poster Monday’e Tasarım (tasarım derste tamamlanacak)

Good50x70 posterlerinden örneklerin gösterimi ve sınıf içi tartışma

 
5 Posterfortomorrow.org - Poster For Tomorrow 2017: Freedom Of Movement için poster tasarımı eskizleri (fikir paylaşımı) - %20 vize  
6 Posterfortomorrow.org - Poster For Tomorrow 2017: Freedom Of Movement için poster tasarımı eskizleri (imaj ve mesaj paylaşımı)  
7 Posterfortomorrow.org - Poster For Tomorrow 2017: Freedom Of Movement için poster tasarımı uygulaması (son hafta)

%10 blankposter+%10postermonday+%20freedom of movement =%40 VIZE

 
8 Tibor Kalman, COLORS Dergisi ve Benetton örneği (Ticari markalar ve sosyal sorumluluk)

 

Haftaya bir vakıf ya da organizasyon seçilerek araştırma yapılacak, ziyaret edilerek röpörtaj yapılacak ve bilgi toplanacak. %60 FİNAL notu olacaktır (%30 arş+%30 tasarım).

 
9 Epica: Public Interest Örnekleri izletilecek ve açıklanacak.

 

Seçilen vakıf ya da organizasyon için tasarım yapılacak (broşür, flyer, poster, promosyonel malzeme, sosyal medya reklamı, güncel konu/gereklilik saptanarak bir grafik ürün seçilecek.

 
10 Grafik ürün tasarımı: içerik organizasyonu ve eskizler

Vakıf ya da organizasyonla eskiz paylaşımı

 
11 Grafik ürün tasarımına devam edilecek  
12 Grafik ürün tasarımına devam edilecek  
13 Grafik ürün tasarımına devam edilecek  
14 Tamamlanarak vakıfla paylaşılması ve son revizyonlar.  

 

Kaynaklar

Ders Notu Grafik Tasarım Yazıları GMK Dedi ki, Yazılar (çeşitli fotokopiler, .pdf’ler paylaşılacak)

Tibor Kalman: Perverse Optimist, Peter Hall ve Michael Bierut

Diğer Kaynaklar The Design of Dissent, Milton Glaser ve Mirko İliç.

The Graphic Imperative Sergisi - Afiş Örnekleri Gösterimi

Good 50 x 70 Sosyal İçerikli Afiş Tasarımları Websitesi

Himpe, T. Advertising is Dead, Long Live Advertising!, Thames & Hudson VE Çizgidışı Dergi

  www.posterposter.org, www.posterfortomorrow.org, blankposter.com vb poster tasarımı paylaşım siteleri ve tasarım yarışmaları.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler 4 Ödev
Sınavlar 1 Vize, 1 Final

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 %20
Ödev 2 %20
Seminer ve Sunum    
Proje (Final) 1 %60
Toplam    
Finalin Başarıya Oranı   %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   %100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat ve tasarım alanlarında teorik alt yapıya sahip olmak         x  
2 Temel tasarım ilkelerini uygulayabilmek         x  
3 Yaratıcı ve özgün düşünme yeteneğine sahip olmak       x    
4 Grafik Tasarım problemlerini belirleyebilmek ve çözebilmek     x      
5 Tasarım süreçlerinde güncel teknolojik araçları ileri seviyede kullanma becerisi         x  
6 Fikir, Sanat ve Tasarım eserleri hakkında mesleki ve etik sorumluluğa sahip olmak       x    
7 Sanat ve Tasarım alanındaki gelişmeleri izleme ve  yaşam boyu öğrenme yeteneği     x      
8 Fikir ve tasarımlarını etkili biçimde sunabilmek         x  
9 Ekip çalışması yapabilmek         x  
10 Alana yönelik araştırma, analiz ve yorumlama yapabilmek       x    
11 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.     x      
12 Sosyal ve kültürel değerlerin bilincinde olmak ve gözetmek.       x    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (14 x toplam ders saati) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ödev      
Seminer ve Sunum 1 10 10
Proje 3 30 90
Ara Sınav      
Final Sınavı      
       
Toplam İş Yükü     226
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,53
Dersin AKTS Kredisi     8

 

 

3