• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
GRA 304
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
4
AKTS: 
9
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilere yayın grafiğinin esasları öğretilir ve bu alanda Katalog, Kitap, Dergi, Broşür gibi çeşitli yayınların grafik tasarımları yaptırılır.
Dersin İçeriği: 

GRAFİK TASARIM PROJE: YAYIN GRAFİĞİ dersinde öğrencilere çeşitli ürün ya da hizmetler için çok sayfalı Katalog, Kitap, Dergi, Broşür, Etkinlik Takvimi, CD kapağı ve kitapçığı gibi Yayın Grafiği İçerikli projelerin örnekleri; Tasarımı ile bilinirlik ve popülerlik kazanmış ulusal ve uluslararası kitap kapakları, kitap tasarımları, dergiler, yayınlar gösterilerek, yayın grafiği alanındaki tasarım esasları öğretilir. Kitap ya da Dergi Kapağı Tasarımları, İç Sayfa tasarımları, Tasarımda Grid/Izgara sistemleri gibi hem sistem kurmayı hem de artistik bakış açısı ile tasarım yapmayı gerektiren alanlarda çalışmalar yaptırılır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sınav 2.Sunum 3. Ödev 4. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Renk, doku, kompozisyon, boşluk ve tipografi gibi temel tasarım ilkeleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak 1, 2 1,2 2,4
Süreli yayın tasarımı yapabilmek 2, 3, 4 1,2,3 2,3,4
Basım teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak 1, 2, 5 2,5 2,4
Masaüstü yayıncılık yazılımlarını etkin biçimde kullanabilmek 5, 7 1,2,3 2,4
Araştırma, yöntem ve teknikler konusunda bilgi sahibi olmak 6, 10 2, 4, 5 3,4

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 YAYIN TASARIMINA BAŞLARKEN: “DÜŞÜNCE EVRELERİ, ARAŞTIRMA, FİKİR GELİŞTİRME, RAFİNE ETMEK, PROTOTİP ve UYGULAMA” AŞAMALARI NE ANLAMA GELİR? 02/02/2017
2 YAYIMLANAN İLK DERGİLERDEN, TASARIMI YAPILAN İLK DERGİLERE DERGİ TASARIMININ GÜNÜMÜZE GELİŞ SÜRECİ. 09/02/2017
3 DERGİ TASARIMININ GÜNÜMÜZE GELİŞ SÜRECİNDE TASARIMCILAR VE TASARLADIKLARI DERGİLER

Adobe Indesign ile bir forma “Dergi Tasarımı Uygulaması”

16/02/2017
4 “WILL BRADLEY, MEHEMED FEHMY AGHA, ALEXEY BRODOVITCH”

Adobe Indesign ile bir forma “Dergi Tasarımı Uygulaması”

23/02/2017
5 “HENRY WOLF, WILLY FLECKHAUS, TOM WOLSEY”

Adobe Indesign ile bir forma “Dergi Tasarımı Uygulaması”

02/03/2017
6 “FRED WOODWARD, MILTON GLASER, NEVILLE BRODY, RUDY VANDERLANS,”

Adobe Indesign ile bir forma “Dergi Kapağı Tasarımı Uygulaması”

09/03/2017
7 ÖDEV TESLİMİ I (DERGİ)

Adobe Indesign ile “Dergi Kapağı Tasarımı Uygulaması”

16/03/2017
8 “GÖRSEL KİMLİK OLUŞTURMA”

Adobe Indesign ile “Dergi Kapağı Tasarımı Uygulaması”

23/03/2017
9 “GÖRSEL KİMLİK OLUŞTURMA” - “FORMAT, BOYUT”

Adobe Indesign ile “Dergi Kapağı Tasarımı Uygulaması”

30/03/2017
10 ÖDEV TESLİMİ II (DERGİ KAPAĞI)

“GÖRSEL KİMLİK OLUŞTURMA” - “KAPAK, LOGOTYPE”

Adobe Indesign ile “A4 Boyutunda ve 2 Kırımlı Broşür Tasarımı Uygulaması”

06/04/2017
11 “GÖRSEL KİMLİK OLUŞTURMA” – “TİPOGRAFİ”

Adobe Indesign ile “A4 Boyutunda ve 2 Kırımlı Broşür Tasarımı Uygulaması”

13/04/2017
12 ÖDEV TESLİMİ III (BROŞÜR)

 “GÖRSEL KİMLİK OLUŞTURMA” – “PACING”

 “Adobe Indesign ile 3 Kırımlı, 8 Sayfa Akordiyon Kitap Tasarımı”

(FİNAL ÖDEVİ)

20/04/2017
13 “GÖRSEL KİMLİK OLUŞTURMA” – “PACING”

 “Adobe Indesign ile 3 Kırımlı, 8 Sayfa Akordiyon Kitap Tasarımı”

(FİNAL ÖDEVİ)

27/04/2017
14 “GÖRSEL KİMLİK OLUŞTURMA” – “PACING”

 “Adobe Indesign ile 3 Kırımlı, 8 Sayfa Akordiyon Kitap Tasarımı”

(FİNAL ÖDEVİ)

04/05/2017

 

Kaynaklar

Ders Notu WHAT IS PUBLICATION DESIGN - LAKSHMI BHASKARAN

DESIGN BEYOND DESIGN – JAN VAN TOORN

LAYOUT – AMBROSE/HARRIS

Diğer Kaynaklar THE DIGITAL DESIGNERS BIBLE – ALISTAIR DABBS, ALASTAIR CAMPBELL
  EXPERIMENTAL FORMATS 2, BOOKS – BROCHURES –CATALOGS

ROGER FAWCETT-TANG

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler 4 Proje
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav    
Ödev    
Seminer ve Sunum    
Proje 4  
Toplam    
Finalin Başarıya Oranı   %60
Yıl içinin Başarıya Oranı   %40
Toplam   %100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sanat ve tasarım alanlarında teorik alt yapıya sahip olmak         X  
2 Temel tasarım ilkelerini uygulayabilmek         X  
3 Yaratıcı ve özgün düşünme yeteneğine sahip olmak         X  
4 Grafik Tasarım problemlerini belirleyebilmek ve çözebilmek       X    
5 Tasarım süreçlerinde güncel teknolojik araçları ileri seviyede kullanma becerisi       X    
6 Fikir, Sanat ve Tasarım eserleri hakkında mesleki ve etik sorumluluğa sahip olmak     X      
7 Sanat ve Tasarım alanındaki gelişmeleri izleme ve  yaşam boyu öğrenme yeteneği       X    
8 Fikir ve tasarımlarını etkili biçimde sunabilmek         X  
9 Ekip çalışması yapabilmek     X      
10 Alana yönelik araştırma, analiz ve yorumlama yapabilmek         X  
11 Disiplinler arası düşünebilme ve bağlantı kurabilme becerisi.     X      
12 Sosyal ve kültürel değerlerin bilincinde olmak ve gözetmek.       X    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (14 x toplam ders saati) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ödev      
Seminer ve Sunum 4 6 24
Proje 4 14 56
Ara Sınav      
Final Sınavı 1 12 12
       
Toplam İş Yükü     204
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6,80
Dersin AKTS Kredisi     7

 

3